Playfulness: De Lege Ruimte als bron van creatie

Impulsen komen vanuit leegte en stilte en keren daar ook naar terug. Als je leert om in de lege ruimte te ontspannen ervaar je langzamerhand dat zij creatieve leegte wordt.

Presence: De vreugde van ‘ik Ben’

De vreugde van ‘Ik Ben’ is leren dansen tussen iets en niets, tussen afwezigheid en aanwezigheid, tussen doen en zijn.

 

Mindful Play in the Empty Space

Anita ontwikkelde in de afgelopen 10 jaar Mindful Play.
Een afgestemde Zijnsgeorienteerde methode
met daarin 2 pijlers: Playfulness en Presence.

Met inquiry, theater- en dansimprovisatie, Mindfulness en Voice Dialogue.

over lege ruimte
over niet weten
over het archetype van de Fool
over spelen met wat is

 

Playfulness, 5 principes


lees meer

Werkvormen

~ Spelimprovisatie
~ Dansimprovisatie
~ Voice Dialogue
~ Fool-ing
~ Speler & Publiek

Presence, 5 ingangen

lees meer

Werkvormen

~ Mindfulness
~ Focussen
~ Inquiry
~ Sensory Awareness
~ Alignment
~ Wu Wei, niet-doen, kernconcept uit de Tao

 

 

 

Meer informatie

 

 

Contact


 

 

“Voor mij was het werken met Anita alsof ik in het fijnst afgestemde veld terecht kwam,
waardoor het teerste van het teerste en het gevoeligste van het gevoeligste in mijzelf gevoeld kon worden.

Alsof iemand de fijnbesnaardheid van het kind in mij recht kon doen,
waardoor ze eindelijk naar voren kwam, als een hertje uit het bos.

En voor mijn gevoel voor het eerst echt in mijn leven kon ik voelen :
“Dáár ben ik !”
En “Dát ben ik”….

Dat was voor mij van grote waarde en van grote schoonheid.

Zoals ik Anita ervaar, is er ruimte genoeg, stilte genoeg en zelfverwezenlijking genoeg
in haar om alles zijn of haar plek te laten hebben …krijgen.

Er is geen afweer naar wat is en daarmee krijgt alles ruimte en mag alles er zijn.”

~ Hannie Mellema

 

 

Het is Thuiskomen in vele lagen bij Anita.

Ze is in staat om een veilige ruimte en bedding te bieden en geven tijdens haar Playful werk.

Langzaam en afstemmend op de groep bouwt ze het op
en voelt wat er wil op die dag, de rode draad in het geheel meenemend.
Ruimte makend als het nodig is voor het individu,

Ik heb met heel veel plezier en ook soms wat angst deelgenomen aan deze pracht.
Genoeg ruimte ontvangend om iets te onderzoeken indien ik dat wilde,
uitnodigend, soms teasing, met veel humor en echtheid.

Zeer aan te bevelen als je in spel, process en in het Nu wil groeien en bloeien.

~ Liliane Laya Bennewitz