Relatie sessies


Waarom partner/relatie sessies?

Soms verlies je het contact met elkaar.
Soms kun je elkaar niet – meer – horen of verstaan.
Soms verdwijnen de lichtvoetigheid en stroom uit je relatie.

Misschien breng je je behoefte niet – helemaal – in.
Of zit je af en toe te veel in je hoofd. En wil je naar je lijf. En je hart.

Misschien zit je zelf vast in het contact.
Maar heb je geen idee waarom.
Iets houdt je tegen. En tegelijk: iets wil… er uit.

Relatie sessies openen de vrije stroom op een lichte en compassievolle manier.
Ze brengen helderheid, beweging, verbinding en plezier.

Als je elkaar onderzoekend en spelend opnieuw wil ontdekken
en leren zien in een nieuw licht.

Welkom!

Voor 1:1 coaching
klik hier

 

Je Relatie in het licht:
kijken met nieuwe ogen

Ik nodig je uit om

~ verbinding te maken met je eigen vrije stroom, los van de ander

~ de dynamiek van je innerlijke – tegenstrijdige – stemmen te onderzoeken in de relatie

~ contact te maken met de Waarnemer in jezelf en de plek ‘in het midden’

~ naar binnen en naar de ander te luisteren op de laag van waarheid en elkaar werkelijk te horen

~ lucht, lichtheid en stroom terug te brengen in de verbinding

~ elkaar te ontmoeten in de open ruimte

lees meer over mijn werkwijze

 

Werkvormen

Alle werkvormen honoreren de vrije stroom, de intelligentie van het lichaam en het vertrouwen dat onze ware aard zich in het moment ontvouwt op een voor ieder unieke manier.

In de sessies werk ik onder andere met
Mindfulness, Deep Listening en lichtvoetig Open Onderzoek

en met Dans en Voice Dialogue

Informatie

Waarom relatie coaching

Waarom Mindful Play partner/relatie sessies?

... Soms verlies je het contact met elkaar

...Soms breng je je behoefte niet in.

...Soms kun je elkaar niet - meer - horen of verstaan.

...Soms verdwijnt de lichtvoetigheid uit je relatie.

...Soms zit je te veel in je hoofd. En wil je naar je lijf. En je hart.

...Soms voel je je vastzitten.
Maar heb je geen idee waarom.

Iets houdt je tegen.
En tegelijk: iets wil... er uit.

Dan zijn Mindful Play partner sessies een uitkomst.

Allereerst met als intentie om de verbinding met jezelf te herstellen en verdiepen.

Om vervolgens al onderzoekend en spelend echt naar elkaar te luisteren, elkaar opnieuw te ontdekken en te leren zien in een nieuw licht.

Praktisch

Locatie
De Vliegende Olifant
De Wetstraat 24
ARNHEM

Duur sessie: 
2 uur

Kosten

Losse kennismakingssessie
Particulier € 160,- per sessie van 2 uur (incl. 21 % btw)
Zzzp|ondernemer € 190,- per sessie van 2 uur (incl. 21 % btw)

Pakketten

Ik werk in principe met pakketten van 4 of 8 sessie. Dit is meestal de duur die nodig is om een innerlijke verschuiving te laten plaatsvinden.

Traject van 4 sessies in 1 keer
Particulier € 600,- (incl. 21 % btw)
Zzp/ondernemer € 875,- (incl. 21 % btw)

Traject van 8 sessies in 1 keer
Particulier € 1150,- (incl. 21 % btw)
Zzp/ondernemer € 1550,- (incl. 21 % btw)

Betalen in termijnen is mogelijk.

Aanmelden/Kennismaken

Kennismaking

Voorafgaand aan een traject hebben we ofwel een online of telefonische kennismakingsgesprek van 30 minuten.

Tijdens de kennismaking onderzoeken we of we een klik hebben, wat je vraag is en wat ik voor je/jullie zou kunnen betekenen.

Een online of telefonisch gesprek is gratis.

Een live kennismakingssessie is ook mogelijk. Daar zijn kosten aan verbonden.

Neem contact op via onderstaand formulier


Werkvormen

Mindfulness

Mindfulness biedt je de bedding om helder van geest, direct en ongekleurd naar je eigen ervaringen te kijken. Het leidt tot een intuïtief begrijpen van wie, wat en hoe je bent.

Centraal staat het ontwikkelen van aandachtig zijn. Aandachtig zijn zonder te oordelen, zonder te analyseren, zonder verwachtingen. Het leert je de gekleurde bril af te zetten en de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn.

Voice Dialogue

Voice Dialogue brengt je in contact met de innerlijke ‘ikken’ in jezelf. Je gaat in gesprek met iedere stem in zijn of haar eigen energie en maakt contact met de beleving en wijsheid van dit deel in jou. Om daarnaast delen die tegenstrijdig te zijn naast elkaar te laten bestaan in plaats van elkaar te overschaduwen.

Diep luisteren

In het proces van diep luisteren activeert de luisteraar drie natuurlijke kwaliteiten: belichaming, presentie en compassie. Het maakt hem of haar meer bewust van de eigen processen tijdens het luisteren en meer open voor degene die spreekt.

Inquiry 

Een vorm van open zelfonderzoek in contact. Voor een afgebakende tijdsperiode, zeg 15 minuten, keer je je aandacht naar binnen en onderzoekt vanuit open gewaarzijn wat in je bewustzijn opkomt. Dat kan aan de hand van een vraag of thema maar ook open onderzoek zijn.

Focusing

Er zijn 6 stappen in een Focusing proces:
1) Innerlijk ruimte maken: een houding van bewuste aandacht aannemen
2) De ‘Felt Sense’ bemerken: iets opmerken in je lijf.
3) Een handvat zoeken: welk woord, beeld of sensatie past bij die ‘felt sense’.
4) Resoneren: je toetst of dat wat opkomt past voor die ‘felt sense’.
5) Vragen stellen/het erbij zijn: het proces ontvouwt zich.
6) De verandering in ontvangst nemen

Trajecten

de gewoonte voorbij

Verkenning:

Versterken van de ruimte van Aanwezigheid

Ik schep een ruimte waarin ieder zich gezien en gehoord voelt.

Ieder beoefent in zijn of haar eigen innerlijke basis te zijn.

Vanuit deze autonome basis onderzoeken we waar jullie in contact tegen aan lopen

te herkennen welke subpersonen op de voorgrond staan

Aantal sessies

4 live/online sessies  ~ om de week

Kosten

Traject van 4 sessies in 1 keer
Particulier € 600,- (incl. 21 % btw)
Zzp/ondernemer € 875,- (incl. 21 % btw)

Losse sessie
Particulier
€ 160,- per sessie van 2 uur (incl. 21 % btw)
Zzzp|ondernemer € 190,- per sessie van 2 uur (incl. 21 % btw)

~ Verlenging van de sessie is mogelijk en bedraagt 37,50 per 30 minuten
~ Betalen in termijnen is in onderling overleg mogelijk

inclusief korte begeleiding via mail/whatsapp
tussen de sessies door

Duur sessie

gemiddeld 2 uur

Locatie

De Vliegende Olifant

De Wetstraat 24

ARNHEM

Intensive :

 Als je samen werkelijk de diepte in wil
en een langer proces wil aangaan.

Een langer traject geeft de mogelijkheid om lagen af te pellen
en te onderzoeken welke bindingspatronen in jullie relatie een rol spelen.

Daarnaast doe je de commitment om full on
je schaduw te erkennen, aan te kijken en in het
Licht te stappen dat je in wezen bent.

Aantal sessies

8 sessies live/online ~ om de week

Kosten

Traject van 8 sessies in 1 keer
Particulier € 1150,- (incl. 21 % btw)
Zzp/ondernemer € 1550,- (incl. 21 % btw)

Losse sessie
particulier € 160,- per sessie van 2 uur (incl. 21 % btw)
zzp/ondernemer € 190,- per sessie van 2 uur (incl. 21 % btw)

~ Verlenging van de sessie is mogelijk en bedraagt 37,50 per 30 minuten
~ Betalen in termijnen is mogelijk

inclusief  begeleiding via mail/whatsapp
tussen de sessies door

Duur sessie

gemiddeld 2 uur

Locatie

De Vliegende Olifant

De Wetstraat 24

ARNHEM

Anita

Hebben jullie behoefte aan een gids die je spiegelt, naar binnen begeleidt, uit je hoofd, in je lijf en stem en je in contact brengt met je gevoel en hartsverlangen?

Welkom! Graag ben ik een compassievolle gids op jullie pad.

Mijn intentie is om ieder de innerlijke verbinding te laten herstellen met zijn of haar gevoel, vrije (creatieve) stroom en het meest ware in zichzelf.

Om daarnaast, inzicht te krijgen in wat je beweegt in jezelf en binnen je relatie, wat je tegenhoudt en dat wat in het donker staat in het licht te brengen en hoe jullie in de relatiedynamiek elkaar versterken , verzwakken en upliften.

Zodat je vrijer kunt leven en je opent voor het wonder dat je bent, in contact met elkaar.

lees meer over mij 


 

 

 

 

 


Trajecten

Binnen de trajecten faciliteer, begeleid en spiegel ik jullie op een fijnzinnig afgestemde manier en geef pure aandacht voor ieders proces van ontvouwing. De impulsen en stemmen die opkomen leer je aan het woord te laten, te ervaren en hun drijfveren en kern te leren kennen.

Iedere sessie is op maat en afgestemd op jullie individuele situatie en de ervaring in het moment. Een afwisseling van meditatie, gesprek, inquiry, dans en spel is de intentie.

Ik ben als compassievolle gids aanwezig om jullie elkaar te laten horen op de meest waarachtige laag die er is. Zodat ieders aanwezigheid voor de ander verdiep en verfijn en de energie weer vrij kan stromen.

 

 

There is a vitality, a life force, a quickening that is translated through you into action,
and because there is only one of you in all time, this expression is unique.

And if you block it, it will never exist through any other medium and be lost.
The world will not have it.

It is not your business to determine how good it is, nor how valuable it is.
Nor how it compares with other expressions.

It is your business to keep it yours, clearly and directly, to keep the channel open.

You do not even have to believe in yourself or your work.
You have to keep open and aware directly to the urges that motivate YOU.
Keep the channel open.

~Martha Graham