De wijsheid van de Fool

 

De Fool is een archetype, de 0 kaart van de Tarot en
de inspiratiebron van Playful Presence.

De Fool danst met wat er komt.
De Fool maakt geen plannen, kijkt niet terug, maar omarmt wat er NU is.

De Fool herinnert je eraan je eigen waarheid te ervaren, uit te spreken en te leven,
hoe onhandig, tegenstrijdig, kwetsbaar, machteloos, bang of vreemd ook. De Fool is.

Door open en mild te zijn naar alles wat in je leeft ontstaat er ruimte om plezier, vreugde, levenslust en moeiteloosheid toe te laten.
En het is in die ruimte dat je je maskers gaat herkennen, hen dankt met compassie om ze vervolgens af te leggen.

Zodat je in al je kwetsbaarheid en grootsheid zonder bescherming jeZelf kunt tonen aan de wereld.

 

Waarachtig Zijn in het hier en nu

De Fool inspireert om maskers te doorzien door te spiegelen, uit te vergroten en niet al te serieus te nemen.

Iedere keer als je je eigen waarheid spreekt komt er een barst in je masker(s).
Ieder moment dat je je ware gevoelens laat zien smelt er iets van het schild dat je hart beschermt.

Waarheid maakt open.
Waarheid laat zien hoe het is.
Ontwapent.

En als je ontwapend bent ben je echt.
Niets is kwetsbaarder en en meer verbindend dan echt zijn.

 

 

Open aandacht

“Mindfulness is awareness
that arises through
paying attention in a particular way,
on purpose, nonjudgmentally
in the present moment”.
John Kabat-Zinn

De manier waarop de Fool in het leven staat is verwant aan Mindfulness.
Ik houd erg van bovenstaande definitie van Mindfulness.
In mijn trainingen verweef ik mindfulness met improvisatie.

Meer over Mindfulness vind je hier.

 

 

De weg

De Fool heeft ook een nauwe verwantschap met Taoïsme. 

Taoïsme is niet zomaar uit te leggen. Tao is dat je moet voelen en in je opnemen.
De eerste betekenis van Tao is weg., de weg van de natuur.
In een Taoïstische levenswijze is het intuïtieve of instinctieve heel belangrijk.
Door de  natuurlijke weg niet tegen te werken zou je kunnen teruggaan naar je eigen Zijn.

In de Tao van Poeh is Poeh altijd zichzelf, Poeh is Poeh en daar gaat het hier om.

 

Things just happen in the right way, at the right time.
At least when you let them, when you work with circumstances instead of saying,

‘This isn’t supposed to be happening this way,’

and trying harder to make it happen some other way.
Benjamin Hoff, The Tao of Pooh

 

Alles verandert…

Je zult merken dat je gedachten, gevoelens, sensaties voortdurend veranderen, net als het weer.
Continu is er innerlijke beweging, verandering.

Als je niks ‘doet’ om wat er komt en gaat te sturen en te manipuleren ontdek je dat je niks kunt vasthouden.
Dan kun je loslaten hoe je vind dat het moet zijn en meebewegen met hoe het is.
Niet vechten maar omarmen brengt een gevoel van ontspanning en uiteindelijk bevrijding.

De weg van de minste weerstand volgen betekent niet tegen de stroom in zwemmen maar er juist in meegaan.
Je laten meevoeren en nieuwsgierig zijn naar alles wat je onderweg tegenkomt.

 

 

The more opportunities we give ourselves to experiment,
to falter, to make mistakes, and continu creating
despite perceived ‘failed attempts’
the more we open the door
to our creative genius.
~Petrea Hansen-Adamidis

 

Lege Ruimte

Impulsen komen vanuit leegte en stilte en keren daar ook weer naar terug.
In de leegte kun je zijn, in het vertrouwen dat er wel weer iets nieuws komt.

Hoe kunne we de moed en het vertrouwen vinden om in de lege ruimte te zijn en het niets te omarmen.
Niks associëren we al gauw met saai, zinloos en richtingloos.
Maar het is het denken dat op zoek is naar houvast, iets om zich toe te verhouden.
In niets zijn is beangstigend, want waar ben ‘ik’ dan?

Als je leert om in de lege ruimte te ontspannen ervaar je langzamerhand dat zij  ‘creatieve leegte’ wordt.
Een open ruimte waaruit impulsen voortkomen en weer naar terugkeren.
Net zoals geluid ontstaat vanuit de stilte en daar ook weer naar terugkeert.
Zo ook komt een impuls voort uit leegte en keert daar naar terug.

De leegte is de ruimte van potentie. Een ruimte waarin je ontdekt dat je kunt spelen met wat Is.

 

 

 

Spelen

 “it is a happy talent to know how to play”.

Spelen is dat wat is niet tè serieus nemen.
Is de dingen nemen zoals ze komen en daarbinnen de potentie zien.
Is lichtvoetigheid vinden in wat je ervaart.
Is gewoon maar wat doen zonder er al teveel over na te denken.
Is zijn in het moment en zoeken naar mogelijkheden in plaats van obstakels.
Is de stroom van plezier en genieten volgen.

 

There is an old Sanskrit word, Leela, which means play. Richer than our word, it means divine play, the play of creation, destruction, and recreation, the folding and un-folding of the cosmos. Leela, free and deep, is both the delight and enjoyment of this moment… It also means love.

“Leela may be the simplest thing there is – spontaneous, childish, disarming. But as we grow and experience the complexities of life, it may also be the most difficult and hard-won achievement imaginable, and its coming to fruition is a kind of homecoming to our true selves.

-Stephen Nachmanovitch, Free Play

 

 

LEES MEER

←    innerlijke speler en innerlijk publiek           →     Authentieke Improvisatie

inspiratiebronnen