.


Nu, Hier, Spelen

Improvisatie maakt je lichaam, hart en geest wakker

 

Wat is Playfulness ?

Playful zijn is een staat van zijn waarin je met open lichte attitude benadert wat je tegenkomt. Spontaan. Onbevangen. Nieuwsgierig. En open. Vooral open.

Playfulness laat je je natuurlijke impuls serieus nemen ook al is het te wonderlijk, vreemd, gek, weird, anders dan jij of anderen gewend zijn. Het laat je bewust worden van een keuze : volg ik mijn impuls, geef ik haar vorm of volg ik niet en laat ik haar zijn.

Playfulness maakt je bewust van een compassievolle blik: omarmen wat zich aandient. In jou, om jou, tussen jou en een ander, in relatie tot je omgeving. Je leert meegaan met de stroom in plaats van er tegen in te zwemmen. Samenwerken met de omstandigheden.

 

 

 

Playfulness laat je bewegen van (over)denken naar niet weten, van weerstand naar onbevangen luisteren en van willen naar ontvangen. Je ontdekt hoe nieuwsgierigheid en speelsheid je brengen naar een staat van verwachtingsvol zijn.

Zo kun je leren spelen met wat is, om je, taal, de omgeving, objecten, andere spelers, beweging, klank. Zo kun je ook leren spelen wat in je leeft, emoties, gedachten, verhalen, je innerlijke stemmen. Je authentieke impuls volgend op weg naar het onbekende.

Startpunt: exact waar je bent in het nu en hier.

Principes van de Playfulness

1- Vertrouw je authentieke impulsstroom
2- De kracht van JA!
3- Beweeg mee en geef richting
4- Buig Zelfcensuur om
5- Word een Creator

 

 

1. Vertrouw je eigen impulsstroom

Improvisatie maakt je levendig, flexibel en creatief

Improvisatie daagt je uit om onbevangen en met vertrouwen te reageren op wat er in het moment op je af komt.

In die zin is het een les in overgave aan het onbekende.

Veel mensen zijn bang voor het onbekende. In de trainingen raak je vertrouwd met de lege ruimte, het onbeschreven blad, de angst en ongemak in het niet-weten. Totdat je in die lege ruimte de kansen, mogelijkheden en (creatieve) speelruimte gaat zien.

Improvisatie nodigt je uit om uit je hoofd, in open ruimte van het moment te stappen. Je bedenkt niets – of heel weinig – van tevoren en volgt je intuïtie en impulsen van moment tot moment. Je traint je geest om vanuit een plaats van ruimte en niet-weten het onbekende te verwelkomen. En bovenal: je laat je bewegen.

Als je hoofd niet meer de regie heeft komt er ruimte voor speelsheid, lichtheid en plezier. Als de noodzaak van controle en planning wegvallen is er ruimte voor verrassing en nieuwsgierigheid  Wat gaat er komen en hoe zal dat je beïnvloeden.

 

 

Spelen om het spel
en niet om het (eind)doel.

 

 

 

2. De kracht van JA!

Improvisatie zorgt voor verrassing
Kansen zien en benutten

Als je geest wakker en present is kun je kansen zien. Als je kansen op een creatieve en lichtvoetige manier kunt benutten, kun je spelen met mogelijkheden.. Laat je verrassen door de richting die het spel/de dans uitgaat en kom zo in onbekende gebieden. Dat geeft energie, verruimt je creativiteit, laat je nieuwe mogelijkheden zien en bovendien is het leuk!

The magical IF….
Wat als de wereld zou bestaan uit tientallen kansen? Wat als ALLES een aanleiding zou kunnen zijn om mee te spelen en improviseren? Wat als je een mindset kunt voeden die je kansen laat zien, mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en belemmeringen? Wat als er meer kansen dan belemmeringen zouden zijn of een belemmering ook een kans is?

lees meer over de kracht van JA

 

 

 

Je mindset verschuift van JA maar, naar JA en.

 

 

 

3. Beweeg mee en geef Richting :
Volgend Leiden & Leidend Volgen

Improvisatie is niet ‘zomaar wat doen’.

Improvisatie is een spel van waarnemen en voelen, volgen en leiden, incasseren en reageren, waarin je meegaat met de stroom  van jezelf en anderen ên waarin je voortdurend keuzes maakt.

Volgen is gebaseerd op vertrouwen. Je geeft de controle uit handen geven en geeft je over. Je bewust laten leiden zorgt voor verbinding en opent de mogelijkheid gedragen te worden door een groter geheel.

Maar, hoe doe je dat, zonder jezelf te verliezen? In improvisatie ontdek je dat je eigen idee opgeven en loslaten verrassing brengt! Je ervaart dat er altijd impulsen zijn die je kunt volgen of waardoor je je kunt laten inspireren. Inspiratie is overal. De kunst is om ontvankelijk te zijn voor dat wat naar je toe wil komen. En als er geen inspiratie of impuls is is er de lege ruimte waarin je kunt wachten tot er weer iets nieuws komt.

Leiding nemen komt voort uit intentie. Je maakt keuzes en bepaalt richting.  Leiden is niet hetzelfde als leiden vanuit je wil. Het betekent niet bepalen hoe iets verloopt. Leiden is richting geven aan impulsen, vanuit afstemming en openheid en bezit een kwaliteit van volgen. In die zin is leiden in improvisatie volgend leiden. Leiden vraag lef, moed, helderheid, kracht en kwetsbaarheid.

lees meer over flow

 

 

Leiden en Volgen is hetzelfde
met een andere focus

 

 

 

4. Buig Zelfcensuur om:
leer je innerlijke Speler en innerlijk Publiek kennen

Improvisatie maakt de weg vrij, van binnen naar buiten

Om te kunnen improviseren is het wezenlijk dat je toegang hebt tot je innerlijke bron van creativiteit  Om überhaupt spelmateriaal te hebben is het nodig te weten waarmee je kunt spelen. In improvisatie krijgt de afstemming naar binnen ruim aandacht.

Door zelfcensuur te leren uitstellen of transformeren maak je de weg vrij om wat je in je creatieve bron aantreft ook daadwerkelijk tot expressie te brengen.

lees meer over de innerlijke Criticus

Innerlijke Speler en innerlijk Publiek +

Innerlijke Criticus

Innerlijke Criticus als bondgenoot

Vaak houdt een oordelende stem afkomstig van de Innerlijke Criticus ons tegen om te laten zien wat in ons leeft. De Criticus kan een machtige figuur worden die iedere creatieve impuls om zeep helpt.

Playful Presence nodigt je uit jezelf zonder zelfcensuur te laten zien en te kiezen voor dat wat in het moment voor jou het meest kloppend voelt. Vaak houdt een innerlijke kritische stem de expressie van ons waarachtig zelf tegen.

In wezen beschermt de Criticus ons tegen afwijzing en schaamte en is hij/zij net als de Fool een gids. Waar de één de weg wijst naar plezier en levenslust, wijst de ander de weg naar wat in de schaduw leeft.

Op het moment dat de Criticus gezien en gehoord is kan hij/zij een belangrijke metgezel worden en tevens een inspirator zijn voor je creativiteit. De weg wordt steeds meer vrij om je impulsen met een open blik te onderzoeken en te gaan spelen met mogelijkheden.

 

Innerlijke Speler

Het archetype van de Fool als gids

Nauw verwant aan de clown, maar dan zonder rode neus, is de Fool een meester in spiegelen en tonen hoe het is. Zowel kwetsbaar als in weerstand, bang en moedig, gewoon en bijzonder, grappig en dramatisch, eerlijk en leugenachtig, de Fool is het allemaal.

Wij zijn het allemaal. En we zijn het allemaal niet. Want, wie ben je eigenlijk? 

Het archetype van de Fool is onze Gids die ons er aan herinnert om wat er ook gebeurt met open armen te omarmen en tegelijkertijd niet tè serieus te nemen. Onszelf, anderen, gebeurtenissen, gevoelens en gedachten, alles is een ingang naar levenskunst.

Als symbool voor onze vrije aard en kind-zijn is de Fool inspiratiebron voor authentiek zijn en spelen, puur voor het plezier van spel.

 

Relatie tussen Speler en Publiek

Daarom werken we met de relatie tussen je innerlijke Speler en je innerlijk Publiek. In die dynamiek leert je de stem van innerlijke Criticus kennen, begrijpen en transformeren.

Voice Dialogue is avontuurlijke en verruimende methodiek die je leert de dialoog aan te gaan met de innerlijke Criticus. Vaak bevindt ons innerlijk (spelend) Kind zich in een spagaat omdat de Criticus ieder vorm van spontaniteit controleert. Tijdens de trainingen komt deze dynamiek uitgebreid aan bod.

 

 

Je innerlijke Speler is pas vrij als
je je (innerlijk) Publiek (her)kent

 

 

 

5. Wees een Creator in het hier en nu

Improvisatie is synergie

De randvoorwaarden voor improvisatie en flow:
Als spelers in verbinding zijn met zichzelf, vertrouwd zijn geraakt met niet-weten, de lege ruimte kunnen beschouwen als ‘the field of unlimited possibilities‘, open staan om mee te bewegen EN leiding te nemen wordt samen improviseren een groot avontuur.

Het materiaal ben jij, een unieke speler met jouw eigen verhaal, eigen-aardigheden, talent, energie en aanwezigheid. In Authentieke Improvisatie wordt je eigenheid gestimuleerd, uitgenodigd, aangeraakt en omarmd. En wordt jij uitgenodigd om je uniciteit volledig tot zijn recht te laten komen.

Uiteenlopende – creatieve – oefeningen brengen je in contact met de Stroom via je lichaam, je gevoel en je bewustzijn. Schrijven, vertellen, dansen, een solo spelen, tekenen, spelen met objecten en meer.

 

 

 

Samen improviseren is een samengaan
van individuele werelden
die zorgen voor synergie en flow.

 

 

LEES MEER

 innerlijke speler en innerlijk publiek
de wijsheid van de Fool

inspiratiebronnen

 


Contact