Jaartraining Playful Creation ~ INTENSIVE

 

 

Creëren vanuit Zijn en Spelen

 

Wil je een idee of performance in de wereld brengen?

Werken vanuit improvisatie ?

Echt vanuit jezelf spelen, vertellen of creëren?

Meer bewustzijn ontwikkelen in de relatie met je Publiek?

Niet een vorm maken maar op een
natuurlijke en speelse manier laten ontstaan?

 

 

 

INFORMATIE

De Jaartraining Playful Creation Intensive

Een reis van 4 hele en 10 halve dagen om de 3 weken in een groep van maximaal 4 deelnemers.

De intentie is een open ruimte te bieden waarin je als performer of verteller/presentator onderzoekt hoe je een performance, voorstelling of verhaal laat ontstaan vanuit een improviserende en speelse manier van werken. Om daarnaast innerlijk werk te verbinden met het creatieproces.

Hoe kun je constructief omgaan met zelfkritiek en oordelen en meningen van het publiek? Hoe kun je blijven spelen of vertellen, ook al ‘werk’ je aan een voorstelling of een verhaal/presentatie? Hoe werken vorm en inhoud samen ? Hoe beïnvloeden ze elkaar? Hoe kun je de frisheid en kwetsbaarheid van je aanwezigheid laten doorklinken op het podium of voor een groep? Hoe kun je jezelf zijn op het podium?

Gebaseerd op de door Anita Kooij ontwikkelde methode Playful Presence. Zijnsgeoriënteerd, fysiek, speels, afgestemd, out-of-the-box

 

Ik was verrast hoe diep deze vorm van acteren , improviseren mij geraakt heeft.
En hoe het mij steeds weer heeft uitgedaagd te kiezen , wie zou je willen zijn, waar zou je meer van willen
en wat durf je eigenlijk niet goed te zijn. Hoe zou je het dan vinden om dan toch….

Waarbij Anita heel mooi met heel veel passie en ervaring steeds weer naar iedereen toe de ruimte van
het veilige podium bood en de uitnodiging maakte om dit te onderzoeken, te spelen en  te delen.
Of om juist publiek te mogen zijn, te kijken , te huilen en te lachen om de ander maar vooral om mezelf.

~ Karel

 

 

Creatie als Innerlijk werk : spelen met innerlijke ikken

Een creatief proces is naast een creatieproces ook een innerlijke ontwikkelingsweg. Het vraagt moed te iets te scheppen dat voortkomt uit je innerlijke belevingswereld. Want je kunt falen. Fouten maken. Vallen. Verdwalen. Het niet meer weten.

En onderweg kom je hindernissen tegen. Ieder Creator kent ze, de innerlijke stemmetjes die hem of haar tegenhouden iets nieuws te proberen of op onderzoek uit te gaan.

De innerlijke Criticus, de Perfectionist, de Pleaser, de Streber. Ze brengen je aan het twijfelen, vinden het werk nooit goed genoeg, vragen zich af wat anderen zullen vinden of raden je af ander werk te zoeken.

 

De Intensive als Onderzoeksruimte

De Intensive is een bedding met gelijkgestemden. Een broedplaats. Een werkplaats, maar dan zonder werk. Een onderzoeksruimte.

De Intensive biedt manieren om de deur naar flow en speelsheid open te houden en het verlangen naar scheppen en vormgeven te voeden. Je laat je inspireren door de energie van de Fool en beoefent de kunst van volledig aanwezig zijn in het moment, beschikbaar voor wat wil ontstaan.

Enerzijds onderzoek je hoe je je innerlijke stemmen kunt gebruiken als voeding voor je creatieen als poort te zien naar onontdekte gebieden. Anderzijds train je je creatiekracht door te werken aan en spelen met je eigen QUEST, je onderzoeksvraag in het maken van je eigen performance.

 

 

Wat brengt het je?

  • je ontdekt de kracht van aanwezig zijn en niets ‘doen’  zowel op het podium als daarbuiten
  • je voelt je meer in contact met wie je bent
  • je maakt je authentieke creativiteit wakker en verwoord en geeft vorm aan wat in je leeft
  • je leert open en onbevooroordeeld kijken, naar jezelf en anderen, en ontdekt verwondering in het kleine
  • je wordt vrijer om je te waarachtig en kwetsbaar te laten zien voor publiek
  • je ontwikkelt aandacht voor wat leeft in je binnenwereld, in je omgeving en in contact met anderen, en dat als uitgangspunt te nemen voor spel en creatie
  • je krijgt inzicht in de werking van ontroering
  • je krijgt inzicht in de dynamiek tussen de Criticus, de Fool, het Kind, de Speler en het Publiek in jou

 

 

Anita is een hele bijzondere docent die je meeneemt in haar wondere wereld van het spel.
Spelenderwijs daagt ze je uit om dichterbij jezelf te komen en haar warme energie nodigt uit om daar
de hele dag te blijven, en niet meer weg te gaan.
~ Cornee Hordijk

 

 

OPBOUW

4 hele dagen
10 dagdelen van 4 uur

Module 1: Playfulness als ingang naar Flow 

~ Aanwezigheid: aandachttraining, fysiek werk en zintuiglijk waarnemen
~ Playfulness: introductie van de energie van de Fool
~ onderzoek vanuit de lege ruimte en niet weten
~ speelsheid, verwondering en waarachtigheid aanspreken
~ introductie van de Being Space: Getuige zijn
~ wie is de (innerlijke) Speler

Module 2: Ontmoeting met (je innerlijk) Publiek 

~ kijken en bekeken worden zonder oordeel
~ kennis maken met de innerlijke Criticus
~ ontmoeting tussen Speler en Publiek: raakbaar zijn
~ groeps- en duo improvisaties
~ solo/verhaal spelen/vertellen:
de ontmoeting aangaan
~ introductie van de Empty Space: Open Speelplaats
~ wie is het (innerlijk) Publiek

Module 3: Ontwapend aanwezig Zijn

~ Mindfulness om de Waarnemer te versterken
~ zintuiglijk waarnemen: de zintuigen openen
~ Sensing om voelend waar te nemen
~ Inquiry: open onderzoek en aanwezig zijn in contact
~ Dans en Mindful Movement: aanwezig zijn in beweging

Module 4: Innerlijk werk

~ onderzoek wat in de weg staat om vrij te zijn op het podium
~ werken met wat je ten diepste inspireert
~ spelen met weerstand en verlangen
~ Voice Dialogue : innerlijke subpersonen ‘op de vloer zetten’,  zoals de innerlijke Criticus, innerlijk Kind, de Rebel, de Fool, de Creator en wie nog meer voorbij komt

Module 5: Vormexperimenten,  free flow, kaders en creatie

~ ontwikkeling van je eigen Quest/Insteek
experimenteren met vorm en inhoud en (ontwerpen van) improvisatie-kaders
~ vrij spelen brengen in je act/performance
~ gefaseerd werken aan een eigen creatie
~ free flow schrijf-/vertel-/teken opdrachten

Module 6 : je Publiek als medespeler

~ hoe je als Speler de relatie met het publiek vrij maakt
~ de Criticus uit het Publiek halen en op de vloer zetten
~ hoe je als Publiek onbevangen leert kijken
~ oefenen in feedback geven, uitnodigen, feedback vragen

Module 7 : Performance spelen voor extern publiek

~ work-in-progress delen – en testen – met een open publiek

Module 8: Integratie en Speelplaats

 


Anita Kooij

Werkt fysiek vanuit mime en dansimprovisatie
Mindfulness en zintuiglijk waarnemen voorwaarden voor spel
Bewust worden en verzachten van ‘maskers’
Van binnen naar buiten en terug
Innerlijke beleving en gevoel ontvouwen van moment tot moment

De Playful Creation INTENSIVE is

op maat, verdiepend & transformerend
en een grote stap voorwaarts in je Creatorschap

 


AANMELDEN

Stuur een mail naar info@beingmoved.nl
Je ontvangt binnen 24 uur een bevestiging.

PRAKTISCH

Start 16 oktober
Verdere data in overleg

JA ik doe mee aan Playful Creation Intensive!

 

 

 Start 16 februari
Verdere data in overleg

JA ik heb interesse in Plafyl Creation Intensive

 

 


 

 

It doesn’t interest me what you do for a living.
I want to know what you ache for,
And if you dare to dream of meeting
Your heart’s longing.
It doesn’t interest me how old you are.
I want to know if you will risk looking like a fool
For love, for your dream,
For the adventure of being alive.

~ ORIAH MOUNTAINDREAMER

* copyright