Leergang


~ BASIS:
Mindful in de Stroom

start in najaar 2022
1 dag + 4 dagdelen

Thuis komen in jeZelf 

  • Aanwezig Zijn
  • Je Stroom hervinden
  • Zijn & Spelen
BASIS : Module 1 & 2

Module 1

Aanwezig zijn
Jezelf ontmoeten waar je bent
(1 dag)

Tijdens de eerste module bouwen we aan het fundament, namelijk de cultivering van Presence (aanwezigheid). Je maakt kennis met rusten in je eigen Zijnsgrond en werken met de innerlijke Getuige

We beoefenen Mindfulness, openen de zintuigen, besteden aandacht aan sensing (voelend waarnemen) , adembewustzijn en (fysiek-energetisch) bij je zelf zijn.

Op een voelende manier maak je middels dansimprovisatie en spel je lijf wakker en flexibel. In partner oefeningen breng je Presence in contact, zowel verbaal als via dans.

Via Inquiry onderzoek je in tweetallen of drietallen je innerlijke waarheid in de context van een vraag. Om de essentie in de diepere laag van je ervaring te ontsluiten.

Module 2

Je Stroom hervinden - authentiek zijn in contact
(4 dagdelen)

Een kennismaking met een speelse levenshouding. De intentie is om de innerlijke Speler toestemming te geven te onderzoeken, nieuwsgierig te zijn, zich te verwonderen en .... te spelen. Met beweging, met taal, met elkaar, met de ruimte en objecten.

Je beoefent de kunst van onbevangen en waardenvrij kijken naar jezelf en anderen. Je krijgt handvatten om helder, onderzoekend en bekrachtigend feedback te geven en vragen te stellen.

Je maakt kennis met de voorwaarden waaronder je vrije impulsstroom kan stromen: toestemming geven, compassie voor wat is, de juiste maat, Ja zeggen, erbij blijven, volgen. Speels, serieus, lichtvoetig, kwetsbaar,

Aan het eind van module 2 heb je een overzicht van de improvisatie-principes van de methode Playful Presence.

~ VERDIEPING:
Innerlijke Ruimte scheppen

start in najaar 2022
4 dagdelen + 2 dagen + 2 online meetings

Je Goud hervinden

  • Je (innerlijke) Speler en (innerlijk) Publiek
  • Voice Dialogue: je innerlijk Koninkrijk
  • Spelen met je Schaduw
VERDIEPING: Module 3 & 4

Module 3

De ontmoeting tussen Speler en Publiek
(1 dag)

In de verdieping staat de relatie tussen je innerlijke Speler en je innerlijk Publiek centraal.

In contact met je innerlijke Speler
Waar wordt je blij van?
Wat inspireert je?
Waardoor wordt je plezier wakker?
Hoe ontmoet en leef je je magisch Kind?

In contact met je innerlijk Publiek
We gaan op zoek naar oordelen, negatieve overtuigingen en belemmeringen die je afhouden van vol-ledig Zijn wie je bent.

Wat zijn je oordelen?
Wat in anderen triggert je?
Hoe kun je een open en ontvankelijk Publiek zijn? Voor jezelf en voor de ander?

We focussen op inzicht krijgen in de werking van je oordelen en manieren om oordelen om te buigen.

Je ontvangt een introductie in het bewustzijnsmodel van Voice Dialogue en gaat de dialoog aan met je primaire innerlijke Ikken.

Module 4
(1 dag en 4 dagdelen)

4a) Werken met de Schaduw

Welke delen in jou komen niet makkelijk aan bod ?
Wat heb je nog niet geleefd maar verlang je te leven?
Welke talenten zijn onbenut?
Wat mag absoluut niet aan het licht komen?

In het eerste deel van module 4 gaan we op onderzoek naar Ikken die zich bevinden in de schaduw.

We exploreren op een lichtvoetige en creatieve wijze een aantal archetypes, zoals de Avonturier, de Sensuele Vrouw, de Dwaas en de Oer Moeder om je schaduw op het spoor te komen.

Je maakt een collage van schaduwdelen die meer in het licht mogen komen.

4b De creatieve lege Ruimte – vertrouwen en
overgave toelaten

In het tweede deel van module 4 laten we ons dieper zakken in de lege Ruimte.

Je onderzoekt hoe het is om te Zijn, te rusten en niet te 'doen'. Om werkelijk te vertrouwen op je eigen levensstroom.

We werken met wu wei, non-doing, een kernconcept uit het Taoisme, waarin je de verbinding legt tussen jeZelf, het ruimere veld van Zijn en geleid worden door het grotere geheel.

Je gaat spelen met niet weten en je laten leiden door dat wat je toe-valt, en met het verschil tussen je vrije impulsstroom met en zonder kaders.

Wat betekent het om in overgave te leven en jeZelf toestemming te geven om te bewegen naar dat waar je ziel naar verlangt?

~ EXPANSIE:
Moed en Verwondering leven

start in najaar 2022
3 dagdelen + 2 dagen

Op Reis gaan

  • De Reis van de Heldin
  • Je uniciteit vieren
  • Je Levenspad ontdekken
EXPANSIE: Module 5 & 6

Module 5

De Reis van de Heldin - moed ontwikkelen
(2 dagdelen)

Wie ben je en wie wil je zijn? In welk hoofdstuk van je leven ben je nu? Welke schatten heb je tijdens eerdere reizen opgedaan? Hoe kun je jezelf waarachtig laten zien? Wat is daarvoor nodig? Wat mag je daarvoor loslaten? Wat is de rode draad van je levensverhaal?

Je maakt kennis met het model van de Reis van de Held en gaat op zoek naar de grenzen van je comfortzone en de geboorteplaats van moed.

Module 6

In Verwondering Zijn - kijken met de ogen van een Kind en de Criticus als Raadgever
(2 dagen)

Hoe kun je spelen met de samenhang tussen rusten in de lege Ruimte en open zijn voor alle impulsen die zich aandienen. Hoe vloeien de beweging naar binnen en de beweging naar buiten samen en hoe kun je dit toepassen binnen je werk of in je dagelijks leven?

Welke ruimte heeft zich in jou geopend? Je spreekt de Creator aan in jezelf en geeft vorm aan je reis op een zelfgekozen manier. Via dans, spel, stem, taal of anders. Solo, in duo. Binnen of buiten. We zijn getuige van elkaars reis.

Ook maak je kennis met een lange Empty Space van een uur. Binnen een helder kader speel je, ben je en laten we vrij wat zich wil ontvouwen. Deze module sluiten we af met een lange meditatie.

Terugkom moment
Integratie
, afronding en nieuw begin (1 dagdeel)

Ter afronding van deze Reis komen we bij elkaar voor een afrondingsritueel. Op een creatieve manier maken we ruimte om wat zich in de jaartraining heeft ontvouwd te integreren en te bekrachtigen wat je volgende stap is.

Je kijkt terug, maakt pas op de plaats en kijkt vooruit. Je viert de Weg en je hernieuwde innerlijke Ruimte.

 


Praktisch

 

Totale Leergang

10 dagen
4 Online meditatie en sharing circles
Besloten online community:
Wekelijks creatieve uitnodigingen
Buddy bijeenkomsten tussendoor

Download de Folder voor de hele leergang

 

Voor wie?
Achtergrond
Wat is Free Play?
Wat brengt het je?
Praktisch

Playfulness - de kunst van spelen | Arnhem

 

Mindful Play – Authentieke Improvisatie

is een lichtvoetige en diepgaande training om
je bewust te worden van wie je denkt te zijn,
te ontdekken wie je werkelijk bent en
open onderzoekend te spelen met
wat je tegenkomt gedurende de reis.

Inhoud

Mindful Play is opgebouwd als Leergang
en bestaat uit 6 Modules in 3 delen:

Basis
Verdieping
Expansie

Per deel kun je je los inschrijven.

Download de Folder voor de hele leergang

 

 

Aanmelden