LEERGANG Mindful Play, Authentieke Improvisatie

Mindful Play | Authentieke Improvisatie | Arnhem

Mijn praktijk is tijdelijk gesloten.
Op dit moment is het niet mogelijk om deel te nemen aan workshops,
trainingen of coaching.


Mindful Play, Authentieke Improvisatie nodigt je uit
jezelf exact te ontmoeten waar je bent en de creatieve ruimte te openen van het hier en nu .

Om je te verbinden met je innerlijk Kind en te mogen spelen.
Om te leven wie je werkelijk bent


Informatie

Voor wie

Voor 

 • coaches, trainers, docenten en begeleiders die meer lichtvoetigheid en speelsheid in hun begeleiding willen brengen

Voor 

 • mensen met een onderzoekende geest die nieuwsgierig is naar het meest authentieke in zichzelf en anderen en
 • meer willen spelen
 • zonder excuus authentiek en zichtbaar willen zijn
 • zelfkritiek willen ombuigen naar zelfcompassie op een creatieve en organische wijze
 • delen die in de schaduw staan in het licht willen zetten
 • bij voorkeur ervaring hebben in persoonlijke ontwikkeling, bewustzijnswerk, improvisatie of dans
Wat is Mindful Play

Mindful Play is gebaseerd op twee pijlers:
Presence en Playfulness.

De intentie van de leergang is je in contact te brengen met je innerlijke vrijheid en wie je werkelijk bent.

Allereerst maak je kennis met het centrale concept, de lege ruimte, de innerlijke ruimte waarin je in stilte de de grond ervaart van je eigen bestaan.

Als bodem beoefen je de grondhouding van open waarachtig aanwezig zijn, niet weten en niet ‘doen’. Toestaan dat je niet weet en niets hoeft te doen/te bewerkstelligen opent een poort naar een ruimer veld van natuurlijke ontvouwing.

Als vanzelf beweeg je uit je hoofd naar je hart en kom je in de ruimte van het lege midden, van Zijn.

Van daar uit ga je op onderzoek wat je belemmert je vrije aard te leven. Oordelen van de innerlijke Criticus – en de innerlijke Rechter – worden poorten naar bewust Zijn. De vreugde van Spel ontstaat moeite-loos en organisch.

In de lege Ruimte toont zich de essentie in jezelf.
Hier wordt creatie geboren.
Hier vallen dingen je toe. Ideeën, inzichten, beelden.
Hier kun je ontdekken, onderzoeken, verwonderen en spelen.
Hier kun je vertrouwen op je eigen-wijsheid, waar je bent, in het nu en hier en te zijn met wat er is. In relatie tot jezelf en in relatie tot de ander.

Zo wordt alles een ontmoeting, en spelend open onderzoek binnen heldere (creatieve) kaders of buiten gebaande paden.

Opbouw

De Leergang bestaat uit 6 Modules in 3 delen
Per deel kun je je los inschrijven

BASIS:
Mindful in de Stroom

VERDIEPING:
Speler en Publiek zijn in de Lege Ruimte

EXPANSIE:
Moed en Verwondering

Totale Leergang

10 dagen
4 Online meditatie en sharing circles
Besloten online community:
Wekelijks creatieve uitnodigingen
Buddy bijeenkomsten tussendoor

Wat het je brengt

Je beweegt van 

 • zelfkritiek naar radicale zelfcompassie
 • overdenken naar je hart en je lijf
 • contractie naar openen voor mogelijkheden
 • kijken naar buiten naar innerlijk luisteren
 • zelfcensuur naar honoreren en volgen van je waarachtige impuls

Je ontdekt

 • de open ruimte van niet weten
 • nieuwsgierigheid
 • speelsheid
 • verwondering
 • vertrouwen in wat is, wat zich aandient en hoe dat je Zelf dient
Introductie workshop

Introductie workshop:

Data
28 juni 19.00 – 22.00
30 augustus 19.00 – 22.00

Kosten
45 euro

lees meer

Aanmelden

Aanmelden

Stuur een mail naar info@beingmoved.nl of meld je aan via het onderstaande formulier. Binnen 24 uur ontvang je bericht.


Download de Folder

De centrale beoefening is Open Spelend Onderzoek
waarin je leert rusten in de ruimte van Zijn in het hier en nu
en de creatieve Lege Ruimte ontdekt.

 

… wie ben je werkelijk?
… hoe kun je jezelf omarmen in je perfecte imperfectie?
… hoe kun je leren spelen met wat is gedurende de reis?

 

Open Onderzoek gaat over toestemming geven om
radicaal zichtbaar worden in je eigen waarheid en essentiële kwaliteiten in jou te bevrijden.
Het leven te zien als Lee-la, Divine Play.


Playfulness - de kunst van spelen | Arnhem

Mindful Play – Authentieke Improvisatie

is Zijnsgeorienteerd, we richten ons op het zijn; op wat er is. In het werk beweeg je organisch tussen innerlijk werk en zichtbaar worden in je unieke expressie. Lichtvoetig en diepgaand, openend en verbindend.

Ze

→ opent je hart
→ geeft je vertrouwen in je authentieke impuls
→ brengt acceptatie van je imperfecte perfectie
→ laat je jezelf af en toe niet zo serieus nemen
→ maakt je vrijer en echter in contact met de ander
→ leert je balanceren tussen tegendelen
→ stimuleert je verwondering
→ leert je onbevangen kijken en luisteren
→ opent je creativiteit


Startpunt
: Hier en NU
Eindpunt: Onbegrensde mogelijkheden


Start Basis training op 27 september
4 dagdelen en 1 hele dag

lees meer

 

Introductie workshop:
28 juni 19.30 – 22.00
30 augustus 19.30 – 22.00
20 september 19.30 – 22.00
lees meer

Aanmelden:
info@beingmoved.nl

 

Download de Folder

 

 

De Authentieke improvisatie was voor mij een veilige haven om weer te gaan spelen en dit heb ik ervaren als waar medicijn. Werkelijk alles mocht er zijn. Daar waar ik stukken in mijzelf afwees waren Anita en de groep juist zo nieuwsgierig en liefdevol naar deze delen in mij. Ze werden letterlijk uitgenodigd om te komen spelen! Dit bracht mij een hele lichte en speelse vorm van schaduwwerk. Ik heb Anita ervaren als iemand die werkelijk belichaamt wat ze uitdraagt. Ze is een hele kundige en inspirerende facilitator en bovenal een heel warm en mooi mens.

~ Talin van Wijck

 

Ontwapenende echtheid – zichtbaar worden als jeZelf

 

Ik nodig je uit te rusten in de lege ruimte van Zijn.

Dichtbij jezelf. Hier en nu. Hoe zou het zijn om niets te hoeven ‘doen’? Niet anders te zijn dan je bent? Niet weten, twijfel, angst en onzekerheid te omarmen? Kwetsbaar te zijn. Ontwapend. Geen antwoorden te zoeken maar te leren leven met vragen? Zodat je verwonderd de vonk van jeZelf omarmt als zij zich vanzelf aandient.

Ik vraag je te kijken met andere ogen en vragen te stellen.

Zodat je je bewust word van projecties, aannames en oordelen, deze kunt terugnemen en onderzoeken om vervolgens verwonderd je uniciteit te aanschouwen. In contact met jezelf en in contact met de ander.

Ik begeleid je om je gewaarzijn en je aanwezigheid in het midden te verdiepen.

Zodat lichtheid kan bestaan naast zwaarte, openheid naast verwarring, alleen naast samen, kracht naast kwetsbaarheid, ontwapend naast weerbarstig afwerend.

Ik inspireer je je authentieke beweging te herkennen, honoreren en volgen.

Om je bewust te worden van de keuze om naar binnen te gaan, bij je ervaring te blijven en te onderzoeken. Of naar buiten te gaan, je impuls te volgen, je te laten meenemen of je impuls bewust vorm te geven. Alleen of in contact met een ander.


 

 

 

 

 

“Spinning
out of

Nothing-ness
we Dance”.
~ Rumi

 

Inhoud

De Leergang bestaat uit 6 Modules in 3 delen
Per deel kun je je los inschrijven

~ BASIS: Mindful in de Stroom

Na de Basis kun je kiezen voor Verdieping of Expansie

~ VERDIEPING: Speler en Publiek zijn in de Lege Ruimte
~ EXPANSIE: Moed en Verwondering

Totale Leergang

10 dagen
4 Online meditatie en sharing circles
Besloten online community:
Wekelijks creatieve uitnodigingen
Buddy bijeenkomsten tussendoor

Opbouw in modules


BASIS : Module 1 & 2

Module 1

Aanwezig zijn
Jezelf ontmoeten waar je bent
(1 dag)

Tijdens de eerste module bouwen we aan het fundament, namelijk de cultivering van Presence (aanwezigheid). Je maakt kennis met rusten in je eigen Zijnsgrond en werken met de innerlijke Getuige

We beoefenen Mindfulness, openen de zintuigen, besteden aandacht aan sensing (voelend waarnemen) , adembewustzijn en (fysiek-energetisch) bij je zelf zijn.

Op een voelende manier maak je middels dansimprovisatie en spel je lijf wakker en flexibel. In partner oefeningen breng je Presence in contact, zowel verbaal als via dans.

Via Inquiry onderzoek je in tweetallen of drietallen je innerlijke waarheid in de context van een vraag. Om de essentie in de diepere laag van je ervaring te ontsluiten.

Module 2

Je Stroom hervinden - authentiek zijn in contact
(4 dagdelen)

Een kennismaking met een speelse levenshouding. De intentie is om de innerlijke Speler toestemming te geven te onderzoeken, nieuwsgierig te zijn, zich te verwonderen en .... te spelen. Met beweging, met taal, met elkaar, met de ruimte en objecten.

Je beoefent de kunst van onbevangen en waardenvrij kijken naar jezelf en anderen. Je krijgt handvatten om helder, onderzoekend en bekrachtigend feedback te geven en vragen te stellen.

Je maakt kennis met de voorwaarden waaronder je vrije impulsstroom kan stromen: toestemming geven, compassie voor wat is, de juiste maat, Ja zeggen, erbij blijven, volgen. Speels, serieus, lichtvoetig, kwetsbaar,

Aan het eind van module 2 heb je een overzicht van de improvisatie-principes van de methode Playful Presence.


VERDIEPING: Module 3 & 4

Module 3

De ontmoeting tussen Speler en Publiek
(1 dag)

In de verdieping staat de relatie tussen je innerlijke Speler en je innerlijk Publiek centraal.

In contact met je innerlijke Speler
Waar wordt je blij van?
Wat inspireert je?
Waardoor wordt je plezier wakker?
Hoe ontmoet en leef je je magisch Kind?

In contact met je innerlijk Publiek
We gaan op zoek naar oordelen, negatieve overtuigingen en belemmeringen die je afhouden van vol-ledig Zijn wie je bent.

Wat zijn je oordelen?
Wat in anderen triggert je?
Hoe kun je een open en ontvankelijk Publiek zijn? Voor jezelf en voor de ander?

We focussen op inzicht krijgen in de werking van je oordelen en manieren om oordelen om te buigen.

Je ontvangt een introductie in het bewustzijnsmodel van Voice Dialogue en gaat de dialoog aan met je primaire innerlijke Ikken.

Module 4
(1 dag en 4 dagdelen)

4a) Werken met de Schaduw

Welke delen in jou komen niet makkelijk aan bod ?
Wat heb je nog niet geleefd maar verlang je te leven?
Welke talenten zijn onbenut?
Wat mag absoluut niet aan het licht komen?

In het eerste deel van module 4 gaan we op onderzoek naar Ikken die zich bevinden in de schaduw.

We exploreren op een lichtvoetige en creatieve wijze een aantal archetypes, zoals de Avonturier, de Sensuele Vrouw, de Dwaas en de Oer Moeder om je schaduw op het spoor te komen.

Je maakt een collage van schaduwdelen die meer in het licht mogen komen.

4b De creatieve lege Ruimte – vertrouwen en
overgave toelaten

In het tweede deel van module 4 laten we ons dieper zakken in de lege Ruimte.

Je onderzoekt hoe het is om te Zijn, te rusten en niet te 'doen'. Om werkelijk te vertrouwen op je eigen levensstroom.

We werken met wu wei, non-doing, een kernconcept uit het Taoisme, waarin je de verbinding legt tussen jeZelf, het ruimere veld van Zijn en geleid worden door het grotere geheel.

Je gaat spelen met niet weten en je laten leiden door dat wat je toe-valt, en met het verschil tussen je vrije impulsstroom met en zonder kaders.

Wat betekent het om in overgave te leven en jeZelf toestemming te geven om te bewegen naar dat waar je ziel naar verlangt?


EXPANSIE: Module 5 & 6

Module 5

De Reis van de Heldin - moed ontwikkelen
(2 dagdelen)

Wie ben je en wie wil je zijn? In welk hoofdstuk van je leven ben je nu? Welke schatten heb je tijdens eerdere reizen opgedaan? Hoe kun je jezelf waarachtig laten zien? Wat is daarvoor nodig? Wat mag je daarvoor loslaten? Wat is de rode draad van je levensverhaal?

Je maakt kennis met het model van de Reis van de Held en gaat op zoek naar de grenzen van je comfortzone en de geboorteplaats van moed.

Module 6

In Verwondering Zijn - kijken met de ogen van een Kind en de Criticus als Raadgever
(2 dagen)

Hoe kun je spelen met de samenhang tussen rusten in de lege Ruimte en open zijn voor alle impulsen die zich aandienen. Hoe vloeien de beweging naar binnen en de beweging naar buiten samen en hoe kun je dit toepassen binnen je werk of in je dagelijks leven?

Welke ruimte heeft zich in jou geopend? Je spreekt de Creator aan in jezelf en geeft vorm aan je reis op een zelfgekozen manier. Via dans, spel, stem, taal of anders. Solo, in duo. Binnen of buiten. We zijn getuige van elkaars reis.

Ook maak je kennis met een lange Empty Space van een uur. Binnen een helder kader speel je, ben je en laten we vrij wat zich wil ontvouwen. Deze module sluiten we af met een lange meditatie.

Terugkom moment
Integratie
, afronding en nieuw begin (1 dagdeel)

Ter afronding van deze Reis komen we bij elkaar voor een afrondingsritueel. Op een creatieve manier maken we ruimte om wat zich in de jaartraining heeft ontvouwd te integreren en te bekrachtigen wat je volgende stap is.

Je kijkt terug, maakt pas op de plaats en kijkt vooruit. Je viert de Weg en je hernieuwde innerlijke Ruimte.

Download de Folder

 

 

Mindful Play | Authentieke Improvisatie | Arnhem

Mindful Play maakt je denken leniger, je lijf vitaler, je hart opener

– je vertrouwt op je eigen stroom
– je ziet kansen en mogelijkheden
– je bent open aanwezig in contact
– je voelt je verbonden met je kwetsbaarheid en inspiratie
– je durft je waarheid makkelijker uit te spreken

– je gaat helderder en meer lichtvoetig om met (zelf)kritiek
– je neemt makkelijker risico’s
– je word leniger in je denken en schakelt sneller tussen perspectieven

– je durft te improviseren
– je vindingrijkheid neemt toe
– je empathisch vermogen verdiept
– je hoofd, hart en buik gaan samenwerken

 

 

 


Aanmelden

 

Mindful Play | Authentieke Improvisatie | Arnhem

Meld je aan via onderstaand formulier.


Welkom bij een Introductie workshop

Na aanmelding neem ik meestal binnen 24 uur contact met je op.
Besluit je mee te doen met de gehele Leergang? Dan wordt dit bedrag in mindering gebracht.

In een heldere afgestemde opbouw wijst Mindful Play je een ontvouwende Weg naar je pure en unieke Zelf. Ontdek wat het betekent om terughouding te laten smelten en zichtbaar en hoorbaar te zijn in wie je bent. Van moment tot moment.

Introductie 30 augustus 19.00 – 22.00
Kosten: 45 euro
→  JA! Ik kom graag op 30 augustus

 

Het is Thuiskomen in vele lagen bij Anita.

Ze is in staat om een veilige ruimte en bedding te bieden en geven tijdens haar Playful werk.

Langzaam en afstemmend op de groep bouwt ze het op en voelt wat er wil op die dag,
de rode draad in het geheel meenemend.
Ruimte makend als het nodig is voor het individu.

Ik heb met heel veel plezier en ook soms wat angst deelgenomen aan deze pracht.
Genoeg ruimte ontvangend om iets te onderzoeken indien ik dat wilde,
uitnodigend, soms teasing, met veel humor en echtheid.

Zeer aan te bevelen als je in spel, process en in het Nu wil groeien en bloeien.

~ Liliane Laya Bennewitz

 


Misschien ook interessant

 

Mindful PLAY voor performers – 2 dagen

‘Je Authentieke Zelf’ op het ‘podium ‘

Mindful Play | Authentieke Improvisatie | Arnhem

Introductie workshop van 2 dagen voor performers om kennis te maken met de methode Playful Presence.

Over de kunst van jezelf zijn, jezelf laten zien, jezelf laten horen. Over de stroom volgen en in het moment zijn. Over angst en zichtbaarheid en de relatie tussen (je innerlijke) speler en (je innerlijke) publiek.

lees meer

DE REIS van de HELDIN

Een archetypische reis op weg naar je bestemming.

De Reis van de Heldin - Arnhem

Wat verlang je werkelijk?

Wat vervult je en wat staat in de weg om dat te leven?

Hoe kun je je zielsverlangen manifesteren?

Wat heb je nodig om je eigen weg te lopen?

 lees meer

 


 

Meer lezen

→’ Playfulness, improvisatie als zelfonderzoek
→ Innerlijke speler en innerlijk publiek
De wijsheid van de Fool
→ Inspiratiebronnen

 

 

 

 

Deze mensen gingen je voor

 

 

Wat de cursus me bracht? Zelfreflectie: naar mezelf durven (!) kijken. Met zachtheid, omdat ik nu meer accepteer dat ALLES er mag zijn. De innerlijke criticus van zijn troon gestoten. Meer leven in het moment, lichter leven, gaan staan voor mezelf.

Kwaliteiten die Anita daarbij inbrengt:  Bezieling, empathie, speelsheid, muzikaliteit, inventiviteit, flexibiliteit, veiligheid afstemming op iedere speler apart en tegelijkertijd op het geheel,  kortom: zij is een professional, een betrokken mens, die alle facetten weet te integreren in haar begeleiding.

~ Marja van Dorp

Ik wilde een stap zetten buiten mijn comfortzone en iets nieuws proberen. Het heeft mijn verwachtingen overtroffen. De cursus heeft me diep geraakt en bewogen. …. Ik ben dichterbij de vrouw gekomen die zichzelf leuk vindt en waardeert voor wie ze is…. In 5 lesdagen heb ik een diepgaande ontwikkeling richting ontspanning en vrijheid doorlopen.  Dank je!

~ Jaana

Ik was verrast hoe diep deze vorm van acteren , improviseren mij geraakt heeft. En hoe het mij steeds weer heeft uitgedaagd te kiezen , wie zou je willen zijn, waar zou je meer van willen en wat durf je eigenlijk niet goed te zijn. Hoe zou je het dan vinden om dan toch…

Waarbij Anita heel mooi met heel veel passie en ervaring steeds weer naar iedereen toe de ruimte van het veilige podium bood en de uitnodiging maakte om dit te onderzoeken, te spelen en  te delen. Of om juist publiek te mogen zijn, te kijken , te huilen en te lachen om de ander maar vooral om mezelf.

~ Karel

 

Geweldig om vrijuit te kunnen oefenen met spelenderwijs bewegen, spelen, theater(achtig) spelen, voor publiek oefenen. Hele fijne warme sfeer met elkaar

~ Hilde Kristien

Kom. Beleef. Ervaar. Durf. Onderzoek. Speel uit. Improviseer.

~ Marianne

Ik wilde mijn authentieke zelf vinden en een plek geven in mezelf zodat ik er altijd bij kan. De cursus …..was intens. Openend. Mezelf terugvindend.

~ Annick

Vooral Doen, als je eens van gebaande paden wilt afwijken. Behoefte hebt om je los te dansen, spelenderwijs creatief te zijn en behoefte hebt aan verdieping en verstilling in jezelf.

~ Matthieu

Een reis die zowel naar binnen als naar buiten gaat. In verbinding komen met jezelf en met anderen, een reis die je deels samen maakt waar alle emoties worden aangeraakt. Erg waardevol! Eigenlijk geen woorden voor om deze week te beschrijven, dit moet je ervaren.

~ Zazie