Mindfulness

Mindfulness biedt je de bedding om direct en ongekleurd naar je eigen ervaringen te kijken. Het leidt tot helderheid van geest, inzicht en een intuïtief begrijpen van wie, wat en hoe je bent.

Centraal staat de ontwikkeling van aandacht. Aandachtig zijn zonder te oordelen, zonder te analyseren, zonder verwachtingen. Het leert je de gekleurde bril af te zetten en de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn.

Op een eenvoudige manier oefen je in direct waarnemen. Gedachten en gevoelens, die je leven misschien vaak bepalen, ga je meer en meer opmerken. Daardoor ontstaat er ruimte in jezelf en kom je losser van ideeën die je hebt over wie je bent en hoe en wat je moet zijn.

 

Bij Being Moved werk ik als Mindfulness trainer met diverse vormen van beoefening

~ de body scan
~ de ademruimte
~ stilzitten
~ Mindful spreken en luisteren in contact
~ Mindful movement
~ slow walking

 

Mindfulness is the gentle effort to be continuously present with experience.
Mindfulness means paying attention in a particular way;

On purpose,
in the present moment, and
nonjudgmentally.
~ Jon Kabat-Zinn

 

Sensing

 

Sensory awareness is een Mindfulness practice waarmee je je verbind met je innerlijke intelligentie en vitaliteit. Je zintuigen vormen de ingang tot meer openheid en levendigheid.

Door de directe focus te richten op een specifiek zintuiglijk aspect van je lichaam of de uiterlijke of innerlijke omgeving ga je ervaren welke sensaties in  en om je aanwezig zijn. Sensing helpt je je dieper contact te maken met de natuurlijke reacties in je lichaam en in jezelf te zakken.

 

 

 

Via je zintuigen, voelen, zien, horen en luisteren, proeven en ruiken kun je je directe lijfelijke, energetische waarneming trainen. Die helder en direct is. Deze beoefening leidt naar een diepe fysiek beleefde Embodied Presence. Daarnaast word je je meer gewaar van de aard der dingen in de omgeving. Om een object te benaderen met al je zintuigen geeft een completer en rijk beeld van wat je waarneemt dan wanneer je er alleen naar kijkt.

 

In de trainingen werken we met alle zintuigen maar besteden we vooral aandacht aan luisteren en voelend waarnemen.

Luisteren naar muziek, naar de geluiden om je, naar de ruimte en geluiden in je. Luisteren in contact met een ander, naar de woorden, de stilte, de ruimte tussen jou en de ander, naar wat niet gezegd wordt en wat onder taal aanwezig is.

Voelend waarnemen brengt je in contact met bewustzijn van je lichaam in de ruimte en de relatie van jezelf ten opzichte van de ruimte en de anderen.

 

The basis of this work is to awaken and support the capacity within each person to be present
and responsive to what is needed within ourselves, in our relationships
and in our environment, and to contribute to a more connected and caring world.
~Charlotte Selver