Playfulness

 

PLAYFULNESS: Nu, Hier, Spelen

Improvisatie maakt je lichaam en geest wakker

Wakker zijn in het moment is in eerste instantie een kwestie van oefenen.
Het lijkt zo makkelijk, maar het is een hele kunst om aanwezig te zijn, in je lichaam, in de ruimte, in het nu en hier.
Dat is het niet. Het geconditioneerde denken neemt het al snel over.

Die aanwezigheid, dat is het startpunt.
Die aanwezigheid, dat is een weg.

In de trainingen oefen je open gewaarzijn. Zonder oordeel waarnemen wat is, ‘erbij zijn’ zonder er vandaan te willen, je wil op te leggen, het te willen oplossen of veranderen. Zowel solo als in een groep. Steeds opnieuw breng je je aandacht naar je lijf, je innerlijke beleving en de waarneming van dat wat in het hier en nu om en in je aanwezig is. Om van daaruit de stroom te volgen, naar het volgende nu, en het volgende, en volgende.

Mindfulness is een wezenlijke pijler van Authentieke Improvisatie. Want hoe scherper je vermogen tot waarnemen, onderscheiden en bewust zijn van wat is, des te fijnzinniger, helderder, flexibel, moeiteloos en meer rakend je improvisatievermogen.

Onbevangen in het Onbekende

Improvisatie maakt je levendig, flexibel en creatief

Improvisatie daagt je uit om open en onbevangen te reageren op wat er in het moment op je af komt. In die zin is het een les in overgave aan het onbekende. Je bedenkt niets – of heel weinig – van tevoren en volgt je intuïtie en impulsen van moment tot moment. Je traint je geest om vanuit een plaats van ruimte en niet-weten het onbekende te verwelkomen. En bovenal: je laat je bewegen.

Ook dit is een leerweg. Veel mensen zijn bang voor het onbekende. In de trainingen raak je vertrouwd met de lege ruimte, het onbeschreven blad, de angst en ongemak in het niet-weten. Totdat je in die lege ruimte de kansen, mogelijkheden en (creatieve) speelruimte gaat zien.

Improvisatie nodigt je uit om uit je hoofd, in open ruimte van het moment te stappen. Als je hoofd niet meer de regie heeft komt er ruimte voor speelsheid, lichtheid en plezier. Spelen om het spel en niet om het (eind)doel.

 

Volgen & Leiden: Meebewegen & Richting geven

Improvisatie is niet ‘zomaar wat doen’.

Veel mensen vinden het moeilijk om te volgen en zich te laten leiden.
Volgen vanuit bewust-zijn geeft vertrouwen en plezier. Er is altijd een impuls die je kunt volgen
of waardoor je je kunt laten inspireren. Kunnen volgen en je eigen idee opgeven zorgt voor verbinding en gedragen worden door een groter geheel.

Leiden is niet hetzelfde als leiden vanuit je wil. Het betekent niet bepalen hoe iets verloopt. Leiden is richting geven aan impulsen, vanuit afstemming en openheid en bezit een totaal andere kwaliteit. Leiding nemen is van even groot belang als volgen.  Het vraagt van je dat je zonder zelfcensuur jezelf laat zien en kiest voor dat wat in het moment voor jou het meest kloppend voelt. Leiden vraag lef, moed, helderheid, kracht en kwetsbaarheid.

Improvisatie wordt zo een spel van waarnemen en voelen, volgen en leiden, incasseren en reageren, waarin je meegaat met de stroom  van jezelf en anderen èn waarin je voortdurend keuzes maakt.

 

Zelfcensuur ombuigen

Improvisatie maakt de weg vrij, van binnen naar buiten

Om te kunnen improviseren is het wezenlijk dat je toegang hebt tot je innerlijke bron van creativiteit  Om überhaupt spelmateriaal te hebben is het nodig te weten waarmee je kunt spelen. In improvisatie krijgt de afstemming naar binnen ruim aandacht. Uiteenlopende – creatieve – oefeningen brengen je in contact met je lichaam, je gevoel en je bewustzijn. Door zelfcensuur te leren uitstellen of transformeren maak je de weg vrij om wat je in je creatieve bron aantreft ook daadwerkelijk tot expressie te brengen.

 

JA! Kansen zien en benutten

Improvisatie zorgt voor verrassing

Als je geest wakker en present is kun je kansen zien. Als je kansen op een creatieve en lichtvoetige manier kunt benutten, kun je spelen met mogelijkheden.. Laat je verrassen door de richting die het spel/de dans uitgaat en kom zo in onbekende gebieden. Dat geeft energie, verruimt je creativiteit, laat je nieuwe mogelijkheden zien en bovendien is het leuk!

The magical IF…. 
Wat als de wereld zou bestaan uit tientallen kansen? Wat als ALLES een aanleiding zou kunnen zijn om mee te spelen en improviseren? Wat als je een mindset kunt voeden die je kansen laat zien, mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en belemmeringen? Wat als er meer kansen dan belemmeringen zouden zijn of een belemmering ook een kans is?

In de improvisatietraining verschuift je mindset van JA maar, naar JA en.
Hoewel het ook boeiend kan zijn om te spelen met JA maar…

 

Field of Presence

Improvisatie bevrijdt

 

In aanwezig zijn in het niet-weten ligt een diamant verscholen. Samen in niet-weten Zijn creëert een Field of Presence dat een openheid, rust en vertrouwen biedt voor ieder die zich hierin bevindt.

Voor veel mensen is staan voor een publiek en niet weten wat te doen of zeggen een nachtmerrie. Als improvisator is dit de grootste uitdaging en bron van plezier. Het niet-weten omarmen en daar comfortabel in worden is een vaardigheid die invloed heeft op je hele leven. Want improvisatie is, net als het leven een groot avontuur. We weten niet wat de toekomst brengt, we hebben geen grip op hoe de dingen zich daadwerkelijk ontvouwen. Althans, niet werkelijk. Ook al denken we veelal van wel.

 

Stappen in het veld van niet-weten in spannend, voor sommigen ongelooflijk eng. Maar je kunt het leren. Daar is vertrouwen voor nodig, allereerst om te weten dat je genoeg bent als je ‘niks’ doet, dat je aanwezigheid op zich al genoeg is.

Zodra je verlost bent van de noodzaak om alles van te voren te hoeven weten of uit te stippelen is er ruimte voor verrassing. Dan kun je verwachtingsvol en nieuwsgierig zijn naar dat wat komen gaat en hoe dat je zal beïnvloeden.

 

Creativiteit

Improvisatie is synergie

Als spelers in verbinding zijn met zichzelf, vertrouwd zijn geraakt met niet-weten, de lege ruimte kunnen beschouwen als ‘the field of unlimited possibilities‘, open staan  om mee te bewegen EN leiding te nemen wordt samen improviseren een groot avontuur. Dit zijn de randvoorwaarden die in de trainingen aan bod komen.

Het materiaal ben jij, een unieke speler met jouw eigen verhaal, eigen-aardigheden, talent, energie en aanwezigheid. In Authentieke Improvisatie wordt je eigenheid gestimuleerd, uitgenodigd, aangeraakt en omarmd. En wordt jij uitgenodigd om je uniciteit volledig tot zijn recht te laten komen.

Samen improviseren wordt dan een samengaan van individuele werelden die samen zorgen voor synergie.

 

Moed om zichtbaar te zijn

Improvisatie vraagt moed, kwetsbaarheid en durven falen

De angst voor afwijzing is een oerangst in ieder mens.

Een reden om niet op het podium stappen en zichtbaar te worden voor de ogen van anderen. Want zo kan het voelen, alsof je voor de leeuwen gegooid wordt, verscheurd kan worden door kritiek van ieder die maar wil spuien. Publiekelijk afgewezen worden heeft vaak grote schaamte tot gevolg. Logisch om dat te willen vermijden.

Improvisatie doet er nog een schepje bovenop. In essentie vraagt improvisatie het vertrouwen dat wat je laat zien begroet wordt met aandacht en interesse in plaats van met afkeuring, hoon of spot.

Hoe moedig is het om op het podium te willen staan terwijl je niet weet wat de volgende stap is. Waarom dat dan doen? Omdat je jezelf wil laten zien, omdat je vrijheid wil ervaren, omdat je uiting wil geven aan wie je bent, omdat je wil spelen, omdat je je angst wil overwinnen, omdat je plezier wil ervaren.

Omdat je die oerangst voor afwijzing wil transformeren en jezelf het cadeau wil geven van onvoorwaardelijk jezelf zijn. Omdat je je creatieve talenten wil ontplooien en wil groeien. Omdat je perfect zijn in wil ruilen voor echt en kwetsbaar zijn. Omdat er nog zoveel meer in je aanwezig is dan er in het dagelijks leven uitkomt.

 

 

 

 

LEES MEER

←      innerlijke speler en innerlijk publiek                          →     de wijsheid van de Fool

inspiratiebronnen