Focussen

 

 

“We think more than we can say.
We feel more than we can think.
We live more than we can feel.
And there is much more still.”

– Gendlin

 

 

 

 

 

 

 

 

“Focussen is aandacht geven aan iets dat je op dat moment kunt ervaren, lijfelijk en emotioneel, dat nog niet helemaal duidelijk is en waarvan je vermoedt of weet dat het betekenis voor je heeft. De totale ervaring van datgene waar je zo luisterend bij stilstaat, wordt de felt sense ervan genoemd”.
(Erna de Bruin in ‘Focussen’)

 

Een ‘Iets’ en de de relatie tot ‘iets’

 

Een ‘iets’ kan van alles zijn”een (on)behaaglijk gevoel, een idee dat bij je opkomt, een plan, een conflict, een moeilijke beslissing, of wat dan ook.

Als je erbij stilstaat, aandachtig, zonder oordeel en zonder er iets van te willen, krijgt het de kans zich nader te leren kennen. Dat is vaak heel verrassend, nog verrassender is dat er dan op een heel diep niveau verschuiving kan optreden. Dat geeft meestal een gevoel van ruimte, van fysieke, emotionele of mentale ontspanning.

Het kan bovendien de weg vrijmaken voor nieuwe ontwikkelingen in je leven en dat op een heel andere manier dan je zelf had kunnen bedenken”.

Focussen is een proces dat bestaat uit een aantal stappen. Deze zullen we doorlopen tijdens de begeleiding.

 

Meer informatie

‘Focussen, gevoel en je lijf ‘ – E. Gendlin  lees meer

‘Focussen. De kracht van innerlijk luisteren’ – Erna de Bruin  lees meer