“Iedere reis begint
met een eerste stap”.

~ Confucius

 

De vreugde van ‘ik Ben’

Stel je voor dat je toegang hebt tot de vreugde van er ‘gewoon’ zijn, zonder iets te hoeven zijn, betekenen of doen.
Die vreugde is ‘Ik Ben’.  Rustend op deze grond kun je dansen tussen iets en niets, tussen afwezigheid en aanwezigheid, tussen verschijnen en verdwijnen. Betekent expressie zijn.

 

De Lege Ruimte als bron van creatie

Stel je voor dat iedere impuls vanzelf komt. Dat je weet ‘dit is het juiste om te volgen, nu in dit moment’.
In mijn ervaring komen impulsen vanuit leegte en stilte en keren daar ook naar terug.
Als je leert om te ontspannen in de lege ruimte ervaar je langzamerhand dat zij creatieve leegte wordt.

 

Op basis van mijn ervaring met bewustzijnswerk en creativiteit in de afgelopen 25 jaar ontwikkelde ik
de Zijnsgeoriënteerde improvisatie-methode Mindful Play, gebaseerd op 2 pijlers: Presence en Playfulness.
Klik op de afbeelding om meer te lezen over de uitgangspunten.

 

In de groepstrainingen en 1-1 begeleiding werk ik met deze principes.

 

 

Presence

 

Tijdens de Presence training maak je kennis met Zijn in de lege ruimte
leer je hoe bevrijdend het is om het niet te weten
en exploreer je Wu Wei, niet-doen, een kernconcept uit de Tao.

Met Mindfulness en Inquiry als basis ontdek je je eigen embodied Presence.

Playfulness

Tijdens de improvisatie training maak je kennis met de dynamiek tussen Speler en Publiek en de kracht van de creatieve leegte.
Met het archetype van de Fool als inspiratiebron leer je spelen met wat is.

Met theaterimprovisatie , dansimprovisatie en Voice Dialogue ont-wikkel je je vrije Speler.

 

 

 

Contact


 

 

“Voor mij was het werken met Anita alsof ik in het fijnst afgestemde veld terecht kwam,
waardoor het teerste van het teerste en het gevoeligste van het gevoeligste in mijzelf gevoeld kon worden.

Alsof iemand de fijnbesnaardheid van het kind in mij recht kon doen,
waardoor ze eindelijk naar voren kwam, als een hertje uit het bos.

En voor mijn gevoel voor het eerst echt in mijn leven kon ik voelen :
“Dáár ben ik !”
En “Dát ben ik”….

Dat was voor mij van grote waarde en van grote schoonheid.

Zoals ik Anita ervaar, is er ruimte genoeg, stilte genoeg en zelfverwezenlijking genoeg
in haar om alles zijn of haar plek te laten hebben …krijgen.

Er is geen afweer naar wat is en daarmee krijgt alles ruimte en mag alles er zijn.”

~ Hannie Mellema

 

 

Het is Thuiskomen in vele lagen bij Anita.

Ze is in staat om een veilige ruimte en bedding te bieden en geven tijdens haar Playful werk.

Langzaam en afstemmend op de groep bouwt ze het op
en voelt wat er wil op die dag, de rode draad in het geheel meenemend.
Ruimte makend als het nodig is voor het individu,

Ik heb met heel veel plezier en ook soms wat angst deelgenomen aan deze pracht.
Genoeg ruimte ontvangend om iets te onderzoeken indien ik dat wilde,
uitnodigend, soms teasing, met veel humor en echtheid.

Zeer aan te bevelen als je in spel, process en in het Nu wil groeien en bloeien.

~ Liliane Laya Bennewitz