.


PLAYFULNESS

Nu, Hier, Spelen

Improvisatie maakt je lichaam en geest wakker

 

 

De principes:

1- Field of Presence
2- Onbevangen in het Onbekende
3- Volgen & Leiden
4- Zelfcensuur ombuigen
5- JA! Kansen zien en benutten
6- Moed om zichtbaar te zijn
7- De innerlijke Creator aanspreken

 

 

 

Je eigen Aanwezigheid, dat is het startpunt.

Aanwezigheid cultiveren een ontwikkelingsweg.

Field of Presence

Improvisatie bevrijdt

 

Als je aanwezig kunt zijn in niet-weten in de Lege Ruimte ontdek je een verscholen diamant. Samen in niet-weten Zijn creëert een Field of Presence dat een openheid, rust en vertrouwen biedt voor ieder die zich hierin bevindt.

Voor veel mensen is staan voor een publiek en niet weten wat te doen of zeggen een nachtmerrie. Als improvisator is dit de grootste uitdaging en bron van plezier. Het niet-weten omarmen en daar comfortabel in worden is een vaardigheid die invloed heeft op je hele leven.

Want improvisatie is, net als het leven een groot avontuur. We weten niet wat de toekomst brengt, we hebben geen grip op hoe de dingen zich daadwerkelijk ontvouwen. Althans, niet werkelijk. Ook al denken we veelal van wel.

 

Stappen in het veld van niet-weten in spannend, voor sommigen ongelooflijk eng. Maar je kunt het leren. Daar is vertrouwen voor nodig, allereerst om te weten dat je genoeg bent als je ‘niks’ doet, dat je aanwezigheid op zich al genoeg is.

Zodra je verlost bent van de noodzaak om alles van te voren te hoeven weten of uit te stippelen is er ruimte voor verrassing. Dan kun je verwachtingsvol en nieuwsgierig zijn naar dat wat komen gaat en hoe dat je zal beïnvloeden.

 

 

De Lege Ruimte: Onbevangen in het Onbekende

Improvisatie maakt je levendig, flexibel en creatief

Improvisatie daagt je uit om open en onbevangen te reageren op wat er in het moment op je af komt. In die zin is het een les in overgave aan het onbekende. Je bedenkt niets – of heel weinig – van tevoren en volgt je intuïtie en impulsen van moment tot moment. Je traint je geest om vanuit een plaats van ruimte en niet-weten het onbekende te verwelkomen. En bovenal: je laat je bewegen.

Ook dit is een leerweg. Veel mensen zijn bang voor het onbekende. In de trainingen raak je vertrouwd met de lege ruimte, het onbeschreven blad, de angst en ongemak in het niet-weten. Totdat je in die lege ruimte de kansen, mogelijkheden en (creatieve) speelruimte gaat zien.

Improvisatie nodigt je uit om uit je hoofd, in open ruimte van het moment te stappen. Als je hoofd niet meer de regie heeft komt er ruimte voor speelsheid, lichtheid en plezier.

 

 

Spelen om het spel en niet om het (eind)doel.

 

Volgen & Leiden:
Meebewegen & Richting geven

Improvisatie is niet ‘zomaar wat doen’.

Improvisatie is een spel van waarnemen en voelen, volgen en leiden, incasseren en reageren, waarin je meegaat met de stroom  van jezelf en anderen èn waarin je voortdurend keuzes maakt.

 

 

 

 

Volgen is gebaseerd op durven vertrouwen en overgave. Bewust de leiding uit handen geven zorgt voor verbinding en opent de mogelijkheid gedragen te worden door een groter geheel. Veel mensen vinden het moeilijk om te volgen en zich te laten leiden en zich over te geven aan het proces of de ander.

In improvisatie ontdek je dat je eigen idee opgeven en loslaten verrassing brengt! Je ervaart dat er altijd impulsen zijn die je kunt volgen of waardoor je je kunt laten inspireren. Inspiratie is overal. De kunst is om ontvankelijk te zijn voor dat wat naar je toe wil komen. En als er geen inspiratie of impuls is is er de lege ruimte waarin je kunt wachten tot er weer iets nieuws komt.

 

Leiding nemen is van even groot belang als volgen.  Leiden is niet hetzelfde als leiden vanuit je wil. Het betekent niet bepalen hoe iets verloopt. Leiden is richting geven aan impulsen, vanuit afstemming en openheid en bezit een kwaliteit van volgen. In die zin is leiden in improvisatie volgend leiden. Leiden vraag lef, moed, helderheid, kracht en kwetsbaarheid.

 

Zelfcensuur ombuigen

Improvisatie maakt de weg vrij, van binnen naar buiten

 

Om te kunnen improviseren is het wezenlijk dat je toegang hebt tot je innerlijke bron van creativiteit  Om überhaupt spelmateriaal te hebben is het nodig te weten waarmee je kunt spelen. In improvisatie krijgt de afstemming naar binnen ruim aandacht.

Door zelfcensuur te leren uitstellen of transformeren maak je de weg vrij om wat je in je creatieve bron aantreft ook daadwerkelijk tot expressie te brengen.

Uiteenlopende – creatieve – oefeningen brengen je in contact met de Stroom via je lichaam, je gevoel en je bewustzijn. Schrijven, vertellen, dansen, een solo spelen, tekenen, spelen met objecten en meer.

 

 

Daarnaast werken we met de transformatie van de innerlijke Criticus. Authentieke Improvisatie nodigt je uit jezelf zonder zelfcensuur te laten zien en te kiezen voor dat wat in het moment voor jou het meest kloppend voelt. Vaak houdt een innerlijke kritische stem de expressie van ons waarachtig zelf tegen.

Voice Dialogue is avontuurlijke en verruimende methodiek die je leert de dialoog aan te gaan met de innerlijke Criticus. Vaak bevindt ons innerlijk (spelend) Kind zich in een spagaat omdat de Criticus ieder vorm van spontaniteit controleert. Tijdens de trainingen komt deze dynamiek uitgebreid aan bod.

 

 

JA! Kansen zien en benutten

Improvisatie zorgt voor verrassing

Als je geest wakker en present is kun je kansen zien. Als je kansen op een creatieve en lichtvoetige manier kunt benutten, kun je spelen met mogelijkheden.. Laat je verrassen door de richting die het spel/de dans uitgaat en kom zo in onbekende gebieden. Dat geeft energie, verruimt je creativiteit, laat je nieuwe mogelijkheden zien en bovendien is het leuk!

The magical IF…. 
Wat als de wereld zou bestaan uit tientallen kansen? Wat als ALLES een aanleiding zou kunnen zijn om mee te spelen en improviseren? Wat als je een mindset kunt voeden die je kansen laat zien, mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en belemmeringen? Wat als er meer kansen dan belemmeringen zouden zijn of een belemmering ook een kans is?

 

In de improvisatietraining verschuift je mindset van JA maar, naar JA en.
Hoewel het ook boeiend kan zijn om te spelen met JA maar…

 

 

Moed om zichtbaar te zijn

Improvisatie vraagt moed, kwetsbaarheid en durven falen

De angst voor afwijzing is een oerangst in ieder mens.

Een reden om niet op het podium stappen en zichtbaar te worden voor de ogen van anderen. Want zo kan het voelen, alsof je voor de leeuwen gegooid wordt, verscheurd kan worden door kritiek van ieder die maar wil spuien. Publiekelijk afgewezen worden heeft vaak grote schaamte tot gevolg. Logisch om dat te willen vermijden.

Improvisatie doet er nog een schepje bovenop. In essentie vraagt improvisatie het vertrouwen dat wat je laat zien begroet wordt met aandacht en interesse in plaats van met afkeuring, hoon of spot.

 

 

Hoe moedig is het om op het podium te willen staan terwijl je niet weet wat de volgende stap is. Waarom dat dan doen? Omdat je jezelf wil laten zien, omdat je vrijheid wil ervaren, omdat je uiting wil geven aan wie je bent, omdat je wil spelen, omdat je je angst wil overwinnen, omdat je plezier wil ervaren.

Omdat je die oerangst voor afwijzing wil transformeren en jezelf het cadeau wil geven van onvoorwaardelijk jezelf zijn. Omdat je je creatieve talenten wil ontplooien en wil groeien. Omdat je perfect zijn in wil ruilen voor echt en kwetsbaar zijn.

Omdat er nog zoveel meer in je aanwezig is dan er nu uitkomt.

 

je innerlijke Creator: Creativiteit ontsluiten

Improvisatie is synergie

Als spelers in verbinding zijn met zichzelf, vertrouwd zijn geraakt met niet-weten, de lege ruimte kunnen beschouwen als ‘the field of unlimited possibilities‘, open staan  om mee te bewegen EN leiding te nemen wordt samen improviseren een groot avontuur. Dit zijn de randvoorwaarden die in de trainingen aan bod komen.

Het materiaal ben jij, een unieke speler met jouw eigen verhaal, eigen-aardigheden, talent, energie en aanwezigheid. In Authentieke Improvisatie wordt je eigenheid gestimuleerd, uitgenodigd, aangeraakt en omarmd. En wordt jij uitgenodigd om je uniciteit volledig tot zijn recht te laten komen.

Samen improviseren wordt dan een samengaan van individuele werelden die gezamenlijk zorgen voor synergie.

 

 

LEES MEER

←      innerlijke speler en innerlijk publiek                          →     de wijsheid van de Fool

inspiratiebronnen

 

 

AGENDA

klik hier