Aanbod

Voor iedereen die
~ de stem van de innerlijke Criticus wil transformeren
~ op een kruispunt staat in zijn of haar leven
~ het contact wil herstellen met speelsheid
~ vrij(er) wil leren presenteren
Voor coaches en trainers
op zoek naar inspirerende en verdiepende werkvormen in een unieke
Zijnsgeoriënteerde methode

 

Basis
Playfulness weekend
& Jaartraining


lees meer +

Playfulness 2 daagse
 
JAARTRAINING Authentieke Improvisatie
 
In de 2daagse maak je kennis met de basisprincipes van Playful Presence.
 
In de jaartraining bouw je voort op de basisprincipes en maak je een innerlijke transformerende reis naar meer en meer open bewustzijn en speelsheid.

Je beoefent op een heldere en compassievolle manier Mindful en waarachtig aanwezig zijn en versterkt de positie van de Waarnemer in jezelf . Daarnaast onderzoek je hoe je plezier en speelsheid in jezelf wakker kunt maken. Waar ga je van 'aan'?

Op een lichtvoetige manier en binnen heldere structuren word je je bewust waar je jezelf tegenhoudt en verken je waar je innerlijke Criticus aan het woord is.

Je verbind je met het archetype van de Fool die open en onbevangen in de wereld stapt, raakt vertrouwd met niet weten en opent je voor de kunst van fouten maken.

Je brengt wat in je aanwezig is in contact met anderen en word je bewust van de interactie tussen (innerlijke) Speler en (innerlijk) Publiek en de je vrije zelf en de Criticus. We werken onder meer met

 • Mindfulness oefeningen
 • speelse uitnodigingen voor solo-/duo-/groepsimprovisatie met dans en spel
 • duo-oefeningen rondom je innerlijke Speler en innerlijk Publiek
 • solo ontspannen voor publiek staan
 • spelen voor publiek: samenspel zonder tekst
 • vertellen van een persoonlijk verhaal

lees meer over de Playfulness tweedaagse

lees meer over de jaar training

 

Training
Reis van de
Heldin


lees meer +

Verkenning| Intensive | 3-daagse

Als iets je weerhoudt om je dromen waar te maken, je inspiratie te volgen of in je levensstroom te stappen.

Als je wil ontdekken wat je mag doen – of laten – om vanuit je hart te leven.

Als je in contact wil komen – en blijven – met je bron van creativiteit en levenslust.

Als het tijd is om werkelijk je eigen pad te volgen

Als je het Pad van de Held of Heldin wil bewandelen de moed wil vinden uit je comfortzone te stappen

lees meer

 

Bijscholing ~
Begeleiden vanuit het Lege Midden


lees meer +

Werk je met mensen en zoek je nieuwe ervaringsgerichte begeleidingsvormen ? Wil je werkelijk de diepte in, intensievere begeleiding en nieuwe lagen ontdekken in hoe vanuit de verbinding met Zijn je unieke pad zich ontvouwt? Hoe je vanuit de lege ruimte in contact komt met je eigen Zijnsgrond en die van je cliënt wakker maakt?

 • Over, Spelen en Zijn
 • Over kijken en bekeken worden
 • Over Kracht van Kwetsbaarheid en raakbaar zijn
 • Over de innerlijke Criticus en het innerlijk Kind
 • Over de Lege Ruimte en de kracht van Niet-weten
 • Over schepper worden van je eigen verhaal
 • Over je Innerlijk Koninkrijk
 • Over je open Hart en Ontvankelijkheid
 • Over Creatiekracht en de dans tussen leegte en vorm

Kennismaking: 8 oktober 2021

lees meer

Of download het ebook

de Reis van de Heldin of de innerlijke Criticus als bondgenoot

 

Agenda

 

 

INGREDIËNTEN

Zijn, Zien en Spelen

Herontdek de onbevangenheid, kwetsbaarheid en speelsheid van de Speler of Speelster in jou. Maak kennis met de Fool en de Heldin als gids naar jezelf en naar liefdevolle lichtvoetigheid.

Naast een deels vaste opbouw kijk ik als facilitator in het moment wat passend, inspirerend of waarde toevoegend is. De intentie is altijd om de vrije stroom, potentie en waarheid in ieder te (h)erkennen en ruimte te geven.

 

 

 

 

 

Waarnemen, Ervaren, Belichamen, in contact brengen en de Stroom volgen

Via uiteenlopende werkvormen, zoals onder meer spel, dans, improvisatie en aandachttraining word je in een veilige setting uitgenodigd contact te maken met de lijfelijke ervaring van je aanwezigheid.

Door te ontspannen in wat aanwezig is in het hier en nu her-inner je je onbevangenheid en frisse wakkere blik.

Van daar uit leer je je te openen voor mogelijkheden en creatieve impulsen en te volgen waar je authentieke expressie en natuurlijke stroom je heen brengen.

Het hier en nu is het startpunt. Zoals het is is goed genoeg. Het spel is het doel. Ontvouwing is de weg.

 

 

Radicale compassie
en de kunst van onbevangenheid

Als je de moed hebt om de stem van de innerlijke Criticus te horen en met lichtheid en compassie te bezien ontstaat er ruimte voor meer wezenlijke vragen.

Wat betekent het om helemaal jezelf te zijn?
Om je eigen waarheid te spreken?

Waar zeg je JA tegen?
Waar voel je NEE?
Wanneer volg je, wanneer neem je de leiding?
Reageer je vanuit je hoofd, buik of hart?
Wat wil je scheppen of creëren ?
Wat verlang je werkelijk ?

 

Gerelateerde afbeelding

Het is Thuiskomen in vele lagen  bij Anita.


Ze is in staat om een veilige ruimte en bedding te bieden en geven tijdens haar Playful werk. Langzaam en afstemmend op de groep bouwt ze het op en voelt wat er wil op die dag, terwijl ze de rode draad in het geheel meeneemt.


Ik heb met heel veel plezier en ook soms wat angst deelgenomen aan deze pracht. Genoeg ruimte om iets te onderzoeken indien ik dat wilde, uitnodigend, soms teasing, met veel humor en  echtheid. Zeer aan te bevelen als je in spel, proces en in het Nu wil groeien en bloeien.Liliane Laya Bennewitz, Alchemist, Spiritueel coach, healer , Truthfinder

 

 

Speler & Publiek

Innerlijke Speler

Het archetype van de Fool als gids

Nauw verwant aan de clown, maar dan zonder rode neus, is de Fool een meester in spiegelen en tonen hoe het is. Zowel kwetsbaar als in weerstand, bang en moedig, gewoon en bijzonder, grappig en dramatisch, eerlijk en leugenachtig, de Fool is het allemaal.

Wij zijn het allemaal. En we zijn het allemaal niet. Want, wie ben je eigenlijk? 

Het archetype van de Fool is onze Gids die ons er aan herinnert om wat er ook gebeurt met open armen te omarmen en tegelijkertijd niet tè serieus te nemen. Onszelf, anderen, gebeurtenissen, gevoelens en gedachten, alles is een ingang naar levenskunst.

Als symbool voor onze vrije aard en kind-zijn is de Fool inspiratiebron voor authentiek zijn en spelen, puur voor het plezier van spel.

Innerlijk Publiek 

de transformatie van de Innerlijke Criticus tot Getuige 

Open en onbevangen Getuige zijn is de taak van het innerlijk Publiek. Vaak echter houdt een oordelende stem afkomstig van de Innerlijke Criticus ons tegen om te laten zien wat in ons leeft en weerhoudt een innerlijke Rechter ons er van om te ontvangen wat we waarnemen bij anderen.

Oordelen kunnen zulke grote proporties aannemen dat zij iedere creatieve impuls om zeep helpen. Als we echter inzien dat zij een functie dienen, namelijk ons beschermen tegen afwijzing en schaamte en onze schaduw intact laten., kunnen oordelen een wegwijzer worden naar creativiteit, levenslust en zelfkennis.

Zo komen we in contact met de innerlijke Getuige die vanuit steeds meer vrijheid en met open blik de eigen en andermans ervaringswereld onderzoekt. Waardoor het spel der mogelijkheden geboren wordt.

lees meer

Playful Presence

Playful Presence in het kort 

 • wees radicaal je zelf
 • belichaam wat in je leeft
 • rust in je Zijnsgrond
 • onderzoek de kracht van niet-weten
 • breng een ode aan je vrije stroom
 • speelsheid als levenshouding
 • eer je kwetsbaarheid
 • leer genieten van fouten maken
 • better real than perfect
 • ontmoet je oordelen
 • zie oordelen als poort naar meer bewustzijn
 • omarm je tegenstrijdigheden
dansimprovisatie   ~   (fysieke) speloefeningen  ~   Mindfulness ~   Playfulness ~ Voice dialogue ~ Empty Space ~ sharings
Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness biedt je de bedding om helder van geest, direct en ongekleurd naar je eigen ervaringen te kijken. Het leidt tot een intuïtief begrijpen van wie, wat en hoe je bent.

Centraal staat het ontwikkelen van aandachtig zijn. Aandachtig zijn zonder te oordelen, zonder te analyseren, zonder verwachtingen. Het leert je de gekleurde bril af te zetten en de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn.

Op een eenvoudige manier oefen je in direct waarnemen. Gedachten en gevoelens, die je leven misschien vaak bepalen, ga je meer en meer opmerken. Daardoor kan er ruimte ontstaan in jezelf.

Bij Being Moved werk ik met diverse vormen van beoefening, zoals onder meer de body scan, de ademruimte, stilzitten en meer.

"Mindfulness is the gentle effort to be continuously present with experience.
Mindfulness means paying attention in a particular way;

On purpose,
in the present moment, and
nonjudgmentally".
~ Jon Kabat-Zinn

Sensing

Sensory awareness is een mindfulness practice waarmee je je verbind met je innerlijke intelligentie en vitaliteit. Je zintuigen vormen de ingang tot meer openheid en levendigheid.

Door de directe focus te richten op een specifiek zintuiglijk aspect van je lichaam of de uiterlijke of innerlijke omgeving ga je ervaren welke sensaties in  en om je aanwezig zijn. Sensing helpt je je dieper contact te maken met de natuurlijke reacties in je lichaam en in jezelf te zakken.

Via je zintuigen, via voelen, zien, horen en luisteren, proeven en ruiken kun je je directe lijfelijke, energetische waarneming training. Die helder en direct is. Deze beoefening leidt naar een diepe fysiek beleefde Embodied Presence.

"The basis of this work is to awaken and support the capacity within each person to be present
and responsive to what is needed within ourselves, in our relationships
and in our environment, and to contribute to a more connected and caring world".
~Charlotte Selver

Inspiratie

Fool-ing

The Art of Play (Fool-ing) heb ik geleerd van Franki Anderson, een Britse ex-danseres en Fool.

Gedurende 8 jaar volgde ik bij haar vele intensieve meerdaagse trainingen. Haar manier van begeleiden en haar wijsheid over de Fool hebben me diep geraakt en mijn zienswijze over mezelf het het leven getransformeerd.

In de afgelopen 8 jaar heb ik mijn eigen methode ontwikkeld, Playful Presence.

Wat levert het je op?

De smaak van vrijheid

 • je levensenergie komt in beweging
 • je ontdekt een nieuwe open blik op jezelf
 • je beoefent om open en onbevooroordeeld waar te nemen
 • je ontdekt de kracht van JA zeggen tegen het NU, plezierig en onplezierig
 • je krijgt een andere kijk op (omgaan met) oordelen en (zelf)kritieke=
 • je ervaart het verschil tussen (je best) doen en zijn
 • je leert vertrouwen op je eigen stroom
 • je bent getuige van ontroerende, grappige, eerlijke en bijzondere verhalen van anderen
 • je laat de lichtvoetigheid en speelsheid in jezelf vrij
 • je word je bewust van innerlijke delen, zoals het Kind, De Fool, de Criticus, de Getuige, de Rebel, de Pleaser en  meer

Voor wie

Voor jou als je
- werkelijk waarachtig wil zijn in contact
- speelsheid in je leven wil toelaten
- uit je hoofd in je lijf wil komen
- dat wat 'vast' zit in beweging wil brengen
- je innerlijke Criticus wil transformeren in een bondgenoot
- IN het moment wil zijn
- je volle potentie wil leven
-  verlangt echt jezelf te zijn (op het podium en/of daarbuiten)

Voor jou als improvisator als je 

- verlangt naar licht(voetig)heid en verbinding met je vrije (spel)stroom
-  wil improviseren zonder zelfcensuur
- verlangt te creëren vanuit moeiteloosheid

Voor jou als coach/trainer als je
- op zoek bent naar nieuwe werkvormen
- je eigen Presence wil verdiepen
- een zijnsgerichte manier van werken wil combineren met (creatieve) expressie

 

 

Wat brengt het je ? 

 

 • je maakt een shift van denken in beperkingen naar denken in mogelijkheden
 • je herverbind je met uniciteit en authenticiteit
 • je voelt je levend van je kruin tot je tenen
 • je transformeert zelfkritiek in zelfcompassie
 • je opent je voor verwondering, nieuwsgierigheid, openheid en waarheid
 • je komt uit je hoofd in je lijf en hartsbewustzijn
 • je hebt de moed om zichtbaar te worden in wie je bent
 • je leert innerlijke ikken in jezelf kennen die tot nog toe in de schaduw stonden (zie ook Voice Dialogue)
 • je ontdekt hoe je zelfperceptie verruimt als je jezelf niet al tè serieus neemt
 • je leert improvisatie principes toepassen in het dagelijks leven
 • je bent getuige van ontroerende, grappige, echte en herkenbare verhalen

Wat een prachtdag! Ik heb genoten van de reis rondom het thema moed.
Heb mijn moedige kanten als mens en als improspeler beter leren kennen en wat voelt dat bevrijdend.

~ Saakje Bakker

 

 

Ik wil je complimenteren met je manier van zijn en ook blijven zien welk tempo nodig is en
dat structuur van belang is. Zeer dankjewel Anita, ik heb genoten.
~ Carla Rosink

 

Ik heb weer heerlijk gespeeld in & en als mezelf, met anderen contact gemaakt en verbonden geraakt met mezelf, Wat verschoven is, is mijn beslissing om naar Ghana te gaan, oftewel te gaan voor mijn droom. Anita is een hele bijzondere docent die je meeneemt in haar wondere wereld van het spel. Spelenderwijs daagt ze je uit om dichterbij jezelf te komen en haar warme energie nodigt uit om daar de hele dag te blijven, en niet meer weg te gaan.
~ Cornee Hordijk

Gerelateerde afbeelding

Inspiratie

TED TALK Brené Brown
(auteur 'De Kracht van Kwetsbaarheid')
over  De ARENA, de criticus en moed

INTERVIEW Stephen Nachmanovitz
(
auteur 'Free Play, improvisation in Life and Art')
over Aanwezig zijn, improvisatie en creativiteit


meer inspiratie