BIJSCHOLING – Begeleiden vanuit Open Aanwezigheid

Ontdek de weg van het Lege Midden,
speels open onderzoek en het zich ontvouwende NU.
Een dans tussen Zijn en Spelen

 

Start: 6 november
9 dagen ~ 1:1 sessie ~ online thema-bijeenkomsten ~ terugkomavond
Aanmelden: info@beingmoved.nl

 

Vanuit Presence naar Playfulness

In een afgestemde afwisseling van Oosterse en Westerse methodieken, geïnspireerd door verschillende (spirituele) stromingen, maak je een reis naar een ontmoeting met je eigen Zijnsgrond. Je beoefent direct waarnemen, rusten in hoe het nu is en je ontdekt hoe je je innerlijke waarheid authentiek, speels en creatief tot expressie kunt brengen.

De intentie is om te oefenen ‘wat is’ in al haar volheid toe te laten en in aandacht te laten ontvouwen. Dat betekent een blikverschuiving: van conceptualiseren naar ervaren, van willen begrijpen of naar verwonderen, van willen bewerkstelligen naar ontvangen, van controle naar volgen, van strijd naar overgave.

Je leert het verschil tussen de verticale verbinding (de verbinding met jezelf) en de horizontale verbinding (in contact, met de ander) en hoe ze elkaar beïnvloeden. Je beoefent Embodied Presence, belichaamd aanwezig zijn, allereerst voor jezelf en vervolgens met de ander als getuige, publiek, (gespreks)partner of medespeler.

 

 

 

 

 

"Always be on the lookout for the presence of wonder".


~ E.B. White-

Beoefening en Speelplaats

Allereerst biedt deze bijscholing je een bedding waarin je kunt her-inneren hoe betekenisvol en bekrachtigend het is om er ‘gewoon’ te zijn, zonder iets te (hoeven) doen. Jezelf en de ander ontmoeten vanuit deze plaats van rust, eenvoud, innerlijke verbinding, afstemming en openheid ervaren deelnemers als helend en transformerend.

Daarnaast is zij een speelplaats waarin je kunt experimenteren en spelen met zichtbaar worden in wie je bent, in contact, voor publiek. Zo ontmoet je delen in jezelf die zich in de schaduw bevinden en integreer je wat voor jou nu van belang in jezelf.

De bijscholing is een ont-wikkeling, een uitnodiging: hoe kan ik NU, van moment tot moment, binnen de grond van mijn aanwezigheid, het meest waarachtige, echte en levenslustige in mezelf aanraken, ontdekken en ervaren en inbrengen in de (coaching)relatie. Binnen de omstandigheden die er zijn. Hoe kan ik mijn intuïtie, wijsheid en waarheid in contact brengen, laten zien zonder er iets aan toe te voegen of af te doen, zoals zij is. Er op vertrouwend dat het juiste zich zal ontvouwen.

‘Begeleiden vanuit het Lege Midden’ belooft je een proces van ontvouwing waarin je steeds nieuwe lagen van Zijn ontdekt en meer lichtheid, vreugde en diepe innerlijke rust ervaart.

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

 

Een rijke waaier aan uiteenlopende, op elkaar afgestemde werkvormen en glasheldere, eerlijke, compassievolle, intuïtieve en lichtvoetige begeleiding. Met onder andere Mindfulness, Playfulness, inquiry, improvisatie, dans, Voice Dialogue, creatieve werkvormen en out-of-the-box denktechnieken.

 

 

"Spinning out of Nothing-ness, we Dance".
~ Rumi-

Inhoud

 

 

 

 Coaches, trainers, docenten

– als je je (innerlijke) luistervaardigheden als begeleider wil verdiepen, verruimen en verfijnen op een belichaamde manier

–  als je minder wil ‘doen’ en meer wil ‘Zijn’ in het contact om vanuit eenvoud en vertrouwen mensen thuis te brengen bij zichzelf

– als je wil leren faciliteren en begeleiden vanuit de de sprankeling van de Open Ruimte van Aanwezigheid    

Persoonlijke ontwikkeling

– als je voelt dat iets je weerhoudt zichtbaar te zijn in wie je bent, je waarheid te spreken of he-le-maal in je levensstroom te staan

– als je behoefte hebt aan een bedding om ‘maskers’ af te leggen die je niet dienen

– als je wil ontspannen in je ware aard en het leven naar je toe wil laten komen

–  als je meer speelsheid wil toelaten

 

 

 

Wat brengt het je?

abstract ecology, abstraction, environmental, flower, leaves, purple, shape icon vertrouwen in de stroom van het leven zelf

abstract ecology, abstraction, environmental, flower, leaves, purple, shape icon verbinding met je intuïtie en lichtvoetigheid

abstract ecology, abstraction, environmental, flower, leaves, purple, shape icon helderheid over en acceptatie van je eigen waarheid, echtheid en uniciteit.

abstract ecology, abstraction, environmental, flower, leaves, purple, shape icon je neemt innerlijk leiderschap over je leven

abstract ecology, abstraction, environmental, flower, leaves, purple, shape icon je ontwikkelt een – fysiek-energetische – basis in jezelf

abstract ecology, abstraction, environmental, flower, leaves, purple, shape icon je leert vragen te zien als startpunt voor avontuur

abstract ecology, abstraction, environmental, flower, leaves, purple, shape icon je maakt kennis met de Lege ruimte als bron van creatie

abstract ecology, abstraction, environmental, flower, leaves, purple, shape icon je raakt vertrouwd met twijfel en niet-weten

abstract ecology, abstraction, environmental, flower, leaves, purple, shape iconje scherpt je onderscheidingsvermogen om de juiste keuzes te maken

 

 

 

Module 1 ~ Over Zijn en Spelen

Dag 1

PRESENCE ~ openen voor het NU in het veld van Zijn

De eerste dag staat in het teken van aankomen, bedding creeren, loslaten en rusten in het hier en nu. Wat betekent het om niet te ‘doen’? Om aanwezig te zijn fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch? Een basis in Presence is bewustzijn van en diepe verbinding met je lichaam. Via Mindfulness en dans. oefeningen in zintuiglijk gewaarzijn open je je voor het veld van Zijn.

Dag 2

PLAYFULNESS ~ spelen in de stroom

De tweede dag staat het innerlijk speelse Kind centraal. Je maakt kennis met de basisprincipes van improvisatie, leiden en volgen, gewaarzijn en volgen van impulsen, JA en NEE, alleen en in contact, je plezier volgen. Het concept van de Speler & Publiek wordt geintroduceerd. Je oefent in vrij waarnemen, word je bewust waar oordelen en concepten hun intrede doen en wanneer je in je vrije stroom bent. Wat brengt je in beweging? Waar val je (van) stil?

In de volgende dagen van de jaartraining komen de practices van DAG 1 en DAG 2 steeds opnieuw terug.

Module 2 ~ Over authenticiteit & de innerlijke Criticus

Dag 3

AUTHENTIEK ZIJN - jezelf laten zien of jezelf verbergen

Dag drie is een verdieping en uitbreiding van de kwaliteiten van aanwezigheid naar zichtbaar worden in je waarheid. Je ervaart de kunst van ‘holding space’ en maakt kennis met rusten in je eigen aanwezigheid in contact. Je onderzoekt wat het voor jou betekent om authentiek te zijn, je eigen waarheid spreken, waarachtig zijn naar de ander en jezelf te laten zien.

Dag 4

DE INNERLIJKE CRITICUS – poort naar meer aanwezigheid

De vierde dag is gewijd aan wat je tegenhoudt om zichtbaar te worden. In je verlangen, kwetsbaarheid, raakbaarheid. We onderzoeken wat er gebeurt in het proces van kijken en bekeken worden, luisteren en gehoord worden en een verbinding aan te gaan. Je bent niet alleen aanwezig in je eigen lichaam en verticale lijn maar ook op het horizontale vlak.

Je krijgt een introductie in Voice Dialogue en onderzoekt de dynamiek tussen het innerlijke Kind en de innerlijke Criticus.

Module 3 ~ Over het grote Onbekende

Dag 5

PLAYFUL ZIJN in de Lege Ruimte

Als we onze eigen aanwezigheid kunnen ervaren, in aanwezigheid kunnen zijn van een ander, kunnen we dan ook het grote Onbekende omarmen? De vijfde dag gaat over de Lege Ruimte van Zijn en niet-weten als startpunt.

Je maakt kennis met het archetype van de Fool die speelt om het plezier van het spel. Niet om iets te bereiken, veranderen of te vermijden. Maar om verwonderd te zijn over hoe het is.

We onderzoeken nieuwe perspectieven: out-of-the-box denken, omdraaien, experimenteren, meebewegen, leidend volgen en volgend leiden, op zijn kop zetten en dwaas zijn.

Dag 6

 MOED OM TE ONTDEKKEN – bij de schaduw Zijn 

De zesde dag is de Fool nog steeds een gids op ons pad. Maar nu inspireert hij om in beweging te komen, nieuwe gebieden te verkennen en het beeld van jezelf te verruimen.

Deze dag staat in het teken van experiment. Je tast de grenzen van je comfortzone af en gaat op zoek naar moed om haar te stretchen. Wat vind je spannend? Wat zou je willen maar durf je – nog – niet? Hoe kun je zijn met angst?

Met Voice Dialogue onderzoeken we ‘ikken’ die in de schaduw staan en verlangen in het licht te staan.

Module 4 ~ Over dansen tussen NEE en JA

Dag 7

PLAYFUL EIGEN-WIJS ZIJN – de kracht van NEE

Deze dag gaat over Zijn in je kracht. Over geen zin hebben, ergens tegenin gaan, ‘moeilijk’ zijn, het anders willen, de kont tegen de krib gooien, op de barricaden stappen. Ze gaat over je committeren aan je innerlijke waarheid.

Je ontmoet de Rebel in jezelf en onderzoekt waar hij/zij je moed brengt om ergens voor te staan en je inspireert je volledige ruimte in te nemen.

Dag 8

CREATIEKRACHT – vanuit Zijn scheppen

Op deze achtste dag onderzoek je hoe je vanuit Zijnskracht je JA volgt en schepper wordt in het moment. Je krijgt creatieve uitnodigingen om ‘instant composities’ te maken, kleine creaties binnen losse, heldere kaders.

Afwisselend beweeg je van zijn naar spelen en creeren en weer terug. We werken met het vertellen van verhalen, mini-opstellingen, dans, objecten en spel.

Module 5 ~ Embodied Presence

Dag 9

EMBODIED PRESENCE

De laatste dag van de jaartraining is een dag van integratie. Je kijkt terug op de reis die je hebt gemaakt vanaf het begin van de jaartraining tot nu En maakt een collage om het proces af te ronden.

We doen een ritueel om je uniciteit te vieren. Er is 1,5 uur Open Ruimte om in te zijn, spelen en creëren op een belichaamde authentieke wijze.

 

 

 

⚘ 9 live dagen

Waarin je je verbind met jezelf, het grote veld van Zijn, speelsheid, waarheid en je innerlijke Bron van creatie. Via meditatie, visualisatie, dans, improvisatie inquiry en sharing, reflectie, schrijf-/creatieve opdrachten, teachings.

⚘ ONLINE maandelijkse themabijeenkomsten

Tussen de live bijeenkomsten door is er een ONLINE sessie voor de hele groep. Hierin doen we een gezamenlijke meditatie/visualisatie en verdiepen Presence in onszelf. Elke sessie staat een thema centraal: authenticiteit, gronden, waarachtige relaties, non-doing enz.

⚘ INDIDIVUELE sessie

Op een moment dat voor ieder klopt doe je een individuele sessie om jouw thematiek, vraag, intentie of dat waar je tegenaan loopt te verhelderen en in de bedding van Zijn te laten ontvouwen. Met werkvormen als voice dialogue, inquiry en focussen.

⚘ Terugkom avond

Een maand nadat de training is afgelopen nodig ik je uit via een datumprikker om een avond samen te komen en in waarheid te delen hoe het nu is. De avond wordt op een creatieve manier vormgegeven.

⚘ Reflectie en voorbereidingsopdrachten/-oefeningen via mail

Voorafgaand aan iedere bijeenkomst stuur ik je inspiratie met suggesties voor kijken, luisteren of voelen via quotes, verhalen, poëzie, filmfragmenten, muziek, natuur.

⚘ Wekelijkse creatieve opdrachten en support in besloten FACEBOOK groep

In de FB groep nodig ik je uit om je geest te openen voor het onbekende, je hart te openen om te ontvangen, de plaats in jezelf op te zoeken van eindeloze mogelijkheden en plezier en compassie toe te laten in je hele lijf. Om zo voeling te blijven houden met je zelf en je eigen stroom tussen de bijeenkomsten door.

⚘ Buddy groep

Ook nodig ik je uit om eens per maand samen te komen met een buddy (online of live) om te oefenen en elkaar support, inspiratie en verdieping in je proces te bieden.

 

 

 

Playfulness

Door je te trainen in Playfulness en free flow dans, schrijven, authentieke sharing, tekenen, collages en out-of-the-box denktechnieken ontvouwt zich jouw unieke verhaal. Jouw unieke expressie. Stap voor stap, van moment tot moment volg je de stroom en exploreer je de veranderlijkheid van jouw waarheid en zijn. Solo en in contact.

Improvisatie : De kunst van Lichtvoetigheid

Je maakt het vertrouwde bijzonder en opent deuren naar verwondering, speelsheid, plezier en experiment. Door te leren spelen met wat Is, je te laten inspireren je te verhouden ten opzichte van een ander, de ruimte, objecten, beweging enz. ontstaan nieuwe verbindingen in de hersenen.

Het Podium: Zichtbaar worden in wie je bent

Binnen de metafoor van het theater ontmoeten Speler en Publiek elkaar. Je oefent zichtbaar zijn, je eigen ruimte in te nemen en uit je comfortzone te stappen door bewust de ‘vloer’ op te stappen en te delen, dansen, spelen, vertellen wat in het moment in je leeft. Ook beoefen je neutraal waarnemen vanuit de positie van het Publiek.

Voice Dialogue : je innerlijk koninkrijk

Door jezelf te bezien door de ogen van archetypen, zoals de innerlijke Criticus, het Kind, de Fool, de Rebel, de Held(in) krijg je handvatten om wat in het licht of de schaduw staat te onderzoeken, belichamen en expressie te geven.

We werken in tweetallen, met de hele groep, solo, met materiaal of objecten, met schrijven en verhalen, spirituele teksten, vrije ruimte, en met de thema’s die leven in de groep. 

Presence

Het fundament is de cultivering van Presence (aanwezigheid) en te leren rusten in je eigen Zijnsgrond.

Thuis zijn in je lichaam: fysiek gevoelde aanwezigheid

Het lichaam is het voertuig waarmee je jezelf draagt. We besteden uitgebreid aandacht aan aarden, sensing (voelend waarnemen) , adembewustzijn en (fysiek-energetische) bij je zelf zijn.

Mindfulness: Openheid cultiveren

Op het moment dat je ‘in’ het lijf aanwezig kunt zijn is het mogelijk bewustzijn te brengen naar de stroom van het denken en deze tot rust brengen. Zodat de geest ‘tot zichzelf’ kan komen.

Dans : De Stroom wakker maken

Je maakt de levenskracht in je wakker en verdiept het bewustzijn van je lichaam. Je brengt in beweging wat van je van binnen waarneemt en belichaamt je aanwezigheid in expressie.

Inquiry : Innerlijk Onderzoek

Inquiry en sharing vanuit het hart geven je de moed en nieuwsgierigheid om af te dalen naar de diepste plaats van waarachtigheid, in contact te zijn met je (creatieve) bron en in het licht te zetten wat daar opwelt.

 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

Ik wil je enorm bedanken, uit het diepst van mijn hart. Het is zo mooi, zo transformerend, zo gaaf, zo empowering, zo versterkend, het heeft me echt enorm veel gebracht. De manier waarop je het faciliteert, begeleidt, creëert, dat is prachtig hoe je dat doet en heel inspirerend om te zien bij jou, en me in onder te dompelen. Je intentie om een bedding te creëren waarin mensen zich kunnen her-inneren wie ze zijn is helemaal gelukt.

Zoveel kanten in mij voelen zich gezien in jouw werkwijze, in de dingen waar je je op richt. Het transformerende, coachende, spirituele, creatieve, dansende, muziek, vrouwelijke, holistische…. al die kanten in mij gaan helemaal aan. Dat alleen al is fijn om te ontmoeten in een ander mens.
~ Nicky, psycholoog, 44

Praktisch

 

 

 

Maak kennis tijdens een introductieavond of – middag.

Aanmelden

 

 

 

Wanneer: 6 november 2021-29 mei 2022
Aantal dagen: 9 plus 1 terugkomavond
Tijden: 10.30 – 17.00
Locatie: De Vliegende Olifant, ARNHEM
Kosten: privé: € 1895-  | zzp/ondernemers: € 2295,- | zakelijk: € 2950,- | incl. 21% btw, koffie/thee en versnaperingen.

Tot 1 oktober 2021 kun je gebruik maken van de vroegboekkorting van € 100,-

Deelnemers: maximum 6 / minimum 4

Aanmelden: info@beingmoved.nl

⚘ Reserveer je plek

Weet je nu al dat je deel wil nemen? Welkom!
Verzeker je plek via onderstaande links.

Heb je minder financiën te besteden, neem dan contact op.
Betalen in termijnen is mogelijk.

⇒⇒

ZZP – JA IK RESERVEER MIJN PLEK

PRIVE –  JA IK RESERVEER MIJN PLEK

 

 

 

De Bijscholing bestaat uit
2 tweedaagsen, 5 losse dagen en een afsluitende avond

MODULE 1
Dit is een 2-daagse (zonder overnachting)
6 & 7 november
10.30 – 17.00

MODULE 2
4 december
12 december
10.30 – 17.00

MODULE 3
Dit is een 2-daagse (zonder overnachting)
30 & 31 januari
10.30 – 17.00

MODULE 4
20 februari
20 maart
10.30 – 17.00

MODULE 5
17 april
10.30 – 17.00

AFSLUITING
29 mei

DATA ONLINE BIJEENKOMSTEN

Iedere maand op maandagavond, startend op 22 november.

De sessies worden opgenomen, dus je kunt ze later terugkijken.

 

 

 

– Ik heb behoefte aan rust en ontspanning en niet aan proceswerk, kan ik dan toch meedoen?
Alles wat ik aanbied tijdens de jaartraining is een uitnodiging. Bedoeld om je te voeden, je natuurlijke flow te laten stromen. En niet om hard te werken. Feel free. Het is wel zo dat de training er op gericht is om je authentieke zelf zich te laten ontvouwen. Wat daarin gebeurt weten we niet van tevoren. Ik creëer een veilige bedding, maar jij doet de commitment. Of het rust en ontspanning is wat je vind of iets anders… is mede door jouzelf.

– Maakt mijn leeftijd uit?
Iedereen is welkom. We vormen een bedding met elkaar om onze diepste innerlijke stem te delen. Samen vormen we een collectief veld waarin we elkaar welkom heten zoals we zijn.

– Ik heb nu niet voldoende geld, is er korting mogelijk?
Neem contact met me op voor de mogelijkheden en we vinden in afstemming wat klopt.

– Is er plek voor plezier of is het alleen bewustzijnswerk en verdieping?
JA! Er is alle ruimte voor plezier. Alles mag naast elkaar bestaan. Omdat we ook veel gaan spelen en onderzoeken komt plezier ruimschoots aan bod.

Je kunt starten vanuit verschillende situaties. Een gevoel dat iets ontbreekt, je voelt je niet gelukkig, je verlangt naar iets anders, je durft niet een volgende stap te zetten, een overgangssituatie zoals een scheiding of afscheid.. Maar ook een niet weten, een gevoel waarin alles wel OK is maar je blijkbaar toch resoneert met een gevoel van je Authentieke Zelf. Welkom !

– Ik ben geen creator, kunstenaar, creatieveling. Is de jaartraining dan ook geschikt voor mij?
De Bijscholing is bedoeld voor iedereen die meer in contact wil staan met haar vrije levensstroom, Iedereen is creatief in mijn perceptie, het uit zich voor ieder anders. De een gaat zingen of schilderen, de ander hardlopen, weer een ander wordt gelukkig van in de tuin werken. Wil je meer informatie of afstemmen, neem dan even contact op.

– Ik kan niet alle keren bij de live dagen zijn.
Dat is in principe geen probleem. In overleg kunnen we kijken hoe we hiermee omgaan. Als je meer dan 2 dagen moet missen is het wellicht handig om te zoeken naar een andere oplossing.

– Ik heb geen Facebook, is dat een probleem?
Op zich niet. Het is wel zo dat in de groep de opdrachten gedeeld worden. Je mist dan de gemeenschappelijke reis. Zonder Facebook is het een meer individueel proces.

 

 


 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

 

Heb je behoefte aan meer informatie
of proeven /kennismaken ? Welkom!

Prijsinformatie

 

 

Plan een kennismakingsgesprek

 

 

 

Welkom bij een introductie avond

 

 

Aanmelden

Stuur een mail naar info@beingmoved.nl
of meld je aan via het aanmeldingsformulier.

Welkom!


 

 

It doesn’t interest me what you do for a living.
I want to know what you ache for,
And if you dare to dream of meeting
Your heart’s longing.
It doesn’t interest me how old you are.
I want to know if you will risk looking like a fool
For love, for your dream,
For the adventure
of being alive.

~ ORIAH MOUNTAINDREAMER

 

* Icons: Iconica
license