Verwonderd Zijn


Spelen als weg naar verwonderd Zijn

“It is a happy talent to know how to play”.

 

Spelen is dat wat is niet tè serieus nemen. Is de dingen nemen zoals ze komen en daarbinnen de potentie zien. Is lichtvoetigheid vinden in wat je ervaart. Is gewoon ‘maar wat doen’ zonder er al teveel over na te denken.

Spelen is zijn in het moment en met openheid en mildheid tegemoet treden wat in je leeft. Is je stroom van plezier, moeiteloosheid en genieten volgen. Het is een verschuiving van focus op obstakels naar mogelijkheden.

Dan ontstaat er ruimte waarin je gaat herkennen wie je niet bent, je je maskers dankt om ze vervolgens af te leggen. Om thuis te komen in waarachtig en verwonderd zijn.

 

There is an old Sanskrit word, Leela, which means play. Richer than our word, it means divine play, the play of creation, and recreation, the folding and un-folding of the cosmos. Leela, free and deep, is both the delight and enjoyment of this moment¦ It also means love  Leela may be the simplest thing there is, spontaneous, childish, disarming. But as we grow and experience the  complexities of life, it may also be the most difficult and hard-won achievement imaginable, and its coming to fruition is a kind of homecoming to our true selves.

-Stephen Nachmanovitch, Free Play

 

Mindful Play en Lee-la

Mindful Play wil de condities scheppen waaronder Lee-la kan verschijnen.

De methode is ontstaan vanuit vragen. Is er een ideale voedingsbodem waarin Lee-la voelbaar wordt en zich kan tonen? Is verwondering te leren? Kun je altijd leven in verwondering? Kun je verwondering terugvinden als je het kwijt bent?

Het antwoord op deze vragen is dat er geen vaststaand antwoord is. Alles is voortdurend in verandering en geen mens is hetzelfde. Ieder vindt zijn of haar unieke respons op het leven.

Mindful Play wenst de opening te bieden om te leren leven met veranderlijkheid, vragen te blijven stellen, vormen te ontdekken en weer los te laten, te genieten van het uitzicht en de weg en ondertussen creativiteit als levensbron te herontdekken.

 

De Tao of Play – Alles verandert

 

Tao betekent Weg, de weg van de natuur. In een Taoïstische levenswijze is het intuïtieve of instinctieve heel belangrijk. Door de natuurlijke weg niet tegen te werken ga je terug naar je eigen natuurlijke Zijn.

In Mindful Play beoefenen we wu wei, ‘niet forceren’. Wu wei is een kernbegrip in het Taoïsme. Het wordt ook wel gezien als de weg van de minste weerstand, wat betekent niet tegen de stroom inzwemmen maar er juist in meebewegen.

Als je niks ‘doet’ om wat er komt en gaat te sturen en manipuleren en de betrokken Getuige word van je innerlijke wereld ontdek je dat je niks kunt vasthouden. Je ontdekt dat je gedachten, gevoelens, sensaties voortdurend veranderen, net als het weer. Continu is er innerlijke beweging, verandering.

Dit besef omarmen geeft ruimte om verwonderd te zijn over hoe het is. Je ontdekt dat vechten tegen en vasthouden aan (ideaal)beelden en concepten spanning oplevert en niet vechten een gevoel van ontspanning, ruimte en plezier teweeg brengt.

 

 

 

The Fool asks who am I really?
Do I dare to be different,
risk making a fool of myself,
to connect with my souls journey?
~ Franki Anderson

 

 

Het archetype van de Fool

De Fool, de 0 kaart van de Tarot. De nul is een cirkel zonder begin en eind en staat symbool voor de voortdurende veranderlijkheid.

De Fool herinnert je eraan je eigen waarheid te ervaren, uit te spreken en te leven, hoe onhandig, tegenstrijdig, kwetsbaar, machteloos, bang of vreemd ook. De Fool is. Hij | Zij danst met wat er komt. De Fool maakt geen plannen, kijkt niet terug, maar omarmt wat er NU is.

.

 

Fool workshop

 

 

 

Things just happen in the right way, at the right time.
At least when you let them, when you work with circumstances instead of saying,

‘This isn’t supposed to be happening this way,’

and trying harder to make it happen some other way.
  Benjamin Hoff, The Tao of Pooh

 

 

 

 

 

ZIN OM TE SPELEN?

Welkom bij de introductie workshop MINDFUL PLAY
lees meer

 

MEER INSPIRATIE

→ innerlijke speler en innerlijk publiek  → Mindful Play,Authentieke Improvisatie

inspiratiebronnen