TRAINING Mindful Play: Authentieke Improvisatie

 

Mindful Play, Authentieke Improvisatie is een ontvouwende Weg naar je pure en unieke Zelf.  Een uitgebalanceerde Zijnsgeoriënteerde methode waarin de organische beweging tussen innerlijk werk en (creatieve) expressie centraal staat.

Ontdek wat het betekent om terughouding te laten smelten en zichtbaar en hoorbaar te zijn in wie je bent. Van moment tot moment.

Ontmoet jezelf waar je bent en laten we dansen in de lege Ruimte.


 

… Verlang je er naar om meer te spelen?

… Je verlegenheid overwinnen en je waarheid spreken?

… Wil je dichtbij je eigen ervaring blijven?

… Dansen alsof niemand naar je kijkt, terwijl er naar je gekeken wordt?

… Wil je delen in jou die in de schaduw staan de ruimte geven?

Start : 2 februari 2022

Introductie avond:
21 december
22 december

Aanmelden:
info@beingmoved.nl


Informatie

Ben jij dit?

Je verlangt er naar
~ je volledige potentie leven
~ in het moment te zijn
~ de weg van je persoonlijke ontvouwing te volgen
~ meer te spelen en je verschillende kanten te exploreren

Je weet dat het tijd is om
~ losser te komen van conditionering van wat moet of niet mag, wat hoort of niet hoort
~ je innerlijke Criticus te leren kennen en transformeren
~ innerlijke delen die in de schaduw staan in het licht zetten

Je werkt met mensen en wil
~ dichter bij jezelf komen
~ vrijer en opener worden in je aanwezigheid in het contact met je cliënten
~ Playfulness integreren in je werkwijze

Je hebt 
~ ervaring in persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnswerk
~ een onderzoekende geest, open voor wat je nog niet kent
~ een flinke dosis nieuwsgierigheid, naar jezelf, anderen

Inhoud

De Jaartraining Mindful Play bestaat uit 6 modules en is opgebouwd in 3 delen die op elkaar voortbouwen. Elk heeft een eigen focus.

Je kunt je inschrijven voor de gehele Jaartraining of per deel. Voor een meer uitgebreide omschrijving zie onder aan deze pagina.

DEEL 1 Thuis komen in jeZelf (16 uur)

Module 1: Aanwezig Zijn
-
jezelf ontmoeten waar je bent

Module 2: Spelen met wat is
-
je authentieke stroom volgen


DEEL 2 Je Goud hervinden (32 uur)

Module 3: Je (innerlijke) Speler en (innerlijk) Publiek
- onbevangen zijn en spelen met primaire Ikken

Module 4a: Zijn in De lege Ruimte
-
vertrouwen, kaders en overgave 

Module 4b: Speler en Publiek deel 2)
~ een nieuwe innerlijke ruimte openen, spelen met je Schaduw


DEEL 3 Op Reis gaan (24 uur)

Module 5: De Reis van de Heldin
-
schep je eigen verhaal

Module 6: Verwondering
-
kijken als een Kind en je uniciteit vieren


Terugkomavond
(alleen als je de hele Jaartraining volgt)
~ integratie en afrondingsritueel

Totaal 74 contacturen

Praktisch

Introductie avond
Data:
31 augustus 19.30 -22.00 VOL
14 september 19.30 - 22.00 VOL
28 september 19.30 - 22.00

Kosten: 35 euro

Data Jaartraining
Start: 9 oktober 2021
Eind: eind mei 2022
Daarna op Zaterdag en/of Zondag
om de 2 of 3 weken

Kosten
Totale Jaartraining
part.: € 1450,- / zzp: € 1895,- / bedrijf: € 2750,- incl. 21 % b

Deel 1: Module 1 +2
part.: € 495,- / zzp: € 695,- / bedrijf: € 995,- incl. 21 % btw
Deel 2: Module 3, 4a + 4b
part.: € 995,- / zzp: € 1250,- / bedrijf: € 1550,- incl. 21 % btw
Deel 3: Module 5 + 6
part.: € 795,- / zzp: € 995,- / bedrijf: € 1350,- incl. 21 % btw

Aantal dagen
3 hele dagen
12 dagdelen
1 terugkomavond
Aantal contacturen: 74

Tijden
Dagen: 10.30 - 17.00
Dagdelen 10.00 - 14.00
Avond 19.30 - 22.00

Locatie
De Vliegende Olifant
De Wetstraat 24
ARNHEM

Aantal deelnemers
Minimaal 4
Maximaal 6

Aanmelden

Aanmelden
Via het formulier onder aan de pagina of via mail.

Verzeker je plek
Betaal via de button hieronder. Binnen 24 uur neem ik contact met je op.

Jaartraining Particulier

Ik schrijf me in voor de Jaartraining Mindful Play

Jaartraining Zzp/ondernemer

Ik schrijf me in voor de Jaartraining Mindful Play

Introductie workshop
Als je besluit mee te doen met de Jaartraining wordt dit bedrag in mindering gebracht.

28 september

JA ! ik kom graag op 28 september

Wat brengt de Jaartraining je?

je ervaart meer plezier in het NU en HIER

je ontdekt de voorwaarden waaronder jouw eigen natuurlijke Flow kan ontstaan

je maakt contact met je speelse innerlijk Kind

je gaat meer vanzelfsprekend om met ongemak, niet weten, twijfel en angst

je onderzoekt uiteenlopende manieren om je creatieve flow vorm te geven door dans, verhalen vertellen, solo en samenspel, werken met objecten en de ruimte n ad hoc creatieve werkvormen

je leert de dialoog aan te gaan met de innerlijke Criticus en krijgt een andere kijk op (omgaan met) (zelf)kritiek

je leert zorg te dragen voor je gewonde innerlijk Kind

je voelt je meer ontspannen voor een groep

je bent je bewust van hoeveel kader en regels je nodig hebt om je veilig te voelen

je durft kaders los te laten en te vertrouwen op wat ontstaat in het moment

je word vrijer in je expressie

je leert vertrouwen op je eigen stroom en innerlijke waarheid

je ontdekt de kracht van JA zeggen tegen het NU, plezierig en onplezierig

je ervaart de kracht van NEE en het bewaken van je grenzen

je ervaart het verschil tussen je best doen en moeiteloos Zijn

je bent getuige van ontroerende, grappige, eerlijke en bijzondere verhalen van anderen

Playful Presence & Werkvormen

Playful Presence is een lichtvoetige Inquiry in wie je werkelijk bent, voorbij conditioneringen, concepten en verhalen, die je vertellen wie je denkt dat je bent.

Anita ontwikkelde deze unieke methode in 2012 en bracht theater- en dansimprovisatie samen met Mindfulness, meditatie, Inuiry en Voice Dialogue in een vorm die je speels open onderzoek kunt noemen.

De intentie is te leren intunen op je authentieke aanwezigheid vanuit de stille grondhouding van Presence maar ook vanuit de dynamische expressie van Playfulness en de vreugde te hervinden van ‘ik ben’.

Om uiteindelijk organisch te dansen op het leminiscaat van de beweging naar binnen en naar buiten en steeds meer aanwezig te Zijn in het midden.

lees hier meer over de methode en werkvormen

De Jaartraining volgt een pad waarin je steeds opnieuw de beweging maakt naar binnen en naar buiten.

Iedere bijeenkomst heeft een thema waarin een combinatie van onderstaande werkvormen aan bod komen .

 Mindfulness & Sensory Awareness: bij je ervaring zijn, ontwikkeling van 'felt sense' en versterken van de innerlijke Getuige

Dansimprovisatie: uiteenlopende gevarieerde muziek brengt je in je lijf en inspireert om onvermoede kanten in je naar boven te halen

Improvisatie: maakt je helder in de kracht van JA en NEE, volgen en leiden, kopiëren, samenspel en een solo nemen,

Creatieve werkvormen en Speltechnieken: storytelling, schrijven, uitvergroten/verkleinen, vertragen, de aandachtscirkels

Inquiry (Open onderzoek) & sharing:  scherpt je onderscheidingsvermogen, besef van je eigen waarheid en Presence

Voice Dialogue:  erkennen van en spelen met innerlijke Ikken op de voorgrond en in de schaduw, onder andere de innerlijke Criticus, het Kind, de Rebel, Fool, Denker, Pleaser

We werken solo, in tweetallen, drietallen of de hele groep.

 

Download de Folder


 

Playfulness - de kunst van spelen

 


Ontwapenende echtheid

Startpunt: Hier en NU
Eindpunt: Onbegrensde mogelijkheden

 

Mindful Play – Authentieke Improvisatie
→ opent je hart
→ geeft je vertrouwen in je authentieke impuls
→ geeft vrijheid om jezelf te laten zien
→ prikkelt je verwondering
→ laat je jezelf af en toe niet zo serieus nemen
→ maakt je vrijer en echter in contact met de ander
→ leert je balanceren tussen tegendelen
→ stimuleert je verwondering
→ leert je onbevangen kijken en luisteren
→ opent je creativiteit

 

Zichtbaar worden als jezelf

 

Ik nodig je uit te rusten in de lege ruimte van het hier en nu.

Dichtbij jezelf. Hoe zou het zijn om niets te hoeven ‘doen’? Niet anders te zijn dan je bent? Niet weten, twijfel, angst en onzekerheid te omarmen? Kwetsbaar te zijn. Ontwapend. Geen antwoorden te zoeken maar te leren leven met vragen? Zodat je verwonderd de vonk van jeZelf omarmt als zij zich vanzelf aandient.

Ik vraag je te kijken met andere ogen.
Hoe kun je je projecties, aannames en oordelen terugnemen en verwonderd je uniciteit aanschouwen. In contact met jezelf en in contact met de ander.

Ik begeleid je om je gewaarzijn te verdiepen.
Zodat lichtheid kan bestaan naast zwaarte, openheid naast verwarring, alleen naast samen, kracht naast kwetsbaarheid, ontwapend naast weerbarstig afwerend.

En vooral inspireer ik je je authentieke beweging te herkennen.
En de keus te maken naar binnen te gaan, te blijven en onderzoeken, of naar buiten te gaan, te volgen en je te laten meenemen. Alleen of in contact met een ander.


 

 

 

 

 

“Spinning
out of Nothing-ness

we Dance”.
~ Rumi

 

De Authentieke improvisatiecursus was voor mij een veilige haven om weer te gaan spelen en dit heb ik ervaren als waar medicijn. Werkelijk alles mocht er zijn. Daar waar ik stukken in mijzelf afwees waren Anita en de groep juist zo nieuwsgierig en liefdevol naar deze delen in mij. Ze werden letterlijk uitgenodigd om te komen spelen! Dit bracht mij een hele lichte en speelse vorm van schaduwwerk.  Ik heb Anita ervaren als iemand die werkelijk belichaamt wat ze uitdraagt. Ze is een hele kundige en inspirerende facilitator en bovenal een heel warm en mooi mens.


~ Talin van Wijck
-

Inhoud van de Jaartraining

Totaal Jaartraining
6 Modules:

3 hele dagen
12 dagdelen van 4 uur
1 terugkomavond
In totaal 74 contacturen

Besloten online community:
Wekelijks creatieve uitnodigingen

De Jaartraining is opgebouwd in 3 delen
Na de Basis kun je kiezen voor Verdieping of Expansie

~ BASIS
Module 1 & 2 (4 dagdelen = 16 uur)
~ VERDIEPING
Module 3, 4 A en 4 B (8 dagdelen = 32 uur)
~ EXPANSIE
Module 5 & 6 (6 dagdelen = 24 uur)

 

Download de Folder

Module 1: Aanwezig zijn - jezelf ontmoeten waar je bent +

Module 1

Aanwezig zijn - jezelf ontmoeten waar je bent (1 dag)

Tijdens de eerste dag bouwen we aan het fundament, namelijk de cultivering van Presence (aanwezigheid). Je maakt kennis met rusten in je eigen Zijnsgrond en werken met de innerlijke Getuige

We beoefenen Mindfulness, openen de zintuigen, besteden aandacht aan sensing (voelend waarnemen) , adembewustzijn en (fysiek-energetisch) bij je zelf zijn.

Op een voelende manier maak je middels dansimprovisatie en spel je lijf wakker en flexibel. In partner oefeningen breng je Presence in contact, zowel verbaal als via dans.

Via Inquiry onderzoek je in tweetallen of drietallen je innerlijke waarheid in de context van een vraag. Om de essentie in de diepere laag van je ervaring te ontsluiten.

Module 2: Je Stroom hervinden - authentiek zijn in contact +

Module 2

Je Stroom hervinden - authentiek zijn in contact (2 dagdelen)

Een kennismaking met een speelse levenshouding. De intentie is om de innerlijke Speler toestemming te geven te onderzoeken, nieuwsgierig te zijn, zich te verwonderen en .... te spelen. Met beweging, met taal, met elkaar, met de ruimte en objecten.

Je beoefent de kunst van onbevangen en waardenvrij kijken naar jezelf en anderen. Je krijgt handvatten om helder, onderzoekend en bekrachtigend feedback te geven en vragen te stellen.

Je maakt kennis met de voorwaarden waaronder je vrije impulsstroom kan stromen: toestemming geven, compassie voor wat is, de juiste maat, Ja zeggen, erbij blijven, volgen. Speels, serieus, lichtvoetig, kwetsbaar,

Aan het eind van module 2 heb je een overzicht van de improvisatie-principes van de methode Playful Presence.

Module 3: Speler en Publiek - Spelen met primaire Ikken +

Module 3

De ontmoeting tussen Speler en Publiek - Spelen met innerlijke ikken (2 dagdelen)

In deze module onderzoek je wie je (innerlijk) Publiek is en hoe deze jouw authentieke expressie tegenhoudt. Je krijgt inzicht in de dynamiek tussen het innerlijk Kind en de innerlijke Criticus en gaat de dialoog aan met innerlijke primaire subpersonen die op de voorgrond staan, zoals de Pleaser, Perfectionist, Pusher of Rebel.

Je krijgt een introductie in Voice Dialogue, onderzoekt de oordelen van jouw innerlijke Criticus, ontdekt hoe je met hem (of haar) een dialoog aan kunt gaan en de stem van zelfkritiek een plek geeft.

Je werkt met een mindmap op de vloer en beoefent publiek zijn voor de ander en ontspannen en in vertrouwen naar jezelf laten kijken. Aan het eind van module 3 heb je inzicht in welke innerlijke Ikken primair zijn en op de voorgrond staan, weet je hoe je je kunt verbinden met je eigen kwetsbaarheid zonder jezelf weg te geven en heb je kennis gemaakt met basis Storytelling

Module 4 A: Zijn in de lege Ruimte - vertrouwen, kaders en overgave +

Module 4 A

De lege ruimte- spelen met kaders en overgave (2 dagdelen)

Hoe kun je leren vertrouwen op de lege ruimte? Hoe kun je weten, voelen, ervaren dat niet weten een wereld opent van nieuwsgierigheid, verwondering, ontdekking, verrassing en plezier?

Je speelt met kaders, regels en afspraken en onderzoekt welke regels jij nodig hebt om je veilig te voelen en welke je vrijheid beperken.

We beoefenen Open Onderzoek vanuit de innerlijke houding van inclusiviteit, waarin alles welkom is, hoe tegenstrijdig, maf, spannend, dramatisch of gek ook.

Je werkt met speltechnieken zoals kopiëren, uitvergroten, verkleinen, omkeren evenals met free flow technieken in schrijven, spreken en tekenen.

Module 4 B: Speler en Publiek deel 2 - Spelen met je Schaduw +

Module 4 B

Je (innerlijke) Speler en (innerlijk) Publiek deel 2- spelen met je Schaduw (4 dagdelen)

In deze module werken we met projecties. Weerstand, een innerlijke grens, een trigger, oordelen. Hoe kun je via je projecties in contact komen met je kwetsbaarheid?

Je onderzoekt met nieuwsgierigheid waar je getriggerd wordt en waarover je oordelen hebt. Welke delen in jou in de schaduw staan en wat houdt je tegen om werkelijk in het moment te laten ontstaan wat zich wil laten zien. Beperkende overtuigingen, weerstand en angst vormen zo ingangen tot nieuwe onontdekte delen in jezelf en een opening naar ontwapende kwetsbaarheid.

Module 5: De Reis van de Heldin - spelen met moed +

Module 5

De Reis van de Heldin - moed ontwikkelen (4 dagdelen)

Wie ben je en wie wil je zijn? In welk hoofdstuk van je leven ben je nu? Welke schatten heb je tijdens eerdere reizen opgedaan? Hoe kun je jezelf waarachtig laten zien? Wat is daarvoor nodig? Wat mag je daarvoor loslaten? Wat is de rode draad van je levensverhaal?

Je maakt kennis met het model van de Reis van de Held en gaat op zoek naar de grenzen van je comfortzone en de geboorteplaats van moed.

Module 6: Verwondering - kijken als een Kind +

Module 6

Verwondering Zijn - kijken met de ogen van een Kind en de Criticus als Raadgever (2 dagdelen)

Hoe kun je spelen met de samenhang tussen rusten in de lege Ruimte en open zijn voor alle impulsen die zich aandienen. Hoe vloeien de beweging naar binnen en de beweging naar buiten samen en hoe kun je dit toepassen binnen je werk of in je dagelijks leven?

Welke ruimte heeft zich in jou geopend? Je spreekt de Creator aan in jezelf en geeft vorm aan je reis op een zelfgekozen manier. Via dans, spel, stem, taal of anders. Solo, in duo. Binnen of buiten. We zijn getuige van elkaars reis.

Ook maak je kennis met een lange Empty Space van een uur. Binnen een helder kader speel je, ben je en laten we vrij wat zich wil ontvouwen. Deze module sluiten we af met een lange meditatie.

Terugkomavond: Integratie en afronding +

Integratie, afronding en nieuw begin

Ter afronding van deze Reis komen we bij elkaar voor een afrondingsritueel. Op een creatieve manier maken we ruimte om wat zich in de jaartraining heeft ontvouwd te integreren en te bekrachtigen wat je volgende stap is. Je kijkt terug, maakt pas op de plaats en kijkt vooruit. Je viert de Weg en je hernieuwde innerlijke Ruimte.

Pijler 1: Innerlijk werk
en Presence

Je oefent in open aanwezig zijn voor en bij wat je tegenkomt in jezelf en in anderen en niets uit te sluiten. Je ontwikkelt je onderscheidingsvermogen en inzicht en leert zien hoe gedachten, overtuigingen en aannames je Zelf beperken. Je leert lichtvoetig omgaan met oordelen, weerstand, twijfel en angst. Je maakt kennis met en onderzoekt je innerlijke Ikken, zowel die op de voorgrond als in de schaduw.

Pijler 2: Improvisatie
en Playfulness

Ontdek en volg je eigen Flow. Leer onbevangen zijn, dansen, spelen, verbinden en je waarheid in contact brengen. De intentie is je uniciteit te eren en je steeds opnieuw te openen voor mogelijkheden in plaats van beperking. Je leert jezelf niet al te serieus te nemen door te spelen met je innerlijke Ikken en hun energie. Je leert volgen en meebewegen en te werken met intentie.

 

 

Improvisatie - Arnhem

Mindful Play maakt je denken leniger, je lijf vitaler, je hart opener

– je vertrouwt op je eigen stroom
– je ziet kansen en mogelijkheden
– je bent open aanwezig in contact
– je voelt je verbonden met je kwetsbaarheid en inspiratie
– je gaat helderder en meer lichtvoetig om met (zelf)kritiek
– je neemt makkelijker risico’s
– je word leniger in je denken en schakelt sneller tussen perspectieven
– je durft je waarheid makkelijker uit te spreken
– je durft te improviseren
– je vindingrijkheid neemt toe
– je empathisch vermogen verdiept
– je hoofd, hart en buik werken meer samen

 

 

 


Aanmelden

 

Improvisatie - Arnhem

Meld je aan voor de Introductie workshop of de Jaartraining via onderstaand formulier. Binnen 24 uur ontvang je bericht.


Verzeker je plek

Jaartraining +

Welkom!

Betaal de jaartraining via de button hieronder. Binnen 24 uur neem ik contact met je op.

Particulier : € 1450,-  incl. 21 % btw

→ Ik schrijf me in voor de Jaartraining Mindful Play

Zzp/ondernemer: € 1895,-   incl. 21 % btw

→ Ik schrijf me in voor de Jaartraining Mindful Play

Introductie workshop +

Welkom!

Besluit je mee te doen met de Jaartraining ? Dan wordt dit bedrag in mindering gebracht.

Introductie 31 augustus ~ VOL
35 euro

Introductie 14 september ~ VOL
35 euro

Introductie 28 september
35 euro
→ JA! Ik kom graag op 28 september

 

Voor mij was het werken met Anita alsof ik in het fijnst afgestemde veld terecht kwam, waardoor het teerste van het teerste en het gevoeligste van het gevoeligste in mijzelf gevoeld kon worden. Alsof iemand de fijnbesnaardheid van het kind in mij recht kon doen, waardoor ze eindelijk naar voren kwam, als een hertje uit het bos. En voor mijn gevoel voor het eerst echt in mijn leven kon ik voelen :"Dáár ben ik !"En "Dát ben ik"....Dat was voor mij van grote waarde en van grote schoonheid. Zoals ik Anita ervaar, is er ruimte genoeg, stilte genoeg en zelfverwezenlijking genoeg in haar om alles zijn of haar plek te laten hebben ...krijgen. Er is geen afweer naar wat is en daarmee krijgt alles ruimte en mag alles er zijn.


~ Hannie Mellema-

 


Liever een kortere training volgen?

 

Mindful PLAY Inquiry – 2daagse

‘Je Authentieke Zelf’ op het ‘podium ‘

Improvisatie - Arnhem

Introductie workshop van 2 dagen om kennis te maken met de methode Playful Presence.

Over de kunst van jezelf zijn, jezelf laten zien, jezelf laten horen. Over de stroom volgen en in het moment zijn. Over angst en zichtbaarheid en de relatie tussen (je innerlijke) speler en (je innerlijke) publiek.

→  lees meer 

DE REIS van de HELDIN

Een archetypische reis op weg naar je bestemming.

De Reis van de Heldin - Arnhem

Wat verlang je werkelijk?

Wat vervult je en wat staat in de weg om dat te leven?

Hoe kun je je zielsverlangen manifesteren?

Wat heb je nodig om je eigen weg te lopen?

→ lees meer 


 

Meer lezen

⇒ Playfulness, improvisatie als zelfonderzoek
Innerlijke speler en innerlijk publiek
De wijsheid van de Fool
Inspiratiebronnen

 

 

 

 

Deze mensen gingen je voor

 

Wat de cursus me bracht? Zelfreflectie: naar mezelf durven (!) kijken. Met zachtheid, omdat ik nu meer accepteer dat ALLES er mag zijn. De innerlijke criticus van zijn troon gestoten…. Meer leven in het moment, lichter leven, gaan staan voor mezelf…

Kwaliteiten die Anita daarbij inbrengt:  Bezieling, empathie, speelsheid, muzikaliteit, inventiviteit, flexibiliteit, veiligheid afstemming op iedere speler apart en tegelijkertijd op het geheel à kortom: zij is een professional én een betrokken mens, die alle facetten weet te integreren in haar begeleiding.

~ Marja van Dorp

Ik wilde een stap zetten buiten mijn comfortzone en iets nieuws proberen. Het heeft mijn verwachtingen overtroffen. De cursus heeft me diep geraakt en bewogen. …. Ik ben dichterbij de vrouw gekomen die zichzelf leuk vindt en waardeert voor wie ze is…. In 5 lesdagen heb ik een diepgaande ontwikkeling richting ontspanning en vrijheid doorlopen.  Dank je!

~ Jaana

Ik was verrast hoe diep deze vorm van acteren , improviseren mij geraakt heeft. En hoe het mij steeds weer heeft uitgedaagd te kiezen , wie zou je willen zijn, waar zou je meer van willen en wat durf je eigenlijk niet goed te zijn. Hoe zou je het dan vinden om dan toch….

Waarbij Anita heel mooi met heel veel passie en ervaring steeds weer naar iedereen toe de ruimte  van het veilige podium bood en de uitnodiging maakte om dit te onderzoeken, te spelen en  te delen. Of om juist publiek te mogen zijn, te kijken , te huilen en te lachen om de ander maar vooral om mezelf.

~ Karel

Geweldig om vrijuit te kunnen oefenen met spelenderwijs bewegen, spelen, theater(achtig) spelen, voor publiek oefenen. Hele fijne warme sfeer met elkaar

~ Hilde Kristien

Kom. Beleef. Ervaar. Durf. Onderzoek. Speel uit. Improviseer.

~ Marianne

Ik wilde mijn authentieke zelf vinden en een plek geven in mezelf zodat ik er altijd bij kan. De cursus …..was intens. Openend. Mezelf terugvindend.

~ Annick

Vooral Doen, als je eens van gebaande paden wilt afwijken. Behoefte hebt om je los te dansen, spelenderwijs creatief te zijn en behoefte hebt aan verdieping en verstilling in jezelf.

~ Matthieu

Een reis die zowel naar binnen als naar buiten gaat. In verbinding komen met jezelf en met anderen, een reis die je deels samen maakt waar alle emoties worden aangeraakt. Erg waardevol! Eigenlijk geen woorden voor om deze week te beschrijven, dit moet je ervaren.

~ Zazie