Stem & Improvisatie

Vocal Improvisation is creative, fun  and a joyful
way to explore the voice and all it’s possibilities.

 

 

INTRODUCTIE AVOND
17 september (eerste les)

Bijdrage: 25 euro 
reserveer je plek

CURSUS 
+ Masterclass van 1 dag (17 november)

Tijd: 19.30 – 22.00 / 10.30 – 16.30
Bijdrage: 275 euro.
(zie de data onderaan deze pagina of kijk in de agenda)

 

 

CURSUS + MASTERCLASS

Stem & Improvisatie :
Spontane muziek creëren in het moment

Een cursus voor jou, als je wil klinken. Als je denkt niet te kunnen zingen. Als je het spannend vindt om je te laten horen. Als je je vrijer wil voelen met zingen. Als je nieuwe inspiratie zoekt voor improvisatie met stem. Als je lijf en stem wil verbinden.

 

Stem je af op  

… je authentieke stem
je eigen unieke klank
de ruimte in en om je heen
… het geluid van je mede-zangers
… de relatie tussen stilte en geluid
…  het plezier van samen klinken en muziek maken

Zang omvat binnen deze context ieder mogelijk geluid dat door de menselijke stem gemaakt kan worden. Muziek ontstaat vanuit kwaliteit van aandacht voor klanken en geluiden die puur in het NU in gedeelde aanwezigheid geboren mogen worden.

Je maakt je beschikbaar voor wat wil klinken. Je onderzoekt de eindeloze manieren waarop je je tot expressie kunt brengen via klank, geluid en beweging. Je verbindt je met de stilte en ruimte in en om je. Je klinkt samen met andere zangers.

 

stemperformance 14.02.09

 

… Individueel stemwerk
… Luistertraining
… Samenklank & samenzang
… Stem en beweging
… Melodie & Ritme
…Stilte
…Vocale composities

 

 

 

 

 

 

DE CURSUS 

De focus tijdens de cursus ligt op ontdekken, plezier, vrij worden met je stem en de verbinding ervaren met je eigen unieke stemgeluid. 

Vanuit deze basis exploreren we via uiteenlopende werkvormen de mogelijkheden om samen en solo te improviseren. We studeren geen liederen in maar laten muziek ontstaan in het moment binnen kaders. Zo komt aan de orde: vraag & antwoord, circle songs (zingen van patronen in een groep), spelen met bestaande liederen, zingen van grafische partituur, inspring-zang-spel en meer.

Iedere avond is opgebouwd rond 3 elementen waarbij je steeds afwissend met je aandacht naar binnen en buiten gaat. De cursus 

 

1) Afstemming en in je lijf komen
 • meditatie: aankomen in het Nu en Hier en luisteren naar binnen
 • sharing circle waarin ieder deelt wat waar en aanwezig is voor haar of hem in dit moment
 • warming-up gericht op adembewustzijn, beweging en dansimprovisatie, verbinding tussen lijf en stem, resonantie van je stem in je lijf

2) Exploreren en luisteren

 • individueel stem-werk en sounden om je keelgebied te openen
 • afstemming in tweetallen
 • resonantie voelen van je eigen stem en die van een ander
 • luistertraining: getuige zijn van je eigen stem en die van anderen

3) Improvisatie met stem: spelen in verbinding

 • speelsheid ontdekken in klank en reageren op elkaar 
 • basisprincipe van improvisatie: volgen & leiden/ vormen van kopiëren 
 • improvisatie met eigen ritme, melodie en onderzoek van tempo & frasering, stilte
 • hoe als individu uniek te zijn in een groep
 • zingen voor elkaar

DE MASTERCLASS 

De focus ligt tijdens de masterclass op solo zang. Je brengt een lied mee wat je graag wil zingen of werkt aan een solo improvisatie van 5 minuten. 

Tijdens de dag ben je ook veel publiek. Door te kijken en luisteren naar anderen leer je ontzettend veel!  Bovendien is het enorm verbindend. Ieder ontvangt ruim 25 minuten begeleiding voor zijn of haar lied of solo improvisatie.

We kunnen werken aan eigen thema’s zoals, innerlijke verbinding, omgaan met podiumangst (wat betekent het om jezelf te laten horen?) of interpretatie (wat betekent het lied of voor je). en performance (hoe en vanuit welke intentie zing je). 

 

1) de ochtend 
 • innerlijke afstemming middels meditatie en sharing (wat is waar en aanwezig is voor jou in dit moment
 • gezamenlijke warming-up van lichaam en stem, met aandacht voor adembewustzijn, beweging, verbinding van lijf en stem, resonantie van je stem in je lijf
 • 2 of 3 solo’s
2) de middag 
 • 3 of 4 solo’s
 • Open Space, improvisatie met bestaande liederen of vrije improvisatie
 • sharing & feedback ronde
 • korte meditatie

 

Praktisch

Waar: De Vliegende Olifant, Arnhem
Wanneer:

INTRODUCTIE AVOND:  17/9

CURSUS 6 x
Data: 17 september, 1, 15 & 29 oktober, 12 & 26 november

MASTERCLASS:
17 november

Aantal deelnemers:  Maximaal 6 deelnemers
Bijdrage:

€ 275,-,   >>> betaal meteen

Aanmelden: info@beingmoved.nl of 06 – 41 14 45 16

 

 

Music expresses that
which cannot be put into words
and that which cannot  remain silent.
~ Victor Hugo

ANDER STEMIMPROVISATIE AANBOD

(AF)STEMDAG 

Tijd; 10.30 – 17.00
Bijdrage: 95 euro

 • je exploreert je stem op een lichte en nieuwsgierige manier
 • je stemt je af op je eigen unieke klank
 • je laat klinken wat zich wil laten horen
 • je beoefent diep luisteren naar wat Is, zowel naar binnen als naar de stemmen van anderen
 • je leert steeds meer ontvankelijk te worden voor de mogelijkheid je mee te laten nemen door het moment

Open voor iedereen, met of zonder zang of stemervaring.
Steeds staat een thema centraal.

 

WORKSHOP Stilte en Stem : oktober 

Tijd: 9.30 – 13.00
Bijdrage: 65 euro
lees meer

Open voor iedereen, met of zonder zang of stemervaring.

 

WEEKEND COMPOSITIE PRINCIPES

Data volgen
Bijdrage: 180 euro

 

In dit weekend is aan ene kant ruim aandacht voor individueel stemwerk. Hierbij exploreer je op een liefdevolle manier de kleuren van je stem en ga je op zoek naar jouw unieke klank(en), naar je eigen lied van je hart.

Daarnaast is de focus meer gericht op intensiever onderzoek van je eigen stem in relatie tot de klank van andere zangers en op welke manier je een improvisatie kunt structureren:

 • Hoe wil je stem samenklinken met andere stemmen ?
 • Spontane compositie: welke muziek wil er in het moment ontstaan? Wat wil zich uitdrukken?
 • Samen muziek maken: solo-, duet en groepszang
 • Aandacht voor frasering, compositie-elementen als stilte, ritme, melodie, herhaling 

 

Open voor iedereen, met of zonder zang of stemervaring.

 

Meer informatie? Neem gerust contact op!

De manier waarop ik Stemimprovisatie aanbied is beïnvloed door

– de methode van de Genetic Choir, een vocaal improvisatie ensemble (o.l.v. Thomas Johannsen) in Amsterdam waaraan ik sinds 2010 als vocalist verbonden ben

– Roy Hart stemwerk

– zangmethode van Ruxandra Bogdan

lees meer over mijn achtergrond

 

Individuele stemsessie?

Wil je je stem leren kennen maar dit liever niet in een groep doen?
Ik bied ook individuele sessies van 1 uur.
Stemwerk in combinatie met coaching.

Bijdrage: € 50,-.

meer informatie

‘Beauty’ (and music- AK)
arises from the quality of attention
the performer gives to the vocal sounds.
Any great performance depends on
the shared attention of everybody present:
The amount to which an audience dares to give itself
fully in the listening and the amount
to which the performers dare to listen
into the moment and lead the way.
~ T. Johannsen