Presence

 

Presence: Nu, hier, zijn

embodied Being

 

 De pijlers van aanwezigheid

 

 

kracht van open aandacht ~ wakker zijn in niet weten ~ niet doen ~ acceptatie van wat IS ~ ~ sensend waarnemen ~ Zero: Present zijn

 

 

 

De kracht van open aandacht

 

Mindfulness en Sensing zijn twee wezenlijke onderdelen in de trainingen van Being Moved. Beide werken met de kracht van aandacht om een staat van Zijn te ontwikkelen dat de bedding schept om vanuit wakkerte de verbinding te ervaren met je fysieke gewaarwordingen, gevoelde beleving en openheid van geest.

In de open ruimte van Zijn komt je geest tot rust en ontwikkel je het onderscheidingsvermogen om waarachtige impulsen op te merken. Daarbinnen dient zich helder een keuze : aan welke impuls of idee wel of niet te volgen en vorm te geven.

 

Within you there is a stillness and a sanctuary
to which you can retreat at any time and be yourself.
~Herman Hesse

 

Wakker zijn in niet-weten

 

Vaak is onze geest zo druk met plannen, organiseren, invullen, terugdenken, interpreteren, afwegen, beoordelen en indelen dat we het huidig moment niet meer in haar volheid kunnen waarnemen. Het denken is als een filter waardoor de directe ervaring gekleurd wordt.

De ervaring van Zijn is voor veel mensen beangstigend omdat het denken in eerste instantie in de war raakt als we ontspannen in het hier en nu. Als je namelijk ieder idee, concept of beeld over wat de bedoeling is loslaat is er Niets. Een ruimte van Zijn. Open, oningevuld. En zonder enig houvast is dat vaak beangstigend.

Eén van de eerste dingen die zich aandient is ‘ik weet het niet’. ‘Ik weet niet wat ik moet doen’.  De aandacht is gericht op ‘iets moeten weten’, op kennis, of op een doel dat we zouden moeten bereiken. Een doel of richting geven houvast en dus veiligheid. Als we het niet-weten kunnen omarmen en het mogelijk is om te rusten in die open ruimte van Zijn worden nieuwsgierigheid en verwondering geboren. Als we het niet weten kunnen we onderzoeken.

 

 

Door minder of niks (je best) te doen en meer te laten zijn en gebeuren, geef je jezelf de mogelijkheid ontspanning, rust en ruimte te ervaren, zowel in lichaam als geest.

In die ontspanning kun je de fijnzinnige en subtiele ervaringen in je lichaam meer gewaar zijn en dichter bij jezelf blijven. Het biedt je de mogelijkheid om te rusten in het moment.

 

De beoefening van Mindfulness traint je geest. Je neemt waar en omarmt wat zich aandient, in en om je. Je volgt niets, gaat nergens vandaan. Je bent open en wakker met je aandacht ‘bij’ wat er is.

Vanuit deze wakkerte leer je kennen wat in je leeft en kun je daar met openheid en nieuwsgierigheid naar kijken. Om vervolgens vanuit directe ervaring te weten wat in dit moment voor jou waardevol en kloppend is.

 

 

Don’t play the saxophone.
Let it play you.
~ Charlie Parker

 

Wu Wei : Doen door Niet-Doen

 

Als jarenlange qigong/taichi practitioner ben ik beïnvloed door het Taoïsme en zo langzamerhand is met name het principe van Wu Wei onderdeel geworden van het fundament waarop mijn trainingen zijn gebouwd.

Wu Wei is een centraal concept binnen het Taoïsme en betekent het – letterlijk vertaald – niet (Wu) doen (Wei). Dit wil niet zeggen dat je niks doet, dus niet handelt, maar dat je niet handelt tegen de natuurlijke stroom der dingen.

Alan Watts, filosoof en zen-leraar noemt het ‘act without forcing’. In de praktijk betekent het mogelijkheden zien in het hier en nu en hierin meebewegen in plaats van er tegenin te gaan. Zoals een water in een rivier stroomafwaarts laat gaan en zich niet naar boven worstelt.

Niet-doen in improvisatie is zoiets als overgave aan de stroom in het moment. Hoe iets zich wil ontvouwen. Uit zichzelf Het betekent niet sturen vanuit je wil en concepten maar verbinden met waar jij, je medespelers, de dans, zich laat heenvoeren.

Werkelijk niet forceren geeft een onnoemelijke bevrijding en heeft een transformerende waarde, ook voor je dagelijks leven.

 

 

 

fragiliteit3Zero: Present zijn

 

Vol-ledig Aanwezig of present zijn betekent dat lichaam, hart en geest zijn afgestemd op elkaar. Ze bevinden zich op één lijn. Zijn congruent. Je geest is wakker en open, je lichaam sterk en ontspannen en je hart ontvankelijk. Je hoeft nergens anders heen dan waar je bent. Je bent er. Hier, nu.

Binnen de Mime spreken we van Zero. Het Neutraal. Als je in de Zero bent, of een ‘mooie Zero’ hebt is er een balans tussen spanning en ontspanning, binnen en buiten, boven en onder. De Zero is nog niet ingevuld, maar heeft de openheid

In de trainingen werk ik aan het principe ‘boven licht, onder zwaar’,  wat zoiets wil zeggen als zwaar in het centrum en bekken stevig op de aarde, en de rest van het lichaam rustend op het centrum, licht en soepel. Je voelt rust en ontspanning, terwijl je tegelijkertijd wakker, open en aandachtig bent. Je rust in Zijn. Je belichaamt en omvat, je laat toe en integreert. Je schept zo een stevige bedding van waaruit je kunt gaan handelen en vormgeven.

 

 

 

Lees meer

Mindfulness & improvisatie ←    → de Kracht van JA

 

Awake, my dear.
Be kind to your sleeping heart.
Take it out into
the vast field  of Light.
And let it breathe.
~Hafiz