Voice Dialogue

 

Je innerlijke ikken ontmoeten

 

Voice Dialogue gaat er van uit dat in jezelf verschillende delen aanwezig zijn die vaak tegenstrijdige behoeften hebben.  Deze zogenaamde subpersonen of innerlijke Ikken kijken ieder op hun eigen manier naar de wereld.

Elke subpersoon is een universum in zichzelf en heeft eigen verlangens, angsten, gedachten, gevoelens en wijsheid te delen.

Voice Dialogue - Anita Kooij - Arnhem


Voor individuele begeleiding met Voice Dialogue
klik hier

Voor Relatie sessies met Voice Dialogue
klik hier

Als je wil spelen met je Ikken in een groep
klik hier


 

De Waarnemer ~ Gewaarzijn

Voice Dialogue is ontwikkeld door Hal & Sidra Stone, klinisch psychologen en auteurs van onder meer ‘De innerlijke criticus ontmaskerd’ en ‘Thuiskomen in jezelf’.

Het is een bewustzijnsproces dat zich afspeelt op drie niveaus:
Gewaarzijn, Energiepatronen en Bewust Ego.

Gewaarzijn is het vermogen in jezelf om zonder oordeel te kijken naar de dynamiek van jouw innerlijk Koninkrijk en alle delen in jezelf te zien zoals ze zijn. Vanuit gewaarzijn treed je alle figuren die in je binnen wereld leven met dezelfde openheid tegemoet.

Je word getuige van de delen waarmee je Ego zich geïdentificeerd heeft en van de delen die onderdrukt zijn. Hierdoor verruim je het besef van jezelf en ontwikkel je een groter gewaarzijn over je lichaam, energie en emotionele reacties.

 

 

Innerlijke ikken ~ Energiepatronen

Innerlijke ikken zijn energiepatronen die kunnen variëren van een helder gedefinieerd beeld tot een vaag ongrijpbaar gevoel of sensatie. Ze staan in verband met wat we innerlijk ervaren, emotioneel, fysiek, mentaal of spiritueel.

Ikken kunnen meer op de voorgrond staan dan anderen, dit noem je primaire ikken. Dit zijn veelal beschermende delen die kwetsbaarheid in onszelf willen beschermen. Zo kun je bijvoorbeeld een sterk aanwezige innerlijke Criticus hebben, een Dromer, Perfectionist, Pleaser of Slachtoffer.

Andere ikken leven in meer of mindere mate op de achtergrond, Dat zijn je verstoten ikken. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn de Rebel, Avonturier, Puber, Sensuele Vrouw of het spontane Kind. Speelsheid, creativiteit en onbezorgdheid zijn vaak energieën die verstoten zijn geraakt.

Binnen Voice Dialogue spreekt men vaak over een bus. De primaire ikken zitten veelal aan het stuur en de verstoten ikken hebben een plek op de achterbank of zelfs in de kofferbak.


 

 

Bewustzijn  is  een  proces  waar  je  dagelijks  mee  bezig  bent  je  hele  leven.  Een  proces  van  evolutie dat  voortdurend elk  moment aan  verandering  onderhevig  is.

~  Stone  en  Stone
Uit: Embracing  Our  Selves

 

 

Ego & Bewust Ego  

 

Het bewust ego fungeert als degene in jou die keuzes maakt. In de ideale situatie zou het Bewuste Ego zijn informatie ontvangen van zowel de Waarnemer als de delen in jezelf. Zodat hij/zij kiest welke ik naar voren mag komen. Idealiter ‘bestuurt’ het Bewuste Ego je innerlijk Koninkrijk op een liefdevolle manier.

Veelal is het Ego niet vrij is omdat bij ieder van ons in ons leven kwetsuren hebben opgelopen in delen van onze persoonlijkheid. Daardoor zijn conditioneringen en overtuigingen gevormd die delen van je potentieel en bewustzijn in het donker plaatsen of vervormen.

 Dan kan het zo zijn dat subpersonen zoals de Controleur, Beschermer, Pleaser, innerlijke Criticus of Aandachttrekker de centrale plek in het bewustzijn overneemt zonder dat we dat willen.

Het bewustzijnsproces is er op gericht om meer gewaarzijn te ontwikkelen omtrent de subpersonen waarmee het Ego zich geïdentificeerd heeft. Om zo te evolueren tot een Bewust Ego, dat in staat is om echte keuzes te maken in afstemming met innerlijke waarheid en vrijheid.

 

 

Voice Dialogue coaching - innerlijke Criticus

In het licht, in de schaduw

De primaire ikken zijn de delen in onszelf waarmee we ons – al vroeg in ons leven – hebben geïdentificeerd. Zij zijn vaak krachtig, groot en sterk en nemen de psyche makkelijk over. Zeker als ze een staat van bedreiging ervaren.

Daarnaast zijn er delen van onze persoonlijkheid in de schaduw geraakt.  Sommigen zijn verstoten ikken, aspecten of energiepatronen die door ons overlevings- en beschermingssysteem zijn verbannen tot diep in de spreekwoordelijke kelder van onze psyche.

Ze worden aangeraakt wanneer je je bijvoorbeeld irriteert aan eigenschappen van anderen, sterke afkeer voelt of over hen een oordeel hebt. Als je zo’n reactie ervaart is de kans groot dat ze stuiten op verstoten ikken. Door hen bewust te maken kan weerstand, irritatie of oordeel een poort zijn tot verbannen delen in jezelf.

 

 

Ook zijn er verborgen ikken, delen die onbewust zijn en nog niet tot ontwikkeling zijn gekomen.

Hun bestaan is vergeten of op de achtergrond geraakt.
We kennen hen nog niet, maar als we weer verbinding maken met deze kanten
in onszelf kan dat voelen als een thuiskomen.

Het is bevrijdend om aspecten van jezelf die nog niet geleefd zijn in het licht te brengen,
te omarmen en te integreren. Zodat je vanuit meer heelheid vrijere relaties kunt aangaan met jezelf en anderen.

 

 

Fool-ing en Voice Dialogue

Voice Dialogue heb ik allereerst leren kennen via Fool-ing van Franki Anderson. Vervolgens ben ik me bij gaan scholen om de ins en outs van VD diepgaander te leren kennen.

In mijn eigen werkwijze integreer ik aspecten van voice dialogue om op een speelse, openende, verhelderende en vooral toegankelijke manier te werken met subpersonen.

Dat betekent dat werken op de vloer ook betekent contact maken met de Speler en Publiek in jou. Waardoor de sessies een eigen dynamiek krijgen die de metafoor van het podium in zich dragen.

Daarom is mijn aanpak ook zeer geschikt voor performers die last hebben van podiumangst, faalangst of perfectionisme.

 

 


Het proces van Voice Dialogue

 

Als begeleider ga ik in gesprek met de verschillende delen die in jou aanwezig zijn.
Ik nodig je uit om je letterlijk fysiek te verplaatsen en ‘in’ de huid van een subpersoon en zijn of haar energiepatroon te stappen en je te bewegen tussen tegendelen.

Door delen van jezelf open en zonder oordeel aan het woord te laten leer je krijg je op en verrassende manier inzicht in wat hem of haar beweegt. Zo ontmoet je jezelf op een nieuwe manier en vindt er integratie plaats op een diep niveau,
met meer innerlijke harmonie en keuzevrijheid als gevolg.

 

Voor individuele begeleiding met Voice Dialogue
klik hier


 

 

[Gratis ebook]

De innerlijke Criticus voorbij
download direct

 

Meer lezen

Literatuur

‘Ik en mijn ikken’ – Karin Brugman lees meer

‘De innerlijke Criticus ontmaskerd’ – Hal & Sidra Stone lees meer

Inspiratie

Blog

Je innerlijke Criticus als Bondgenoot – lees meer

Authentiek zijn – lees meer