de Reis van de Heldin


 

voor vrouwen die

 

  • hun unieke eigenzinnige – creatieve – flow willen eren
  • de moed (her)vinden hun hartsverlangen te volgen
  • het pad van de Heldin willen gaan


 

Je

voelt dat iets je weerhoudt je dromen waar te maken, je inspiratie te volgen,
je eigen waarheid te spreken of he-le-maal in je levensstroom te staan

weet dat het tijd is om je comfortzone te verlaten op een liefdevolle speelse manier

wil je (her)verbinden met je authentieke en creatieve flow
en … haar schaamteloos volgen

wil ontdekken wat je mag doen – of laten – om echt vanuit je hart te leven

voelt dat je een bedding van experiment, aan-moed-iging
en inspiratie kunt gebruiken

 

Welkom bij de Reis van de Heldin

 

 Start je Reis

VERKENNING

+

Naast een introductie avond is er ook een Online versie van de RvdH. Beide zijn een ORIËNTATIE en kennismaking met elementen uit de Reis. Je verkent de Stroom, je Weerstand, wat Moed betekent, hoe je Mentor aan te spreken, actie te ondernemen uit je Comfortzone, in je Waarheid te stappen en wat voor jou het archetype van de Heldin betekent.
 
5 THEMA'S

1) De Stroom
haar voelen en volgen : het speelse Kind eren

2) Weerstand als poort
erkennen, onderzoeken, verzachten : de innerlijke Criticus leren kennen

3) Naar binnen luisteren
leren ontvangen en je verbinden met de innerlijke Mentor

4) Moed
je kracht aanspreken, de Heldin ontmoeten en iets out of your comfortzone doen

5) Embodied Presence
- je waarheid delen

lees meer

RECONNECTIE & VERDIEPING

+

In de Live versie van de RvdH maak je een REIS in 5 etappes. Niet alleen maak je kennis met de 5 thema's zoals deze ook in de online versie aanbod komen. Je ontdekt ook de 3 energieën die ten grondslag liggen aan iedere RvdH en past deze toe op een situatie, thema of verlangen in je dagelijks leven.

DE 5 DAGEN

⚘ Dag 1) VOORBEREIDING & OP WEG GAAN
Je comfortzone stretchen - van misschien naar JA

⚘ Dag 2) DE OPTOEP TOT AVONTUUR
Je verlangen onderzoeken en eigenaarschap nemen over je leven

⚘ Dag 3) DE REIS: ONDERWEG ZIJN
Inspiratie - What makes you come alive - van stagnatie naar stromen

⚘ Dag 4) HELPERS UITNODIGEN & TEST
Wie of wat kunnen je helpen je reis te volbrengen?

⚘ Dag 3) TERUGKEER & INTEGRATIE
De Gift ontdekken en terugkeer in de gewone wereld.
De moed om te laten ontvouwen

⚘ Buddy groepjes
⚘ reflectie materiaal

klik hier voor meer informatie

COMMITMENT  – live/online

+

Het individuele traject is een deep dive, een inspirerend maar ook concreet traject. Je doet proceswerk rond de vragen 'wat verlang ik ten diepste?' en 'wat staat me in de weg om dat te manifesteren/creëren/volgen?' En daarnaast maak je de Reis van de Heldin DAADWERKELIJK in de concrete realiteit door de hele cyclus te doorlopen.

Van op weg gaan vanuit de 'gewone' wereld via moed verzamelen en helpers aanroepen, naar reizen naar en in het Onbekende, draken/weerstanden ontmoeten en overwinnen tot aan het vinden van de schat en terugkeren naar de wereld waar je gestart bent met nieuwe wijsheid.

Ik ben een afgestemde spiegel, begeleider, her-innering, inspirator en coach in dit proces.

DE REIS

⚘ DE EERSTE SESSIE: waar sta je NU?
- je komt tot de kern van wat je verlangt
- je maakt een roadmap van je Reis

⚘DE TWEEDE SESSIE: De Stroom wakker maken en houden
- het speelse Kind koesteren
- je heilige Ruimte creëren

⚘DE DERDE SESSIE: Helpers aanroepen en verzamelen
- je innerlijke Mentor aanroepen en een plek geven in jezelf
- hulp ontvangen om op Weg te gaan
- verbinding maken met co-creatie

⚘DE VIERDE SESSIE: Draken en weerstand overwinnen
- de innerlijke Criticus en de innerlijke Rechter erkennen, mee in dialoog gaan, overstijgen
- de innerlijke Rebel en de innerlijke Heldin

⚘DE VIJFDE SESSIE: Moed en geïnspireerde Actie
- de Rebel in jezelf bekrachtigen, de Heldin eren
- zichtbaar worden in je eigen Waarheid
- daadwerkelijk out of your comfortzone stappen

⚘TERUGKOM SESSIE: Je Plek innemen
- de innerlijke Koningin ontmoeten en haar op de troon zetten
- je project/keus/herwonnen kwaliteit/creatie/manifestatie presenteren in jouw eigen Verhaal

neem contact op om de mogelijkheden te bespreken
Of kijk op de site

Het archetype van de Heldin

 

Waar de Held vaak iets uiterlijk te overwinnen heeft om een transformatie door te maken, is de reis van de Heldin meer gericht op de heling van het Vrouwelijke op een diep niveau.

Het vraagt moed om zichtbaar, hoorbaar en voelbaar te worden in wie je bent. Het archetype van de Heldin en de metafoor van de Reis biedt handvatten om op weg te gaan en je verlangen, diepere drijfveren en creatieve flow te onderzoeken, belichamen en expressie te geven.

De Heldin geeft je de moed om af te dalen naar de plaats van waarachtigheid. Ze wil in contact zijn met je (creatieve) bron en delen wat daar opwelt.

 

 

Spelend op weg

Ieder mens is een Held of Heldin van zijn of haar eigen levensverhaal. Je eigen unieke weg bewandelen kan echter angst oproepen. We zullen het oude moeten loslaten willen we ons open kunnen stellen voor iets nieuws. En daar is moed voor nodig.

De weg kan grillig zijn en dat mag. De weg kan lichtvoetig zijn. De weg kan meanderen, cirkelen, heen en weer bewegen. en vooral; de weg gaat in haar eigen tempo.

De Reis van de Held zoals ontwikkeld door Joseph Campbell is de inspiratiebron voor de trainingen. We laten ons op een speelse manier inspireren het pad van de Heldin te bewandelen. En de Fool reist met ons mee. Campbell ontdekte dat de Reis van de Held verloopt in 12 stadia, die je kunt beschouwen als opeenvolgende stappen in een transformatie proces.

"De Reis is een oerverhaal, een oermythe,. Een idee dat diep in onze zielen verankerd zit. Het raakt aan een innerlijk weten en een verlangen dat ieder van ons een uniek pad te gaan heeft, op zoek naar het mysterie van het leven". 

 

De oproep tot Avontuur

In wezen is de Reis van de Held een verhaal van innerlijke transformatie. Want de held of heldin verandert gedurende de reis. Door draken aan te kijken, hulp te vragen en ontvangen, te falen en opnieuw te proberen, te verdwalen, nieuwe wegen in te slaan, steeds te blijven verbinden met de bron en weer thuis te komen.

En de reis begint met een innerlijke roep.

Dat stemmetje van binnen dat zacht fluistert en je oproept om daar gehoor aan te geven. Dat beeld dat je ogen doet oplichten, je hart sneller doet kloppen, je wakker maakt. Dat gevoel dat je het gevoel geeft dat je leeft. Dat gevoel.

Die roep, dat stemmetje zie ik als oproep tot avontuur. En de oproep toelaten tot in heel je wezen, dat het misschien mogelijk is, dat je het zou kunnen, dat je …., dat alleen als is start van transformatie.

 

 

INHOUD TRAININGEN

 

Tijdens de trainingen nodig ik je uit om van moment tot moment radicaal je eigen waarheid te spreken, dansen, schrijven, delen, zingen en spelen. Hierdoor ontwikkel je vertrouwen in dat wat ontstaat. Jouw unieke verhaal. Jouw unieke expressie.

Je eert waar je NU staat, dankt de weg die je hebt afgelegd en laat je intentie geboren worden vanuit je hart: wat verlang ik werkelijk?

Om vervolgens te stappen in het veld van mogelijkheden. Om weerstand, zelfkritiek of angst in de ogen te kijken en moed in jezelf aan te spreken om te springen, in het onbekende te stappen, op avontuur te gaan. Om te kiezen voor de weg, ook al weet je nog niet hoe zij er uit zal zien. Om te exploreren hoe de Weg naar je verlangen zich ontvouwt./p>

Met als gift een gevoel van self-intimacy en onvoorwaardelijke acceptatie van je unieke scheppingskracht.

 

 

Ga je mee op Reis ?

Wat verlang je werkelijk en waar wil je zijn over x maanden? Wat houdt je tegen?
Hoe zou het zijn om je intentie te formuleren en al spelend en delend te onderzoeken hoe de Weg daar naartoe zich ontvouw?

Stel je voor dat je kiest om JA te zeggen tegen de Weg.
Ook al weet je nu nog niet hoe zij er uit ziet.

Start waar je NU bent en trust the Process.

Gerelateerde afbeelding

 Start je Reis

VERKENNING

+

Naast een introductie avond is er ook een Online versie van de RvdH. Beide zijn een ORIËNTATIE en kennismaking met elementen uit de Reis. Je verkent de Stroom, je Weerstand, wat Moed betekent, hoe je Mentor aan te spreken, actie te ondernemen uit je Comfortzone, in je Waarheid te stappen en wat voor jou het archetype van de Heldin betekent.
 
5 THEMA'S

1) De Stroom
haar voelen en volgen : het speelse Kind eren

2) Weerstand als poort
erkennen, onderzoeken, verzachten : de innerlijke Criticus leren kennen

3) Naar binnen luisteren
leren ontvangen en je verbinden met de innerlijke Mentor

4) Moed
je kracht aanspreken, de Heldin ontmoeten en iets out of your comfortzone doen

5) Embodied Presence
- je waarheid delen

lees meer

RECONNECTIE & VERDIEPING

+

In de Live versie van de RvdH maak je een REIS in 3 etappes (vanaf mei in 5 etappes). Niet alleen maak je kennis met de 5 thema's zoals deze ook in de online versie aanbod komen. Je ontdekt ook de 3 energieën die ten grondslag liggen aan iedere RvdH en pas je deze toe op een situatie, thema of verlangen in je dagelijks leven.

DE 3 DAGEN

⚘ Dag 1) VOORBEREIDING & OP WEG GAAN
Je comfortzone stretchen - van misschien naar JA

⚘ Dag 2) DE REIS: ONDERWEG ZIJN
Inspiratie - What makes you come alive - van stagnatie naar stromen

⚘ Dag 3) TERUGKEER & INTEGRATIE
De Reis van de Heldin - de moed om te laten ontvouwen

⚘ Buddy groepjes
⚘ reflectie materiaal

klik hier voor meer informatie

COMMITMENT  – live/online

+

Het individuele traject is een deep dive, een inspirerend maar ook concreet traject. Je doet proceswerk rond de vragen 'wat verlang ik ten diepste?' en 'wat staat me in de weg om dat te manifesteren/creëren/volgen?' En daarnaast maak je de Reis van de Heldin DAADWERKELIJK in de concrete realiteit door de hele cyclus te doorlopen.

Van op weg gaan vanuit de 'gewone' wereld via moed verzamelen en helpers aanroepen, naar reizen naar en in het Onbekende, draken/weerstanden ontmoeten en overwinnen tot aan het vinden van de schat en terugkeren naar de wereld waar je gestart bent met nieuwe wijsheid.

Ik ben een afgestemde spiegel, begeleider, her-innering, inspirator en coach in dit proces.

DE REIS

⚘ DE EERSTE SESSIE: waar sta je NU?
- je komt tot de kern van wat je verlangt
- je maakt een roadmap van je Reis

⚘DE TWEEDE SESSIE: De Stroom wakker maken en houden
- het speelse Kind koesteren
- je heilige Ruimte creëren

⚘DE DERDE SESSIE: Helpers aanroepen en verzamelen
- je innerlijke Mentor aanroepen en een plek geven in jezelf
- hulp ontvangen om op Weg te gaan
- verbinding maken met co-creatie

⚘DE VIERDE SESSIE: Draken en weerstand overwinnen
- de innerlijke Criticus en de innerlijke Rechter erkennen, mee in dialoog gaan, overstijgen
- de innerlijke Rebel en de innerlijke Heldin

⚘DE VIJFDE SESSIE: Moed en geïnspireerde Actie
- de Rebel in jezelf bekrachtigen, de Heldin eren
- zichtbaar worden in je eigen Waarheid
- daadwerkelijk out of your comfortzone stappen

⚘TERUGKOM SESSIE: Je Plek innemen
- de innerlijke Koningin ontmoeten en haar op de troon zetten
- je project/keus/herwonnen kwaliteit/creatie/manifestatie presenteren in jouw eigen Verhaal

neem contact op om de mogelijkheden te bespreken

 

 INGREDIENTEN

Je bent, onderzoekt, schrijft, tekent, proeft, probeert uit, fantaseert, vertelt en deelt in een veilige bedding van een groep van gelijkgestemde vrouwen. Je neemt actie, stapt uit je comfortzone, wordt zichtbaar, maakt fouten en krabbelt weer op, je verruimt je zelfbeeld en support anderen hetzelfde te doen.

+

In de diverse trainingen komen verschillende elementen terug.

⚘ In de LIVE bijeenkomsten
nodig ik je uit om te rusten in het veld van Zijn en je te openen voor je eigen vrije stroom (van creatie) en dat wat je in de weg staat te transformeren tot brandstof voor het realiseren van je verlangens.

WERKVORMEN: dansimprovisatie, spel, sharing, inquiry, Voice Dialogue, teachings

⚘ Tijdens online THEMA bijeenkomsten/Playshops via ZOOM
verbind je je met jezelf, het veld van Zijn, de Bron van creatie, lichtvoetigheid en je eigen waarheid.

WERKVORMEN: meditatie, visualisatie, dans, inquiry en sharing, reflectie, schrijfopdrachten. Tijdens de bijeenkomst coach/begeleid ik in het moment.

⚘ Via Reflectie en voorbereidingsopdrachten/-oefeningen via mail
die je voorafgaand aan iedere bijeenkomst ontvangt deel ik inspiratie met suggesties voor kijken, luisteren of voelen via quotes, verhalen, poëzie, filmfragmenten, muziek, natuur of free flow.

⚘ Middels Creatieve opdrachten
nodig ik je uit om je geest te openen voor het onbekende, je hart te openen om te ontvangen, de plaats in jezelf op te zoeken van eindeloze mogelijkheden en plezier en compassie toe te laten in je hele lijf. Om daar van uit misschien geïnspireerde stappen te zetten buiten je comfortzone.

WERKVORMEN: free flow schrijven, tekenen/schilderen, stemwerk, fotograferen, collages maken en meer

⚘ In een Besloten FACEBOOK groep
ontvang je support en kun je delen over je proces. Open je geest voor het onbekende, open je hart om te ontvangen, zoek de plaats in jezelf van eindeloze mogelijkheden en plezier en laat compassie toe in je hele lijf.

⚘ Accountability, vieren en delen
Je kiest een Buddy om je te helpen je geïnspireerde stappen daadwerkelijk te zetten buiten je comfortzone.

FAQ

Hieronder vind je vragen die veel gesteld worden.
Staat je vraag er niet bij?
Graag beantwoord ik je vraag via mail of telefoon 06-41144516.

+

- Ik heb niet zoveel tijd, kan ik dan toch meedoen?
Alles wat ik aanbied in de Playshops is een uitnodiging. Bedoeld om je te voeden, je natuurlijke flow te laten stromen. En niet om hard te werken. Feel free.

- Maakt mijn leeftijd uit?
Iedere vrouw is welkom. We vormen een bedding met elkaar om onze diepste innerlijke stem te delen. Samen vormen we een collectief veld waarin we elkaar welkom heten zoals we zijn.

- Ik heb nu geen geld, is er korting mogelijk?
Neem contact met me op voor de mogelijkheden en we vinden in afstemming wat klopt.

Omdat ik veel tijd, energie en liefdevolle aandacht besteed aan het creëren van deze training voelt het voor mij niet kloppend om de training gratis aan te bieden.

- Ik heb eigenlijk geen probleem, maar de Reis van de Heldin trekt me wel aan, is er plek voor plezier?
De Reis kun je starten vanuit verschillende situaties. Een gevoel dat iets ontbreekt, je voelt je niet gelukkig, je verlangt naar iets anders, je durft niet een volgende stap te zetten, een overgangssituatie zoals een scheiding of afscheid.. Maar ook een niet weten, een gevoel waarin alles wel OK is maar je blijkbaar toch resoneert met de Heldin. Welkom dus.

- Ik ben geen creator, kunstenaar, creatieveling. Is de training dan ook geschikt voor mij?
De 5 Playshops zijn bedoeld voor iedereen die meer in contact wil staan met haar vrije levensstroom, Iedereen is creatief in mijn perceptie, het uit zich voor ieder anders. De een gaat zingen of schilderen, de ander hardlopen, weer een ander wordt gelukkig van in de tuin werken.

- Ik kan niet alle keren bij de live Online sessies zijn.
Dat is geen probleem. De sessies worden opgenomen en in de Facebook groep gedeeld.

- Ik heb geen Facebook, is dat een probleem?
Op zich niet. Het is wel zo dat in de groep de opdrachten gedeeld worden. Je mist dan de gemeenschappelijke reis. Zonder Facebook is het een meer individueel proces.

PRAKTISCH

+

ONLINE
- 5 Playshops

Bijdrage:  139 euro (inclusief 21 %btw)
Aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8
Locatie: vanuit je eigen huis

LIVE
- 3 dagen

Bijdrage: 375 euro (inclusief broodjes voor de lunch)
Aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 6
Locatie: De Vliegende Olifant, De Wetstraat 24, Arnhem

INTENSIVE
- 5 online Playshops - 2 live dagen - 1 individuele sessie

Bijdrage: 697 euro (inclusief broodjes voor de lunch)
Aantal deelnemers: maximaal 4
Locatie: Online & De Vliegende Olifant, De Wetstraat 24, Arnhem

KENNISMAKING
22 september

Bijdrage: 25 euro
Aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8
Locatie: De Vliegende Olifant, De Wetstraat 24, Arnhem

 DATA

+

Online RvdH

op maandagavond
19.30 - 21.00
data volgen

 
INTENSIVE RvdH

5 oktober - 21 december

INDIVIDUELE SESSIE:
in week van van 5 oktober of 12 oktober

Playshop 1: 12 oktober 19.30 - 21.00
Playshop 2: 19 oktober 19.30 - 21.00
LIVE workshop 1: 25 oktober 10.30 - 16.00
Playshop 3: 9 november 19.30 - 21.00
Playshop 4: 16 november
LIVE workshop 2: 30 november 19.30 - 21.00
Playshop 5: 21 december 19.30 - 21.30


AANMELDEN

+
STAP 1:

stuur een mail naar info@beingmoved.nl

STAP 2:

Reserveer je plek voor de training van je keuze.
 

⚘ Reserveer je plek - ONLINE RvdH

Betaal via onderstaande link. Heb je in deze tijd minder financiën te besteden, neem dan contact op. Een korting is voor 1 deelneemster aan de training mogelijk. Betalen in termijnen is sowieso mogelijk.

JA ik doe graag mee

⚘ Reserveer je plek - INTENSIVE RvdH

Betaal via onderstaande link. Heb je in deze tijd minder financiën te besteden, neem dan contact op. Een korting is voor 1 deelneemster aan de training mogelijk. Betalen in termijnen is sowieso mogelijk.

JA ik doe graag mee

 

It doesn’t interest me what you do for a living.
I want to know what you ache for,
And if you dare to dream of meeting
Your heart’s longing.
It doesn’t interest me how old you are.
I want to know if you will risk looking like a fool
For love, for your dream,
For the adventure
of being alive.

~ ORIAH MOUNTAINDREAMER