Over Anita 2

Ik werd opnieuw geboren toen
mijn ziel en lichaam
elkaar lief kregen en
een huwelijk aangingen.
~Khalil Gibran

 

 

Mijn ont-wikkeling

Sensitiviteit en Expressie

De buitengewone sensitiviteit van mijn lichaam is altijd een leidraad geweest in mijn leven. Ik ervaar mijn binnenwereld en de wereld om me heen op een intense en lijfelijke manier. Tevens huist in dit sensitieve lichaam een geest die hongerig is naar expressie en vrijheid. Op zijn zachtst gezegd een boeiende combinatie.

Yin en Yang

Aan de ene kant verlang ik er naar mezelf creatief uit te drukken, zoveel mogelijk mee te maken en te scheppen. Tevens is er een diepe drang tot Zijn in het hier en nu, introspectie, stilte en leegte. Ik reis jarenlang van het ene uiterste naar de andere, maak de beweging naar buiten OF de beweging naar binnen. Van vol naar leeg en weer terug, Nu weet ik er is een tijd voor ieder.

Een jaar of 20 geleden ontdek ik de de verbinding tussen beide, in improvisatie. Binnen en buiten komen samen in een onderliggende essentie: Zijn in het hier en nu en scheppen vanuit de Lege Ruimte.

Als 2 jaar later qigong op mijn pad komt ervaar ik diepgaand dat de twee werelden waartussen ik manoeuvreer iets van elkaar in zich dragen. Vol en leeg, yang en yin, vormen de tegengestelde principes waarvan alle aspecten van het leven doordrongen zijn.

De continue beweging tussen yin en yang is een natuurlijke cirkelgang en vormt de essentie van creatiekracht. Ze hebben elkaar nodig. Ze zijn in elkaar aanwezig.

 

De Omwenteling

Lange tijd heb ik me vooral gewend tot de creatieve kant in mij. De focus richtte zich op activiteit, op buiten, op vormgeven en (eind)resultaat. De frustratie was groot als ik geen ideeën had of niet snel genoeg tot resultaat kwam. Vaak genoeg voelde ik me onrustig (lees: opgejaagd) als ik ‘niks’ deed, omdat ik mijn tijd niet wilde ‘verspillen’.

Hierin heb ik de grenzen van mijn lichaam en mijn gevoeligheid niet serieus genoeg genomen.

De kracht van Zijn

In 1997 word ik ziek tijdens een reis naar Kenya. Malaria en diverse infectieziekten. Voor een periode van 5 jaar wordt mijn leven stil gelegd. Ik zou in de bloei van mijn carrière moeten zijn maar in plaats daarvan wordt ik gedwongen de blik volledig naar binnen te keren. (lees mijn hele verhaal hier)

In de loop der jaren van herstel heb ik met vallen en opstaan geleerd de subtiele signalen van het lichaam met zelfcompassie te herkennen, omarmen en eren. Hiervoor was het noodzakelijk om een kwaliteit van luisteren te ontwikkelen die er voor zorgt dat ik kan rusten in hoe het IS.

Mindfulness speelt hier een prominente rol in. Evenals Sensing, een vorm van aandachttraining waarbij je op een voelende manier jezelf en je lichaam gewaar bent. Beide vormen een integraal onderdeel van mijn leven.

Overgave aan de Stroom

Sinds mijn ziekteperiode, cultiveer ik een trage meditatieve levensstijl, Slow Living brengt me basis, rust, helderheid, liefde voor mijn lijf en innerlijke processen en veel vrije ruimte. Met (creatieve en beweeglijke) uitspattingen ! Ik weet diep van binnen dat als ik de  onderstroom van ZIJN niet kan voelen – in de lege ruimte – ik niet in verbinding ben met mijn bron. Dan komt er een natuurlijk verlangen naar binnen. Naar stilstaan, vertragen, verinnerlijken.

Mijn ziel verlangt er naar te zijn in een stilte waarin ik kan wachten tot zich iets nieuws aandient. In de verbinding met mijn bron voel ik hoe ik floreer.

Zodra ik de ruimte en leegte weer kan belichamen is er een natuurlijk verlangen naar buiten, naar expressie. En komen de impulsen en creatieve ideeën vanzelf. Moeiteloos. Of niet. Daar liefdevol naar zijn is even belangrijk.

 

 

Bronnen | Scholing | Achtergrond

RS4G1132b

Naar binnen

Embodied Presence: verinnerlijking, aandacht, stilte, dichtbij jezelf zijn, ervaring van je centrum

Diamond Approach, de Ridhwanschool

Sinds 2018 studeer ik aan de Ridhwan school en ben ik actief in diverse Inquiry groepen. In deze spirituele traditie ben ik thuis.

The main method is inquiry, an investigation of your own personal experience. Inquiry is not just a mental investigation but one that involves sensing, feeling deeply, and understanding all of your experience. – Jeanne Hay Rosenblum, Diamond Approach teacher

 

Meditatie & Mindfulness

De kracht van Aandacht en aanwezig zijn in het NU en Hier vormen de kern van al mijn aanbod. Aanwezigheid en verstilling brengen me in contact met mijn ware creativiteit. Mijn grote inspiratiebronnen zijn Thich Nhat Hahn, Jon Kabat-Zinn, Tara Brach, Pema Chodrun.

Vanaf mijn 19e heb ik me diepgaand ontwikkeld op het pad van meditatie. Vipassana (bij Frits Koster), hara meditatie, Mindfulness en meditatie in beweging.. In 2005 heb ik als yin yoga docent een bijscholing gevolgd tot meditatiedocent. Stilte is mijn grond.

 

Tai chi, Qigong, Yoga

Vanaf 2000 train ik tai chi en qigong (chen style). Grote dank ben ik verschuldigd aan mijn leraar Oscar Munoz Galeano in Amsterdam. Nog steeds weet hij me te inspireren en nieuwe aspecten te leren van deze prachtige Chinese bewegingsvorm.

Deze Chinese bewegingsvorm geeft mij dagelijks een basis voor mijn gezondheid en dans. Bewegen vanuit het centrum, de principes van yin en yang (o.a. stilte en beweging) en werken met intentie zijn elementen die terugkeren in Dance Flow, de Zachte Krijger en Contango.

Vanaf 2016 verdiep ik mijn qigong beoefening. Ik volg intensieve bijscholing bij Oscar en tevens bij Cosima Scheuten (Zhan Zhuang Zuang,  Master Lam Kam Chuen). Daarnaast volg ik training tot associate instructor Healing Tao bij Rene Paul Hageman.

Het Taoïsme is en blijft een levenslange inspiratiebron.

Vanaf mijn 14e is Yoga onderdeel van mijn leven. Met grote dank aan mijn moeder. 6 jaar Yoga teacher trainingen gevolgd in hatha yoga bij de Sawitha Stichting, Raja yoga Raja Yoga Instituut en Yin yoga bij José de Groot.

 

Voice Dialogue

Via het improvisatiewerk met de Fool raak ik begeisterd door Voice Dialogue. Het bewustzijnsmodel waarin de psyche wordt bezien als bestaand uit innerlijke delen (Ikken), Bewust Ego en Gewaarzijn vormt voor mij een missing link tussen improvisatie en bewustzijnswerk.

Ik volg met overgave workshops, trainingen en intensieve bijscholing bij onder andere het Balkon in Zutphen.

Bewustzijn is  een  proces  waar  je  dagelijks  mee  bezig  bent  je  hele  leven.  Een  proces  van  evolutie dat  voortdurend elk  moment aan verandering onderhevig is. ~ Stone en  Stone, Uit: Embracing  Our  Selves

 

Tantra

Vanaf 2010 volg ik trainingen bij het Centrum voor Tantra en ben diep geraakt door de belichaamde spiritualiteit die ik daar ervaar. Hun zorgvuldige heldere en down to earth manier van werken brengt een ontbrekend aspect van lichaamswerk in mijn wezen. Tandava, een trage bewegingsmeditatie. herken ik als één van de kern practices in mijn eigen manier van werken.

De oprichters omschrijven tantra als volgt:

Tantra ondersteunt het smelten van je ego-pantser, zodat je weer samen kan vallen met het mysterie van het bestaan.

 

Theoretisch & Creatief denken

Afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam schoolde ik me theoretisch middels trainingen op het gebied van theaterwetenschap, filmkunde, brainstorming, creatieve denktechnieken, de fasen van creatieve processen, flow en ethiek, rituelen en religie.

in 'het gebed'

Naar buiten

Improvisatie : creativiteit, instant composition, dans, theater, stem, autonomie & verbinding

Mime, theater en improvisatie

In 1995 haal ik een 1e graads lesbevoegdheid aan de Amsterdamse Theaterschool, mime en bewegingstheater. In mime ligt ook een verbinding met ‘naar binnen’, namelijk in het concept van de Zero, het neutraal, de basispositie van de mimespeler waarin binnen en buiten, boven en onder, spanning en ontspanning in balans zijn.

Gewerkt als theatermaker, zowel met amateurs als professionals en als speler/improvisator in (geimproviseerde) voorstellingen bij onder meer bij de Arnhemse Fools.

 

Dans

Vanaf mijn kindertijd dans ik en ben niet meer opgehouden. Dansimprovisatie, contactimprovisatie en moderne dans op de mime-opleiding waar ik in 1995 afstudeerde.

Vervolgens danste ik 20 jaar Argentijnse Tango, een grote liefde. Ik ben diepgaand gevormd door Lizelot de Stigter bij wie ik in Arnhem, twee jaar assistent-docent was in lessen & workshops Argentijnse Tango.

In haar manier van werken vind ik de verbinding (terug) tussen Argentijnse tango en qigong, een uiterst waardevolle ontdekking. Daarnaast is het principe van verinnerlijking van de dans een element dat ik in mijn trainingen verweef.

 

de Fool

Bij Franki Anderson, volgde ik 8 jaar trainingen rondom het archetype van de Fool. Kijken door de onschuldige en onbevangen ogen van de Fool heeft mijn leven veranderd. Franki’s werk kun je vinden op the empty space

Op het moment dat ik in staat was te zijn met wat Is, kon ik gaan spelen. Een diepe verwondering en vreugde voor het leven zelf was een vanzelfsprekend gevolg. Die op haar beurt weer leidden tot het natuurlijke verlangen naar creatie.

Bij Franki ontdek ik en werk ik met Voice Dialogue. Hierin heb ik me tevens bijgeschoold via het Transforming Dialogue instituut en het Balkon.

 

Stemwerk en zang

Sinds 2010 maak ik deel uit van de Genetic Choir in Amsterdam. Dit is een optredend zang-/stemimprovisatie ensemble. In de 10 jaar daarvoor heb ik veel gezongen, van klassiek tot jazz. Op dit moment vorm ik een muzikaal duo met veelzijdig gitarist Cees Sax met wie ik af geregeld optreed.

In de manier van werken van het GC ervaar ik de ultieme vrijheid van improviserend zingen. Het verenigt volledig aanwezig en beschikbaar zijn in het moment met lef, muzikale principes en authentieke muzikaliteit.

De manier waarop ik stemimprovisatie aanbied is een combinatie van de GC stijl, Roy Heart werk, de zangmethode van Ruxandra Bogdan, improvisatie met de Fool als gids en dansimprovisatie.

 

 

Visie

Het kader van Playful Presence

 • de lege Ruimte is de bron voor creatie
 • overgave aan niet-weten is een poort op weg naar Huis
 • beoefening van open Waarnemen schept innerlijke ruimte
 • dans en spel bevrijden de stroom van levensenergie
 • niet doen (met je wil) maar volgen van de natuurlijke stroom brengt vreugde
 • heldere kaders en inclusiviteit scheppen een veilige bedding
 • je eigen waarheid volgen brengt diepe verbinding met de ander
 • muziek en muzikaliteit zijn inspirator, medespeler, beddinggever

Het lege Midden

 • rusten in je eigen Zijnsgrond is rusten in het lege Midden
 • werkelijk aanwezig zijn bij je ervaring vraagt vertrouwen
 • rusten vraagt leren afstemmen op en diep luisteren naar de subtiele signalen in je binnenwereld, naar de zachte fluistering van wat jou ten diepste beroert
 • zonder ‘doen’ kwetsbaar, echt en authentiek Zijn
 • je levensenergie ontvang je in een belichaamde verbinding met jeZelf
 • vanuit het lege midden is het een vreugde te laten ontstaan wat zich wil laten zien. Wat er via jou geboren wil worden
 • als je rust in het lege midden kun je openen, volgen, vormgeven en vorm laten vinden.

Als facilitator I Hold Space for you.