Presence

fragiliteit3

Nu, hier, zijn

embodied being

 

 De pijlers van aanwezigheid

 

 

rust  ~ openheid ~ alertheid ~ gecenterd zijn ~ ruimte ~ belichaming – niet doen 

 

 

 

 

Present zijn

 

Aanwezig of present zijn betekent allereerst dat lichaam en geest afgestemd zijn op elkaar. Ze bevinden zich op één lijn. Zijn congruent.

In de trainingen werk ik aan het principe ‘boven licht, onder zwaar’,  wat zoiets wil zeggen als zwaar in het centrum en bekken stevig op de aarde, en de rest van het lichaam rustend op het centrum, licht en soepel. Je voelt rust en ontspanning, terwijl je tegelijkertijd wakker, open en aandachtig bent. Je rust in Zijn. Je belichaamt en omvat, je laat toe en integreert. Je schept zo een stevige bedding van waaruit je kunt gaan handelen en vormgeven.

 

Mindfulness en Sensing

Mindfulness en Sensing zijn twee wezenlijke onderdelen in de trainingen van Being Moved. Beide scheppen de bedding om vanuit wakkerte de verbinding te ervaren met je fysieke gewaarwordingen, gevoelde beleving en openheid van geest. Zodat je het onderscheidingsvermogen hebt om waarachtige impulsen op te merken en de keuze helder wordt wat wel of niet te volgen en vorm te geven.

 

Within you there is a stillness and a sanctuary
to which you can retreat at any time and be yourself.
~Herman Hesse

 

Mindfulness

Mindfulness biedt je de bedding om helder van geest, direct en ongekleurd naar je eigen ervaringen te kijken. Het leidt tot een intuïtief begrijpen van wie, wat en hoe je bent.

Centraal staat de ontwikkeling van aandacht. Aandachtig zijn zonder te oordelen, zonder te analyseren, zonder verwachtingen. Het leert je de gekleurde bril af te zetten en de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn.

Op een eenvoudige manier oefen je in direct waarnemen. Gedachten en gevoelens, die je leven misschien vaak bepalen, ga je meer en meer opmerken. Daardoor ontstaat er ruimte in jezelf en kom je losser van ideeën die je hebt over wie je bent en hoe en wat je moet zijn.

Bij Being Moved werk ik als Mindfulness trainer met diverse vormen van beoefening

~ de body scan
~ de ademruimte
~ stilzitten
~ Mindful spreken en luisteren in contact
~ Mindful movement
~ slow walking
~

 

Mindfulness is the gentle effort to be continuously present with experience.
Mindfulness means paying attention in a particular way;

On purpose,
in the present moment, and
nonjudgmentally.
~ Jon Kabat-Zinn

 

Sensing

 

Sensory awareness is een Mindfulness practice waarmee je je verbind met je innerlijke intelligentie en vitaliteit. Je zintuigen vormen de ingang tot meer openheid en levendigheid.

Door de directe focus te richten op een specifiek zintuiglijk aspect van je lichaam of de uiterlijke of innerlijke omgeving ga je ervaren welke sensaties in  en om je aanwezig zijn. Sensing helpt je je dieper contact te maken met de natuurlijke reacties in je lichaam en in jezelf te zakken.

Via je zintuigen, voelen, zien, horen en luisteren, proeven en ruiken kun je je directe lijfelijke, energetische waarneming training. Die helder en direct is. Deze beoefening leidt naar een diepe fysiek beleefde Embodied Presence.

 

Naast diverse sensory awareness practices krijgt vooral luisteren aandacht in de trainingen. Luisteren naar muziek, naar de geluiden om je, naar de ruimte en geluiden in je. Luisteren in contact, naar de woorden, de stilte, de ruimte tussen jou en de ander, naar wat niet gezegd wordt en wat onder taal aanwezig is. 

 

 

The basis of this work is to awaken and support the capacity within each person to be present
and responsive to what is needed within ourselves, in our relationships
and in our environment, and to contribute to a more connected and caring world.
~Charlotte Selver

 

Doen en Zijn

Door minder (je best) te doen en meer te laten zijn, geef je jezelf de mogelijkheid ontspanning, rust en ruimte te ervaren, zowel in lichaam als geest.

In die ontspanning kun je de fijnzinnige en subtiele ervaringen in je lichaam meer gewaar zijn en dichter bij jezelf blijven. Het biedt je de mogelijkheid om te rusten in het moment.

Via Mindfulness omarm wat zich aandient, in en om je. Je volgt niets, gaat nergens vandaan. Je bent open en wakker met je aandacht ‘bij’ wat er is.

Vanuit deze wakkerte leer je kennen wat in je leeft en daar met openheid en nieuwsgierigheid naar te kijken. Om vervolgens vanuit directe ervaring te weten wat in dit moment voor jou waardevol en kloppend is.

 

 

Don’t play the saxophone.
Let it play you.
~ Charlie Parker

 

Wu Wei : Doen door Niet-Doen

 

Als qigong/taichi practitioner ben ik al vele jaren beïnvloed door het Taoïsme en zo langzamerhand is ze het fundament geworden waarop mijn trainingen zijn gebouwd. Met name het principe van Wue Wei.

Wu Wei is een centraal concept binnen het Taoïsme en betekent het – letterlijk vertaald – niet (Wu) doen (Wei). Dit wil niet zeggen dat je niks doet, dus niet handelt, maar dat je niet handelt tegen de natuurlijke stroom der dingen.

Alan Watts, filosoof, noemt het ‘act without forcing’. In de praktijk betekent het mogelijkheden zien in het hier en nu en hierin meebewegen in plaats van er tegenin te gaan. Zoals een water in een rivier stroomafwaarts laat gaan en zich niet naar boven worstelt.

Niet-doen in improvisatie is zoiets als overgave aan de stroom in het moment. Hoe iets zich wil ontvouwen. Uit zichzelf Het betekent niet sturen vanuit je wil en concepten maar verbinden met waar jij, je medespelers, de dans, zich laat heenvoeren.

Werkelijk niet forceren geeft een onnoemelijke bevrijding en heeft een transformerende waarde, ook voor je dagelijks leven.

 

 

 

 

 

Lees meer

Mindfulness & improvisatie ←    → de Kracht van JA

 

Awake, my dear.
Be kind to your sleeping heart.
Take it out into
the vast field  of Light.
And let it breathe.
~Hafiz