Ik Ben…Ik Speel


De vreugde van ‘Ik Ben’

Er ‘gewoon’ zijn is zo veel. Zonder iemand te hoeven zijn, iets te moeten betekenen of doen. Als je je dat realiseert open je je voor de vreugde van ‘Ik Ben’.

Zijn is niet iets wat je ‘doet’. In de grond van Zijn bèn je al expressie. Wel kun je leren ontspannen en rusten in de ruimte waar geen streven is.

Niet-doen, Wu Wei ~ Mindfulness ~ Body-space awareness in de lege ruimte   ~ Inquiry  open onderzoek vanuit niet (hoeven) weten ~ Qigong

lees meer

 

Spelen is Scheppen

Altijd komt er vanzelf een impuls.

 Iedere ware impuls komt voort uit innerlijk weten. Dit is het juiste om te doen, te volgen, niet te doen, nu in dit moment. Je wordt creatief, gaat spelen, met wat er ook komt. Of niet. In elk geval is die impuls vreugdevol, natuurlijk, moeiteloos en heel gewoon. Ze wordt aan je gegeven vanuit leegte en stilte en keert daar ook weer naar terug.

Lege Ruimte en creatieve leegte ~  de Fool als gids ~  Spelen met wat is
Voice Dialogue  ~ Speler en Publiek ~ dansimprovisatie, spel en stemimprovisatie 

lees meer

 

 

Welkom bij Mindful Play

Een levende methode gebaseerd op 25 jaar ervaring
met bewustzijnswerk, creativiteit en improvisatie.

Zijn (Presence)   ∞   Playfulness (Spelen).

lees meer

 

 

Contact


 

 

 

Het is Thuiskomen in vele lagen bij Anita.

Ze is in staat om een veilige ruimte en bedding te bieden en geven tijdens haar Playful werk.

Langzaam en afstemmend op de groep bouwt ze het op
en voelt wat er wil op die dag, de rode draad in het geheel meenemend.
Ruimte makend als het nodig is voor het individu,

Ik heb met heel veel plezier en ook soms wat angst deelgenomen aan deze pracht.
Genoeg ruimte ontvangend om iets te onderzoeken indien ik dat wilde,
uitnodigend, soms teasing, met veel humor en echtheid.

Zeer aan te bevelen als je in spel, process en in het Nu wil groeien en bloeien.

 

 

~ Liliane Laya Bennewitz

“Voor mij was het werken met Anita alsof ik in het fijnst afgestemde veld terecht kwam,
waardoor het teerste van het teerste en het gevoeligste van het gevoeligste in mijzelf gevoeld kon worden.

Alsof iemand de fijnbesnaardheid van het kind in mij recht kon doen,
waardoor ze eindelijk naar voren kwam, als een hertje uit het bos.

En voor mijn gevoel voor het eerst echt in mijn leven kon ik voelen :
“Dáár ben ik !”
En “Dát ben ik”….

Dat was voor mij van grote waarde en van grote schoonheid.

Zoals ik Anita ervaar, is er ruimte genoeg, stilte genoeg en zelfverwezenlijking genoeg
in haar om alles zijn of haar plek te laten hebben …krijgen.

Er is geen afweer naar wat is en daarmee krijgt alles ruimte en mag alles er zijn.”

~ Hannie Mellema