pLAYFUL pRESENCE

Playful Embodied Presence

Als je

> je wil openen voor eindeloze mogelijkheden in het Field of Presence

> je innerlijke getuige en onderscheidingsvermogen wil ontwikkelen en trainen

> je de verschillende ikken in jezelf wil leren kennen en integreren in je bewustzijn

> je de stroom van speelsheid en creativiteit wakker wil maken en vormgeven

>  wakkerte en aanwezigheid in het NU en Hier wil beoefenen

> een authentieke directe respons wil leren geven op dat wat in en om je is

> je sensende waarneming wil verdiepen
(waarnemen via de ervaring van je lichaam, zintuigen en gevoel)

 

Presence ⊂ ⊃ Playfulness ⊂ ⊃ Voice Dialogue

 

 

 

“You are exactly where you need to be”.

Presence: open aanwezig zijn
in De Lege Ruimte

Hoe kun je leren onderscheid te maken tussen je natuurlijke staat van Zijn, die ruim, open, licht en onbevangen is, voorbij aan conditioneringen, concepten, verhalen, wat je denkt dat je bent.

Je start waar je NU bent en leert zijn bij en met wat is. De grond daarvan is een radicale JA voor wat plaatsvindt in het moment. Je honoreert de natuurlijke impuls die van daaruit ontstaat. Je raakt vertrouwd met de attitude van volgen van wat zich aandient en omarmen wat je tegenkomt.

Zo beweeg je van (over)denken naar de open ruimte van Zijn, niet weten, nieuwsgierigheid en speelsheid. Van contractie naar openen voor mogelijkheden. Van blokkeren en weerstand naar luisteren, wachten, ontvangen en een respons geven.

lees meer

Werkvormen

Mindfulness  ~  Focussen~  Inquiry

 

Mindful Play: de innerlijke Criticus voorbij

Vaak overschaduwen beperkende stemmetjes in ons hoofd – zoals die van de innerlijke Criticus – onze eerste innerlijke impuls en houden ons er zo van af onze authenticiteit te leven. Een gevoel in buik of hart, een intuïtief ja of nee, een briljante gedachte, het zijn tere kiempjes van potentie die wellicht zouden kunnen leiden naar iets wat we nog niet kenden. Maar als we ze niet volgen of onderzoeken sterft dat kiempje een zachte dood.

Als we mindful, met compassie en lichtvoetig de Criticus onderzoeken, bevragen, zijn of haar verhaal horen en de essentie ontdekken ontstaat er afstand en ruimte om hem (of haar) een plek te geven in ons innerlijke Koninkrijk en zelf de regie te behouden vanuit bewust zijn.

Als de Criticus geheeld is mogen waarachtige impulsen tevoorschijn komen en kunnen we onze inherente natuurlijke levenskracht ervaren en speelsheid en creativiteit vormgeven.

lees meer

 

Werkvormen

Improvisatie  ~  Dansimprovisatie ~ Voice Dialogue ~ Fool-ing  

 

Trainingen  ⊂ ⊃  Coaching ⊂ ⊃ Bijscholing

 

 

 

Het is Thuiskomen in vele lagen  bij Anita. Ze is in staat om een veilige ruimte en bedding te bieden en geven tijdens haar Playful werk. Langzaam en afstemmend op de groep bouwt ze het op en voelt wat er wil op die dag, terwijl ze de rode draad in het geheel meeneemt, terwijl ze ook ruimte maakt - als het nodig is - voor het individu.


Ik heb met heel veel plezier en ook soms wat angst deelgenomen aan deze pracht. Genoeg ruimte ontvangen om iets te onderzoeken indien ik dat wilde, uitnodigend, soms teasing, met veel humor en echtheid.


Zeer aan te bevelen als je in spel, proces en in het Nu wil groeien en bloeien.~ Liliane Laya Bennewitz